Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Pakiet AGWPE dla portow radiowych packet AX.25 >

Instalacja i konfiguracja portów radiowych

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W celu instalacji pakietu należy najpierw scignąć zbior  AGWPE.zip klikając na link

 

Button .

Następnie należy go rozpakować do dowolnie nazwanego katalogu - proponuje rozpakowany_AGWPE Po rozpakowaniu otrzymamy zbiory

 

Katalog: C:\AGW Packet Engine\rozpakowany_AGPWPE

08-07-13  21:11   <DIR>     http

05-01-27  09:40           462 848 AGW Packet Engine.exe

00-02-25  13:05                  941 AGWPE.cnt

00-02-25  13:11           222 036 AGWPE.HLP

04-11-09  22:03           255 414 agwpe.sys

00-02-29  23:22             51 645 brazil.zip

99-01-20  12:55               2 905 Danish.zip

00-02-26  12:46           199 803 develop.zip

01-06-19  18:18               3 227 Dutch.zip

00-04-22  23:50             20 535 French.zip

00-09-25  12:20               2 558 French2.zip

00-12-14  13:12             28 123 French3.zip

98-09-30  08:22             32 035 GERMAN.ZIP

00-10-19  04:10                  212 intnet.txt

01-05-15  18:16             59 059 italian.zip

01-03-01  12:52             20 012 multilng.zip

99-07-27  15:40               2 897 NORWISH.zip

98-11-11  05:56               2 512 polski.zip

00-04-22  23:50             51 645 portuguese.zip

99-07-27  15:42             70 154 RUSSIAN.zip

98-06-29  19:18               3 217 Spanish.zip

 

Usuwamy z tego katalogu wszystkie pliki językowe z rzozszerzeniem .zip a pozostawiamy tylko polski.zip . Plik ten rozpakowujemy do tego samego katalogu rozpakowany_AGWPE i zamieniamy nazwę polski.lng na 1045.lng . 1045 to strona kodowa przeznaczona dla języka polskiego w Windowsach . Plik polski.zip po rozpakowaniu usuwamy. Ostatecznie otrzymamy pliki

 

Katalog: C:\AGW Packet Engine\rozpakowany_AGPWPE

08-07-13  21:11    <DIR>          http

98-11-09  20:06               6 695 1045.lng

05-01-27  09:40           462 848 AGW Packet Engine.exe

00-02-25  13:05                  941 AGWPE.cnt

00-02-25  13:11           222 036 AGWPE.HLP

04-11-09  22:03           255 414 agwpe.sys

00-10-19  04:10                  212 intnet.txt

 

Tworzymy teraz link (skrót) na pulpicie do programu - metoda opisaną tutaj - AGW  Packet Engine.exe .

 

Ikona AGWPE na pulpicie

Ikona AGWPE na pulpicie

Klikamy teraz w tą ikonę i pojawi się nam okno zatwierdzenia licencji oraz warunków korzystania z  programu

Zatwierdzenie licencji

 

Okno to pojawia się tylko jednokrotnie przy 1-szym uruchomieniu  AGW Packet Engine.exe . Czasami przy ponownym uruchomieniu pojawia się okienko z komunikatem Copyright Violation (co oznacza naruszenie praw autorskich) . Dzieje się tak niekiedy na wskutek niewłaściwego zbioru agwpe.sys . Może to nastąpić wtedy gdy rozpakowany zbior został skopiowany do innego katalogu lub z innego komputera. Wtedy należy skasować cała zawartość katalogu rozpakowany_AGWPE i ewentualne inne kopie rozpakowane pod innym tytułem , oraz skasować ikonke AGW na pulpicie i na nowo rozpakować tj powtórzyć opisane wyżej procedury

Po kliknięciu w ikonę AGW Packet Engine.exe na pulpicie na pasku zadań w obszarze powiadomień (u dołu ekranu z prawej strony) pojawi się mała ikonka z symbolem pakietu AGWPE

Należy na niej kliknąć prawym lewym lub prawym przyciskiem myszy

Pojawi się nam okno gdzie wybieramy z menu Konfiguracja .

Konfiguracja TNC

Dalszy opis konfiguracji jest opisany w następnym rozdziale