1 SP9AUV- droga krótkofalowca
2 Grupa dyskusyjna o programach i ksiega gości
3 Opis skrótowy programów dla krótkofalowców opracowanych przez SP9AUV
4 Przeglad programow SP9AUV
5 lokalizacja_stacji_SP9AUV
6 Cele strony SP9AUV, zasady kolorowania i korzystania
7 Ciekawe linki do stron www
8 Aktualności i sprawy biezace
9 Pozyteczne zbiory do pobrania - instrukcje do TRX - analizy porównawcze - opinie
9.1 Wtyczka FireFtp do pobierania całych katalogow i plików
9.2 Total Commander do pobierania calych katalogow i plikow
10 Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie
10.1 Pobieranie projektu AWARD_SECRETARY i historia wersji
10.2 Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY
10.3 Rozwiązanie problemów z wyświetlaniem plików pomocy .chm
10.4 Raport o wynikach scanowania na wirusy na viruscan.jotti.org
10.5 Uwagi wstępne na temat szerokości  kolumn w tablicach
10.6 Szybki start programu AWARD_SECRETARY dla wykonania zgloszenia na dyplom
10.7 Wczytywanie_danych_ze_zbioru_ADIF
10.7.1 Dodatkowa_czesc_opisujca_przepuszczenieDanychPrzezCLUBLOG
10.8 Komunikaty dotyczace nieprawidłowego zainstalowania bazy danych MYSQL
10.9 Zakładki realizujące funkcje programu
10.9.1 Warunki na potwierdzenia QSL i lub LOTW dla dyplomow
10.9.2 Zakladka Główna baza QSOs
10.9.2.1 Wprowadzanie nietypowych danych dla dyplomów polskich
10.9.2.2 Wprowadzanie nietypowych danych dla dyplomów
10.9.3 Zgłaszanie awardu-zakładka aplikacja dla zgłoszenia awardu
10.9.4 Zakładka Arkusz aplikacji do wydruku
10.9.5 Zakladka Podsumowanie ARRL awards
10.9.6 Zakladka Druk i podglad  wydruku aplikacji
10.9.7 Zakladka Inne specjalne zapytania
10.10 Najtańsza metoda zgloszeń ON-LINE na dyplomy DXCC ARRL-u
10.11 Opis czynności dla 1-szego zgłoszenia dyplomu
10.12 Opis czynności dla wykonania uzupełnienia dla dyplomu
10.13 Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym
10.14 Polaczenie_kilku_dyplomow_ARRL_oaz_uzupelnienia_wjednym_zgloszeniu_aplikacyjnym
10.15 Odtwarzanie stanu startowego dyplomu ze zbioru
10.16 Taktyka optymalizacyjna sprawdzania potwierdzeń QSO dla dyplomów ARRL
10.17 Kontrola błędów popełnianych przez użytkowników na różnych etapach obłiczeń
10.18 Numerowanie kart QSL nalepką jako szybka metoda znalezienia QSL do dyplomu
10.18.1 Wspolpraca_AWARD_SECRETARYzLogger32
10.18.2 WspoLpraca_AWARD_SECRETARzMIXW4
10.18.3 Wspolpraca_AWARD_SECRETARY_z_DX_Keepper
10.18.4 Wspolpraca_AWARD_SECRETARY_z_HamRadiodeLuxe
10.18.5 Wspolpraca_AWARD_SECRETARY_z_UR5EQF_log3
10.19 Backup i restore  tablic MYSQL
10.20 Deinstalacja programu AWARD_SECRETARY
10.21 Instalacja bazy danych MYSQL
10.21.1 Postepowanie_w_przypadku_niepozytywnego_zainstalowania_MYSQL_lub_nieprawidlowej_jej_konfiguracji
11 Tematy dla projektujacych programy krótkofalarskie i profesjonalne
11.1 Instalacja bazy danych MYSQL dla informatyków
11.1.1 Podstawowe pojęcia dla baz danych
11.1.2 Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1
11.1.2.1 Instalacja MYSQL Community Server  w wersji 5.1
11.1.2.2 Instalacja MYSQL Gui Tools_dla wersji MYSQL 5.1
11.1.2.3 Instalacja MYSQL Connector/ODBC dla wersji MYSQL 5.1
11.1.2.4 Konfiguracja MYSQL 5.1 narzedziami administracyjnymi
11.1.2.5 Konfiguracja polaczenia dla ODBC w wersji serwera 5  1
11.1.3 Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5
11.1.3.1 Instalacja Net Framework w wersji 4.0
11.1.3.2 Instalacja Microsoft Visuall C ++ redistuable runtime package
11.1.3.3 Instalacja MYSQL Serwer 5.5
11.1.3.4 Instalacja MYSQL Workbench w wersji 5.2.39
11.1.3.5 Konfiguracja MYSQL 5.5 programem Workbench 5.2.34
11.1.3.6 Instalacja MYSQL Connector/ODBC dla wersji 5.5 MYSQL
11.1.3.7 Konfiguracja polaczenia dla ODBC w wersji serwera 5.5
12 Uniwersalna Lista DXCC w skali światowej dla wszystkich jezyków programowania
12.1 Program DXCC_XML_List.exe
12.2 Szukanie entity z listy DXCC  w formacie XML oraz ze strony WWW CLUBLOG
12.3 Konwertowanie logu ADIF z logger-a  do poprawnych wartości wg strony WWW CLUBLOG oraz wg listy w formacie XML
12.4 Zapis zbioru  w formacie ADIF lub CSV z poprawionymi polami
12.5 Pobieranie programu DXCC_XML_LIST
13 Programy współpracujące z Logger32
13.1 Downloading programów współpracujących z Logger32
13.2 Progr.wspólpr.z Logger32 i pokazujący brak biura QSL
13.2.1 Przeznaczenie programu BUREAU_NOT_PRESENT
13.2.2 Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_NOT_PRESENT
13.3 Programy wspólpracujące z Logger32 i QRZ_COM
13.3.1 Przeznaczenie programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI
13.3.2 Instalacja i konfiguracja programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI
13.3.3 Współpraca z Logger32 gdy współpracuje on jeszcze z innymi programami zewnętrznymi
13.3.4 Problemy z instalacją programów i sposoby ich rozwiązywania
13.3.5 Opis procesu sciagania danych i  ograniczenia stosowane na QRZ.com
13.3.6 Zasady korekcji pola QSL_via pobranego z QRZ.COM
13.3.7 Raport testowania pod róznymi systemami operacyjnymi
14 Program Looking HAM DATA i cel jego opracowania
14.1 Zasady obslugi programu
14.2 Pobieranie programu Looking_HAM_DATA i historia wersji
15 Zasady pomocy zdalnej
15.1 TeamViewer - pomoc zdalna i zdalne sterowanie
15.2 TeamViewer prezentacje konferencyjne
15.3 Uczestnictwo w prezentacji przy pomocy przeglądarki
16 Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie
16.1 Szybki start programu
16.2 Downloading -sciąganie programu
16.3 Tworzenie skrótu do programu na pulpicie
16.4 Konfiguracja pracy programu
16.4.1 Konfiguracja dla sortowania i translacji zbiorów
16.4.2 Konfiguracja danych osobistych
16.4.3 Konfiguracja wzorca FRM dla formatu cabrillo
16.5 Wydruk kart QSL,nalepek,kopert i zakładek
16.5.1 Opis pól wzorca formularzowego wydruku
16.5.2 Proces projektowania wzorca wyduku - przykłady
16.5.3 Wydruki i podgląd dla danych rzeczywistych
16.5.4 Sprawdzanie obecnosci biur qsl dla QSO-s
16.5.5 Sprawdzanie dla stacji polskich obsługi przez polskie biura QSL
16.5.6 Edycja wzorca formularzowego
16.5.7 Sciaganie_adresow_directZQRZ_COM_dla_kart_wysylanych_direct
16.5.8 Omówienie drukarek róznego typu i metod drukowania .
16.5.9 Rozwiazywanie problemow z drukowaniem
16.5.9.1 Jakie naklejki zakupic i gdzie - problemem marginesów drukowania
16.6 Przygot.zbiorow dla wydruku QSL dla roznych logerow
16.7 Przygotowanie Linuxa i Wine do wspólpracy z HAM_SECREATARY
16.8 Przygotowanie zbiorów dla druku metodą koresp.seryjnej
16.8.1 Sortowanie wg listy DXCC_lst
16.8.2 Sortowanie wg numeru ADIF
16.8.3 Sortowanie wg znaku stacji
16.9 Zakładki dla domowego archiwum kart
16.9.1 Sortowanie wg listy dxcc
16.9.2 Sortowanie wg numerów standardu ADIF
16.9.3 Szukanie nr DXCC i ADIF dla zadanego znaku
16.10 Translacja plików
16.11 Help i o autorze i programie
16.12 Zbiory dla wydrukowania zakładek pomiędzy kraje
16.13 Pole QSL_via - via QSL Manger
16.14 Tworzenie zbiorów cabrillo za contesty
16.15 Lista DXCC lst
17 Drukowanie kart QSL,kopert,zakładek metodą koresp.seryjnej
17.1 Metoda korespondencji seryjnej w MS Word
17.2 W Microsoft Word 2003
17.2.1 Metoda korespondencji seryjnej dla druku kart QSL z MS-Word2003
17.2.2 Edytowanie wzorca formularzowego w MS_Word2003
17.2.3 Zmiana zbioru bazy danych z QSO'S
17.3 W Microsoft Word97
17.3.1 Metoda korespondencji seryjnej w MS Word97
17.3.1.1 Edytowanie wzorca formularzowego w MS_Word97
17.4 Problemy przy korzystaniu z  metody korespondencji seryjnej
17.5 Program QSLSORT do sortowania kolejnosci wydruku
17.6 Program QSL_BOOK- mark dla domowego archiwum kart QSL
17.7 Program QSLCSV do wielowarunkowego sortowania kart QSL
18 Pakiet AGWPE dla portow radiowych packet AX.25
18.1 Troche informatyki dla krotkofalowcow
18.2 Opis pakietu STEROWNIKA AGWPE Packet-radio AX25
18.3 Instalacja i konfiguracja portów radiowych
18.3.1 Wymagania co do karty muzycznej
18.3.2 Porty typu TNC modemy
18.3.3 Porty radiowe w oparciu o kartę muzyczną
18.3.3.1 Konfiguracja portu z kartą muzyczna
18.3.4 Porty z wykorzystaniem modemu baycomowskiego
18.3.5 Wymagania dla 9600 Baud
18.4 Programy typu CLIENT  korzystające z AGWPE
18.4.1 Korzystanie z telnetu w loggerach
18.4.2 Na lokalnym komputerze
18.4.2.1 Program terminalowy z lokalnego komputera
18.4.2.2 Korzystanie z AGWPE w Logger32 bezpośrednio
18.4.3 Korzystanie z telnetu ze zdalnego komputera poprzez sieć
18.4.4 Program do  APRS-u UI-View
18.5 Pakiet AGWPE jako serwer HTTP i Winsock TCP
19 Modemy sprzegajace komputer z TR/X-em
19.1 Modem RTTY PSK FSK ,CW, Audio by SP9AUV
19.2 Ustawienie prawidłowego wymodulowania dla emisji PSK
19.3 Modemy sprzegający komputer z TRX-em opracowane przez innych krótkofalowców
19.4 Metoda zelazkowa wykonywania plytek drukowanych
20 Programy logujące
20.1 Sterowanie TRX-em bezposrednio z Loggera 32
21 Satelity amatorskie
21.1 Rozważania na temat efektu Dopplera

Rozszerz podtytuły

Zwiń podtytuły