1 SP9AUV- droga krótkofalowca
2 Grupa dyskusyjna o programach i ksiega gości
3 Opis skrótowy programów dla krótkofalowców opracowanych przez SP9AUV
4 Przeglad programow SP9AUV
5 lokalizacja_stacji_SP9AUV
6 Cele strony SP9AUV, zasady kolorowania i korzystania
7 Ciekawe linki do stron www
8 Aktualności i sprawy biezace
9 MODEM_PODWOJNIE_IZOLOWANY_CAT_DIGITAL
9.1 Rozwazania_dotyczace_podlaczania_zewnetrznego_zasilacza_do_HUB_USB
9.2 Opis awarii jaki mnie spotkała w związku z bardzo zlą jakościa chinskich impulsowych zasilaczy jako zasilających dodatkowo HUB-USB
9.3 Ochrona przed ładunkami elekrostatycznymi , zasady lutowania
9.4 Koncepcja modemu dla CAT i DIGITAL dla TRX  z podwójną izolacja tj izolacją magnetyczną i izolacją optoizolatorami
9.5 Schemat modemu .sch i płytki drukowanej .brd
9.6 Montaż modemu
9.7 Opis schematu i koncepcje zastosowane w modemie
10 Pozyteczne zbiory do pobrania - instrukcje do TRX - analizy porównawcze - opinie
10.1 Wtyczka FireFtp do pobierania całych katalogow i plików
10.2 Total Commander do pobierania calych katalogow i plikow
11 Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
11.1 Pobieranie projektu AWARD_SECRETARY i historia wersji
11.2 Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
11.3 Rozwiązanie problemów z wyświetlaniem plików pomocy .chm
11.4 Raport o wynikach scanowania na wirusy na viruscan.jotti.org
11.5 Uwagi wstępne na temat szerokości  kolumn w tablicach
11.6 Szybki start programu AWARD_SECRETARY dla wykonania zgloszenia na dyplom
11.7 Wczytywanie_danych_ze_zbioru_ADIF
11.7.1 Dodatkowa_czesc_opisujca_przepuszczenieDanychPrzezCLUBLOG
11.8 Komunikaty dotyczace nieprawidłowego zainstalowania bazy danych MYSQL
11.9 Zakładki realizujące funkcje programu
11.9.1 Warunki na potwierdzenia QSL i lub LOTW dla dyplomow
11.9.2 Zakladka Główna baza QSOs
11.9.2.1 Wprowadzanie nietypowych danych dla dyplomów polskich
11.9.2.2 Wprowadzanie nietypowych danych dla dyplomów
11.9.3 Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
11.9.4 Zakładka Arkusz aplikacji do wydruku
11.9.5 Zakladka Podsumowanie ARRL awards
11.9.6 Zakladka Druk i podglad  wydruku aplikacji
11.9.7 Zakladka Inne specjalne zapytania
11.10 Najtańsza metoda zgloszeń ON-LINE na dyplomy DXCC ARRL-u
11.11 Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu
11.12 Opis czynności dla wykonania uzupełnienia dla dyplomu
11.13 Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym
11.14 Polaczenie_kilku_dyplomow_ARRL_oaz_uzupelnienia_wjednym_zgloszeniu_aplikacyjnym
11.15 Odtwarzanie stanu startowego dyplomu ze zbioru
11.16 Taktyka optymalizacyjna sprawdzania potwierdzeń QSO dla dyplomów ARRL
11.17 Kontrola błędów popełnianych przez użytkowników na różnych etapach obłiczeń
11.18 Numerowanie kart QSL nalepką jako szybka metoda znalezienia QSL do dyplomu
11.18.1 Wspolpraca_AWARD_SECRETARYzLogger32
11.18.2 WspoLpraca_AWARD_SECRETARzMIXW4
11.18.3 Wspolpraca_AWARD_SECRETARY_z_DX_Keepper
11.18.4 Wspolpraca_AWARD_SECRETARY_z_HamRadiodeLuxe
11.18.5 Wspolpraca_AWARD_SECRETARY_z_UR5EQF_log3
11.19 Backup i restore  tablic MYSQL
11.20 Deinstalacja programu AWARD_SECRETARY
11.21 Instalacja bazy danych MYSQL
11.21.1 Postepowanie_w_przypadku_niepozytywnego_zainstalowania_MYSQL_lub_nieprawidlowej_jej_konfiguracji
12 Tematy dla projektujacych programy krótkofalarskie i profesjonalne
12.1 Instalacja bazy danych MYSQL dla informatyków
12.1.1 Podstawowe pojęcia dla baz danych
12.1.2 Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1
12.1.2.1 Instalacja MYSQL Community Server  w wersji 5.1
12.1.2.2 Instalacja MYSQL Gui Tools_dla wersji MYSQL 5.1
12.1.2.3 Instalacja MYSQL Connector/ODBC dla wersji MYSQL 5.1
12.1.2.4 Konfiguracja MYSQL 5.1 narzedziami administracyjnymi
12.1.2.5 Konfiguracja polaczenia dla ODBC w wersji serwera 5  1
12.1.3 Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5
12.1.3.1 Instalacja Net Framework w wersji 4.0
12.1.3.2 Instalacja Microsoft Visuall C ++ redistuable runtime package
12.1.3.3 Instalacja MYSQL Serwer 5.5
12.1.3.4 Instalacja MYSQL Workbench w wersji 5.2.39
12.1.3.5 Konfiguracja MYSQL 5.5 programem Workbench 5.2.34
12.1.3.6 Instalacja MYSQL Connector/ODBC dla wersji 5.5 MYSQL
12.1.3.7 Konfiguracja polaczenia dla ODBC w wersji serwera 5.5
13 Uniwersalna Lista DXCC w skali światowej dla wszystkich jezyków programowania
13.1 Program DXCC_XML_List.exe
13.2 Szukanie entity z listy DXCC  w formacie XML oraz ze strony WWW CLUBLOG
13.3 Konwertowanie logu ADIF z logger-a  do poprawnych wartości wg strony WWW CLUBLOG oraz wg listy w formacie XML
13.4 Zapis zbioru  w formacie ADIF lub CSV z poprawionymi polami
13.5 Pobieranie programu DXCC_XML_LIST
14 Programy współpracujące z Logger32
14.1 Downloading programów współpracujących z Logger32
14.2 Progr.wspólpr.z Logger32 i pokazujący brak biura QSL
14.2.1 Przeznaczenie programu BUREAU_NOT_PRESENT
14.2.2 Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_NOT_PRESENT
14.3 Programy wspólpracujące z Logger32 i QRZ_COM
14.3.1 Przeznaczenie programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI
14.3.2 Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI
14.3.3 Współpraca z Logger32 gdy współpracuje on jeszcze z innymi programami zewnętrznymi
14.3.4 Problemy z instalacją programów i sposoby ich rozwiązywania
14.3.5 Opis procesu sciagania danych i  ograniczenia stosowane na QRZ.com
14.3.6 Zasady korekcji pola QSL_via pobranego z QRZ.COM
14.3.7 Raport testowania pod róznymi systemami operacyjnymi
15 Program Looking HAM DATA i cel jego opracowania
15.1 Zasady obslugi programu
15.2 Pobieranie programu Looking_HAM_DATA i historia wersji
16 Zasady pomocy zdalnej
16.1 TeamViewer - pomoc zdalna i zdalne sterowanie
16.2 TeamViewer prezentacje konferencyjne
16.3 Uczestnictwo w prezentacji przy pomocy przeglądarki
17 Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie
17.1 Szybki start programu
17.2 Downloading -sciąganie programu
17.3 Tworzenie skrótu do programu na pulpicie
17.4 Konfiguracja pracy programu
17.4.1 Konfiguracja dla sortowania i translacji zbiorów
17.4.2 Konfiguracja danych osobistych
17.4.3 Konfiguracja wzorca FRM dla formatu cabrillo
17.5 Wydruk kart QSL,nalepek,kopert i zakładek
17.5.1 Opis pól wzorca formularzowego wydruku
17.5.2 Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady
17.5.3 Wydruki i podgląd dla danych rzeczywistych
17.5.4 Sprawdzanie obecnosci biur qsl dla QSO-s
17.5.5 Sprawdzanie dla stacji polskich obsługi przez polskie biura QSL
17.5.6 Edycja wzorca formularzowego
17.5.7 Sciaganie_adresow_directZQRZ_COM_dla_kart_wysylanych_direct
17.5.8 Omówienie drukarek róznego typu i metod drukowania .
17.5.9 Rozwiazywanie problemow z drukowaniem
17.5.9.1 Jakie naklejki zakupic i gdzie - problemem marginesów drukowania
17.6 Przygot.zbiorow dla wydruku QSL dla roznych logerow
17.7 Przygotowanie Linuxa i Wine do wspólpracy z HAM_SECREATARY
17.8 Przygotowanie zbiorów dla druku metodą koresp.seryjnej
17.8.1 Sortowanie wg listy DXCC_lst
17.8.2 Sortowanie wg numeru ADIF
17.8.3 Sortowanie wg znaku stacji
17.9 Zakładki dla domowego archiwum kart
17.9.1 Sortowanie wg listy dxcc
17.9.2 Sortowanie wg numerów standardu ADIF
17.9.3 Szukanie nr DXCC i ADIF dla zadanego znaku
17.10 Translacja plików
17.11 Help i o autorze i programie
17.12 Zbiory dla wydrukowania zakładek pomiędzy kraje
17.13 Pole QSL_via - via QSL Manger
17.14 Tworzenie zbiorów cabrillo za contesty
17.15 Lista DXCC lst
18 Drukowanie kart QSL,kopert,zakładek metodą koresp.seryjnej
18.1 Metoda korespondencji seryjnej w MS Word
18.2 W Microsoft Word 2003
18.2.1 Metoda korespondencji seryjnej dla druku kart QSL z MS-Word2003
18.2.2 Edytowanie wzorca formularzowego w MS_Word2003
18.2.3 Zmiana zbioru bazy danych z QSO'S
18.3 W Microsoft Word97
18.3.1 Metoda korespondencji seryjnej w MS Word97
18.3.1.1 Edytowanie wzorca formularzowego w MS_Word97
18.4 Problemy przy korzystaniu z  metody korespondencji seryjnej
18.5 Program QSLSORT do sortowania kolejnosci wydruku
18.6 Program QSL_BOOK- mark dla domowego archiwum kart QSL
18.7 Program QSLCSV do wielowarunkowego sortowania kart QSL
19 Pakiet AGWPE dla portow radiowych packet AX.25
19.1 Troche informatyki dla krotkofalowcow
19.2 Opis pakietu STEROWNIKA AGWPE Packet-radio AX25
19.3 Instalacja i konfiguracja portów radiowych
19.3.1 Wymagania co do karty muzycznej
19.3.2 Porty typu TNC modemy
19.3.3 Porty radiowe w oparciu o kartę muzyczną
19.3.3.1 Konfiguracja portu z kartą muzyczna
19.3.4 Porty z wykorzystaniem modemu baycomowskiego
19.3.5 Wymagania dla 9600 Baud
19.4 Programy typu CLIENT  korzystające z AGWPE
19.4.1 Korzystanie z telnetu w loggerach
19.4.2 Na lokalnym komputerze
19.4.2.1 Program terminalowy z lokalnego komputera
19.4.2.2 Korzystanie z AGWPE w Logger32 bezpośrednio
19.4.3 Korzystanie z telnetu ze zdalnego komputera poprzez sieć
19.4.4 Program do  APRS-u UI-View
19.5 Pakiet AGWPE jako serwer HTTP i Winsock TCP
20 Modemy sprzegajace komputer z TR/X-em
20.1 Modem RTTY PSK FSK ,CW, Audio by SP9AUV
20.2 Ustawienie prawidłowego wymodulowania dla emisji PSK
20.3 Modemy sprzegający komputer z TRX-em opracowane przez innych krótkofalowców
20.4 Metoda zelazkowa wykonywania plytek drukowanych
21 Programy logujące
21.1 Sterowanie TRX-em bezposrednio z Loggera 32
22 Satelity amatorskie
22.1 Rozważania na temat efektu Dopplera

Rozszerz podtytuły

Zwiń podtytuły