1 SP9AUV- droga krótkofalowca
2 Grupa dyskusyjna o programach i ksiega gości
3 Opis skrótowy programów dla krótkofalowców opracowanych przez SP9AUV
4 Przeglad programow SP9AUV
5 lokalizacja_stacji_SP9AUV
6 Cele strony SP9AUV, zasady kolorowania i korzystania
7 Ciekawe linki do stron www
8 Aktualności i sprawy biezace
9 QORS  TEST
10 MODEM_PODWOJNIE_IZOLOWANY_CAT_DIGITAL
10.1 Rozwazania_dotyczace_podlaczania_zewnetrznego_zasilacza_do_HUB_USB
10.2 Opis awarii jaki mnie spotkała w związku z bardzo zlą jakościa chinskich impulsowych zasilaczy jako zasilających dodatkowo HUB-USB
10.3 Ochrona przed ładunkami elekrostatycznymi , zasady lutowania
10.4 Koncepcja modemu dla CAT i DIGITAL dla TRX  z podwójną izolacja tj izolacją magnetyczną i izolacją optoizolatorami
10.5 Schemat modemu .sch i płytki drukowanej .brd
10.6 Montaż modemu
10.7 Opis schematu i koncepcje zastosowane w modemie
11 Pozyteczne zbiory do pobrania - instrukcje do TRX - analizy porównawcze - opinie
11.1 Wtyczka FireFtp do pobierania całych katalogow i plików
11.2 Total Commander do pobierania calych katalogow i plikow
12 Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
12.1 Pobieranie projektu AWARD_SECRETARY i historia wersji
12.2 Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
12.3 Rozwiązanie problemów z wyświetlaniem plików pomocy .chm
12.4 Raport o wynikach scanowania na wirusy na viruscan.jotti.org
12.5 Uwagi wstępne na temat szerokości  kolumn w tablicach
12.6 Szybki start programu AWARD_SECRETARY dla wykonania zgloszenia na dyplom
12.7 Wczytywanie_danych_ze_zbioru_ADIF
12.7.1 Dodatkowa_czesc_opisujca_przepuszczenieDanychPrzezCLUBLOG
12.8 Komunikaty dotyczace nieprawidłowego zainstalowania bazy danych MYSQL
12.9 Zakładki realizujące funkcje programu
12.9.1 Warunki na potwierdzenia QSL i lub LOTW dla dyplomow
12.9.2 Zakladka Główna baza QSOs
12.9.2.1 Wprowadzanie nietypowych danych dla dyplomów polskich
12.9.2.2 Wprowadzanie nietypowych danych dla dyplomów
12.9.3 Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
12.9.4 Zakładka Arkusz aplikacji do wydruku
12.9.5 Zakladka Podsumowanie ARRL awards
12.9.6 Zakladka Druk i podglad  wydruku aplikacji
12.9.7 Zakladka Inne specjalne zapytania
12.10 Najtańsza metoda zgloszeń ON-LINE na dyplomy DXCC ARRL-u
12.11 Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu
12.12 Opis czynności dla wykonania uzupełnienia dla dyplomu
12.13 Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym
12.14 Polaczenie_kilku_dyplomow_ARRL_oaz_uzupelnienia_wjednym_zgloszeniu_aplikacyjnym
12.15 Odtwarzanie stanu startowego dyplomu ze zbioru
12.16 Taktyka optymalizacyjna sprawdzania potwierdzeń QSO dla dyplomów ARRL
12.17 Kontrola błędów popełnianych przez użytkowników na różnych etapach obłiczeń
12.18 Numerowanie kart QSL nalepką jako szybka metoda znalezienia QSL do dyplomu
12.18.1 Wspolpraca_AWARD_SECRETARYzLogger32
12.18.2 WspoLpraca_AWARD_SECRETARzMIXW4
12.18.3 Wspolpraca_AWARD_SECRETARY_z_DX_Keepper
12.18.4 Wspolpraca_AWARD_SECRETARY_z_HamRadiodeLuxe
12.18.5 Wspolpraca_AWARD_SECRETARY_z_UR5EQF_log3
12.19 Backup i restore  tablic MYSQL
12.20 Deinstalacja programu AWARD_SECRETARY
12.21 Instalacja bazy danych MYSQL
12.21.1 Postepowanie_w_przypadku_niepozytywnego_zainstalowania_MYSQL_lub_nieprawidlowej_jej_konfiguracji
13 Tematy dla projektujacych programy krótkofalarskie i profesjonalne
13.1 Instalacja bazy danych MYSQL dla informatyków
13.1.1 Podstawowe pojęcia dla baz danych
13.1.2 Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1
13.1.2.1 Instalacja MYSQL Community Server  w wersji 5.1
13.1.2.2 Instalacja MYSQL Gui Tools_dla wersji MYSQL 5.1
13.1.2.3 Instalacja MYSQL Connector/ODBC dla wersji MYSQL 5.1
13.1.2.4 Konfiguracja MYSQL 5.1 narzedziami administracyjnymi
13.1.2.5 Konfiguracja polaczenia dla ODBC w wersji serwera 5  1
13.1.3 Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5
13.1.3.1 Instalacja Net Framework w wersji 4.0
13.1.3.2 Instalacja Microsoft Visuall C ++ redistuable runtime package
13.1.3.3 Instalacja MYSQL Serwer 5.5
13.1.3.4 Instalacja MYSQL Workbench w wersji 5.2.39
13.1.3.5 Konfiguracja MYSQL 5.5 programem Workbench 5.2.34
13.1.3.6 Instalacja MYSQL Connector/ODBC dla wersji 5.5 MYSQL
13.1.3.7 Konfiguracja polaczenia dla ODBC w wersji serwera 5.5
14 Uniwersalna Lista DXCC w skali światowej dla wszystkich jezyków programowania
14.1 Program DXCC_XML_List.exe
14.2 Szukanie entity z listy DXCC  w formacie XML oraz ze strony WWW CLUBLOG
14.3 Konwertowanie logu ADIF z logger-a  do poprawnych wartości wg strony WWW CLUBLOG oraz wg listy w formacie XML
14.4 Zapis zbioru  w formacie ADIF lub CSV z poprawionymi polami
14.5 Pobieranie programu DXCC_XML_LIST
15 Programy współpracujące z Logger32
15.1 Downloading programów współpracujących z Logger32
15.2 Progr.wspólpr.z Logger32 i pokazujący brak biura QSL
15.2.1 Przeznaczenie programu BUREAU_NOT_PRESENT
15.2.2 Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_NOT_PRESENT
15.3 Programy wspólpracujące z Logger32 i QRZ_COM
15.3.1 Przeznaczenie programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI
15.3.2 Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI
15.3.3 Współpraca z Logger32 gdy współpracuje on jeszcze z innymi programami zewnętrznymi
15.3.4 Problemy z instalacją programów i sposoby ich rozwiązywania
15.3.5 Opis procesu sciagania danych i  ograniczenia stosowane na QRZ.com
15.3.6 Zasady korekcji pola QSL_via pobranego z QRZ.COM
15.3.7 Raport testowania pod róznymi systemami operacyjnymi
16 Program Looking HAM DATA i cel jego opracowania
16.1 Zasady obslugi programu
16.2 Pobieranie programu Looking_HAM_DATA i historia wersji
17 Zasady pomocy zdalnej
17.1 TeamViewer - pomoc zdalna i zdalne sterowanie
17.2 TeamViewer prezentacje konferencyjne
17.3 Uczestnictwo w prezentacji przy pomocy przeglądarki
18 Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie
18.1 Szybki start programu
18.2 Downloading -sciąganie programu
18.3 Tworzenie skrótu do programu na pulpicie
18.4 Konfiguracja pracy programu
18.4.1 Konfiguracja dla sortowania i translacji zbiorów
18.4.2 Konfiguracja danych osobistych
18.4.3 Konfiguracja wzorca FRM dla formatu cabrillo
18.5 Wydruk kart QSL,nalepek,kopert i zakładek
18.5.1 Opis pól wzorca formularzowego wydruku
18.5.2 Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady
18.5.3 Wydruki i podgląd dla danych rzeczywistych
18.5.4 Sprawdzanie obecnosci biur qsl dla QSO-s
18.5.5 Sprawdzanie dla stacji polskich obsługi przez polskie biura QSL
18.5.6 Edycja wzorca formularzowego
18.5.7 Sciaganie_adresow_directZQRZ_COM_dla_kart_wysylanych_direct
18.5.8 Omówienie drukarek róznego typu i metod drukowania .
18.5.9 Rozwiazywanie problemow z drukowaniem
18.5.9.1 Jakie naklejki zakupic i gdzie - problemem marginesów drukowania
18.6 Przygot.zbiorow dla wydruku QSL dla roznych logerow
18.7 Przygotowanie Linuxa i Wine do wspólpracy z HAM_SECREATARY
18.8 Przygotowanie zbiorów dla druku metodą koresp.seryjnej
18.8.1 Sortowanie wg listy DXCC_lst
18.8.2 Sortowanie wg numeru ADIF
18.8.3 Sortowanie wg znaku stacji
18.9 Zakładki dla domowego archiwum kart
18.9.1 Sortowanie wg listy dxcc
18.9.2 Sortowanie wg numerów standardu ADIF
18.9.3 Szukanie nr DXCC i ADIF dla zadanego znaku
18.10 Translacja plików
18.11 Help i o autorze i programie
18.12 Zbiory dla wydrukowania zakładek pomiędzy kraje
18.13 Pole QSL_via - via QSL Manger
18.14 Tworzenie zbiorów cabrillo za contesty
18.15 Lista DXCC lst
19 Drukowanie kart QSL,kopert,zakładek metodą koresp.seryjnej
19.1 Metoda korespondencji seryjnej w MS Word
19.2 W Microsoft Word 2003
19.2.1 Metoda korespondencji seryjnej dla druku kart QSL z MS-Word2003
19.2.2 Edytowanie wzorca formularzowego w MS_Word2003
19.2.3 Zmiana zbioru bazy danych z QSO'S
19.3 W Microsoft Word97
19.3.1 Metoda korespondencji seryjnej w MS Word97
19.3.1.1 Edytowanie wzorca formularzowego w MS_Word97
19.4 Problemy przy korzystaniu z  metody korespondencji seryjnej
19.5 Program QSLSORT do sortowania kolejnosci wydruku
19.6 Program QSL_BOOK- mark dla domowego archiwum kart QSL
19.7 Program QSLCSV do wielowarunkowego sortowania kart QSL
20 Pakiet AGWPE dla portow radiowych packet AX.25
20.1 Troche informatyki dla krotkofalowcow
20.2 Opis pakietu STEROWNIKA AGWPE Packet-radio AX25
20.3 Instalacja i konfiguracja portów radiowych
20.3.1 Wymagania co do karty muzycznej
20.3.2 Porty typu TNC modemy
20.3.3 Porty radiowe w oparciu o kartę muzyczną
20.3.3.1 Konfiguracja portu z kartą muzyczna
20.3.4 Porty z wykorzystaniem modemu baycomowskiego
20.3.5 Wymagania dla 9600 Baud
20.4 Programy typu CLIENT  korzystające z AGWPE
20.4.1 Korzystanie z telnetu w loggerach
20.4.2 Na lokalnym komputerze
20.4.2.1 Program terminalowy z lokalnego komputera
20.4.2.2 Korzystanie z AGWPE w Logger32 bezpośrednio
20.4.3 Korzystanie z telnetu ze zdalnego komputera poprzez sieć
20.4.4 Program do  APRS-u UI-View
20.5 Pakiet AGWPE jako serwer HTTP i Winsock TCP
21 Modemy sprzegajace komputer z TR/X-em
21.1 Modem RTTY PSK FSK ,CW, Audio by SP9AUV
21.2 Ustawienie prawidłowego wymodulowania dla emisji PSK
21.3 Modemy sprzegający komputer z TRX-em opracowane przez innych krótkofalowców
21.4 Metoda zelazkowa wykonywania plytek drukowanych
22 Programy logujące
22.1 Sterowanie TRX-em bezposrednio z Loggera 32
23 Satelity amatorskie
23.1 Rozważania na temat efektu Dopplera

Rozszerz podtytuły

Zwiń podtytuły