Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W niniejszym rozdziale omówiono nastepujące punkty:

1.Wstepne omówienie instalacji bazy danych MYSQL oraz rozpakowanie zbioru instalacyjnego AWARD_SECRETARY_INSTAL_WITH_MYSQL.ZIP
2.Zakaz instalacji jesli zbiory instalacyjne pochodzą z sieci , w tym także z lokalnej sieci LAN
3.Proces instalacji AWARD_SECRETARY oraz bazy danych MYSQL dla róznego typu firewall jakie może stosować użytkownik
Proces instalacji dla firewall Commodo
Proces instalacji dla firewall Commodo w wersji 8.2
Proces instalacji dla firewall Commodo w wersji 6.3
Proces instalacji dla firewall Commodo w wersji 5.10
Proces instalacji dla firewall ZONE_ALARM
Proces instalacji dla firewall PERSONAL_SUNBEL_FIREWALL
4.Uwagi dotyczące innych firewali lub antywirusów połączonch z firewalem na przykładzie AVIRA
5.Opis mechanizmów kontrolnych jakie zastosowano w programie install_upgrade.exe , celem zbadania czy firewall programowy lub router sprzętowy do podłączenia się do internetu nie stwarza problemów
6.Ustawienia Windows-ów po zakończeniu instalacji
7.Licencjonowanie programu i warunki licencyjne

Komunikaty jakie mogą się pojawiać w związku z licencja .

 

1. Wstepne omówienie instalacji bazy danych MYSQL oraz rozpakowanie zbioru instalacyjnego AWARD_SECRETARY_INSTAL_WITH_MYSQL.ZIP

By zainstalować projekt AWARD_SECRETARY musi być także zainstalowana  baza danych MYSQL . Instalacja bazy danych MYSQL została opisana w osobnym zbiorze helpowym Install_MYSQL_PL.chm .

Ponieważ poprzednio zaproponowana metoda dla instalacji bazy danych MYSQL w oparciu o instalacje każdego komponentu osobno i potem konfigurację tych komponentów w oparciu o obszerny opis helpowy .chm stwarzała wiele kłopotów krótkofalowcom , opracowałem inną metodę instalacji bazy danych MYSQL . Kłopoty te zazwyczaj wynikały z ;

1.niechęci czytania obszernego helpu
2.Koniecznością zapoznania się z niektórymi pojęciami informatycznymi - które chociaż były dokładnie opisane , to nie wchodziły do głowy użytkownikom - krótkofalowcom . .

 

Dlatego opracowałem specjalny program do automatycznej instalacji bazy danych MYSQL i wszystkich wymaganych komponentów , oraz ich konfiguracji w ten sposób , iż nie trzeba podawać żadnych danych z klawiatury, oraz prawie bez klikania myszą . . Program nosi nazwę  MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe   . Dane do konfiguracji program pobiera ze zbioru inicjacyjnego setup.ini , który krótkofalowiec nie powinien absolutnie edytować , gdyż potem nie będzie pracować program do dyplomów AWARD_SECRETARY .

 

Do instalacji programu AWARD_SECRETARY został opracowany specjalny program install_upgrade_AWARD.exe . Służy on zarówno do 1-szej instalacji jak i do póżniejszego upgradu projektu AWARD_SECRETARY .

W chwili obecnej program instalacyjny po instalacji AWARD_SECRETARY   przystąpi automatycznie do instalacji bazy danych MYSQL przez wywołanie MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe

 

By zainstalować należy pobrać z mojej strony jak wyżej  plik AWARD_SECRETARY_INSTAL_WITH_MYSQL.ZIP i rozpakować do katalogu  AWARD_SECRETARY_INSTAL_WITH_MYSQL . Po kliknięciu w  AWARD_SECRETARY_INSTAL_WITH_MYSQL.zip w Total  Commander ujawni się katalog  AWARD_SECRETARY_INSTAL_WITH_MYSQL który należy zapisać na wybrany dysk fizycznie podłączony do komputerapatrz tutaj. Następnie należy uruchomić install_upgrade_AWARD.exe z katalogu AWARD_SECRETARY_INSTAL w Total Commanderze lub Explorerze Windows .

Uruchomienie instalacji AWARD_SECRETARY
z programu install_upgrade_AWARD.exe

 

2.Zakaz instalacji jesli zbiory instalacyjne pochodzą z sieci , w tym także z lokalnej sieci LAN

Ponieważ Windows-y oraz wszystkie  firewall-e  bardzo nie lubią instalować programów jesli pochodzą one z sieci , w tym także z lokalnej sieci LAN , program AWARD_SECRETARY wyposazono w mechanizm rozpoznający taką sytuację . W wypadku gdy instalacja przebiega z dysku sieciowego to Windowsy będą mocno protestowały , a firewalle będą sie wiele razy pytały o zgode na instalację , co jest bardzo uciązliwe . W takim przypadku po uruchomieniu instal_upgrade_AWARD.exe pojawi się następujący ekran

 

Komunikat o niemozności instalacji bo pliki
instalacyjne pochodzą z sieci LAN

Jako pliki z sieci użnawane są także pliki pochodzące z wirtualnych komputerów , lub także z dysków zmapowanch poleceniem Mapuj dysk sieciowy . Należy pliki instalacyjne przenieść na dysk C: lub może to być także dysk D: jeśli fizycznie jest on podłączony do komputera . Jako dyski fizycznie podłączone do komputera są uznawane także dyski zamontowane w szufladach USB .

 

3.Proces instalacji AWARD_SECRETARY oraz bazy danych MYSQL dla róznego typu firewall-i jakie może stosować użytkownik

Przedstawione poniżej pytania jakie będzie zadawał firewall zależy od typu firewall -a i jak jest on skonfigurowany tj na jakie restrykcje jest on ustawiony. W tym miejscu użytkownik może zadać sobie pytanie . Po co te całe korowody z firewallami . Jak chcesz by Twój komputer był  dobrze chroniony to muszisz niestety odpowiadać na pytania firewall-i . Niestety wyłączenie firewall-i może skutkować wykradzeniem Twojej tożsamości i ogołoceniem Twojego konta bankowego . Spotkałem sie i z takim postępowaniem - wyłączyłem firewall i antywirus i teraz komputer chodzi mi o wiele szybciej .No coż można i tak . Ostatnio jak byłem na poczcie to zapytałem Panią w okienku - czy to poczta rozsyła wirusy w poczcie ,emailowej , ze do odbioru jest paczka , której nie dostarczono , bo nikogo nie było w domu i że informację można otrzymać po kliknięciu w link .Wtedy osoba postronna z kolejki odezwała się iż ta metodą oprózniono jej całe konto bankowe . Ponieważ program AWARD_SECRETARY wykonuje funkcje jak program profesjonalny to musi być poprawnie zainstalowany i zaregistrowany w registrach ,gdzie zapisuje informacje dotyczące używanych narzędzi do współpracy z bazą danych MYSQL , oraz inne dane potrzebne do poprawnej pracy .

 

Ogólna wytyczna dotycząca jak konfigurować wszystkie firewall-e

- Wszystkie firewalle najlepiej w czasie instalacji nalezy ustawiać w tryb nauki . Na czym on polega ? .

-Tryb nauki polega na tym iż jesli już raz zatwierdziliśmy program , że może pracować  i  korzystać z pewnych funkcji , to już przy nastepnym uruchomieniu tego programu firewal nie będzie  już pytał sie o zgodę . Często takie firewalle mają dodatkowe małe okienko , w którym zaznaczamy iż ma już nie pytać i zazwyczaj dotyczy to tylko tego zapytania .

- Niektóre firewalle mają tzw tryb bezpieczny . Firewall wtedy pyta się o zgodę za kazdym uruchomieniem programu . Ten tryb nie jest polecany w trakcie instalacji . Spotkałem się jednak z firewall np Commodo w wersji 8.2 który nawet  w tym trybie bezpiecznym uczył się i nastepnym razem już nie pytał się o dostep . Poprzednie wersje Commodo np 6.3 i  5.0 zachowywały się zupełnie inaczej  w  trybie bezpiecznym , tj były bardzo "upierdliwe " i ciągle się pytały . Przypuszczalnie było to wynikiem błedow programowych w tej wersji .

- Niektóre firewalle domyślnie  mają domyslnie ustawiony tryb nauki i nie mają wyodrędnionego trybu bezpiecznego .

-Poza tym przy instalacji należy w  firewall wybierać specjalny tryb instalacji , który w Coomodo wybiera się przez Traktuj Jako , a następnie wybranie Instalator lub aktualizator

 

 

Proces instalacji  dla firewall  Commodo
Proces instalacji  dla firewall  Commodo  w wersji 8.2

Wersja firewall Commodo v 8.2

Otwarcie firewall- a Commodo 8.2

Otwarcie firewall Commodo 8.2 z paska Tray

Otwarcie firewall Commodo 8.2 z paska Tray

Ustawienie firewall commodo w tryb nauki

Ustawienie firewalla Commodo v 8.2 w tryb nauki

Otwarcie właściwości zapory Commodo v 8.2

Inne ustawienia firewall-a v 8.2

Ustawienie zapory sieciowej dla firewalla Commodo v 8.2

 

Strefa domowa sieci LAN dla Commodo 8.2

Niżej pokazane ikony wykazują niekiedy inne nazwy programu instalacyjnego niż install_upgrade_AWARD.exe , np install_21upgrade_AWARD.exe lub inne nazwy. Zmuszony byłem zmieniać te nazwy by pokazać jak się zachowuje firewall przy pierwszym uruchomeniu firewall-a . Przy nastepnym uruchomieniu programu instalacyjnego firewall prawie zawsze już się nie pytal o zgodę .

Po uruchomieniu z Total Commander-a pojawi się ekran jak niżej .Należy tutaj wybrać TRAKTUJ JAKO w myśl zasad omówionych wyżej . Pozwoli to na zmniejszenie ilości zapytań firewall-a

Wygląd 1-szego ekranu Commodo v 8.2
po uruchomieniu z Total Commandera

Przy instalacji z Explorera zapytanie będzie podobne . W poniższym ekranie należy wyrazić zgodę na dostęp do rejestru . Konieczność dostępu do rejestru została opisana wyżej .Jeśli w tym punkcie masz jakieś obawy to zapewniam cię , iż żadne moje programy nie zawierają wirusów - co zostało sprawdzone przez 55 wirusów na stronie https://www.virustotal.com/ . Raport z tych sprawdzeń patrz tutaj .

Wygląd nastepnego ekranu Commodo v 8.2 . Musimy
w tym punkcie wyrazić zgodę , bo inaczej nie zostanie
zainstalowany  AWARD_SECRETARY .

Następnie pojawi się ekran

 

Wygląd nastepnego ekranu Commodo v 8.2 dla
wybrania Instalator lu aktualizator . Musimy w tym
punkcie wyrazić zgodę , bo inaczej nie zostanie
zainstalowany AWARD_SECRETARY

Gdyby tutaj zamiast Traktuj Jako i Instalator lub aktualizator , wybierać pole Zezwól , wtedy ilość tych pytań była by o wiele wieksza i wyniosłaby 8 zapytań . Na każde zapytanie jest przeznaczony odpowiedni czas na odpowiedż. Firewall w tym czasie musi zanalizować program instalacyjny i jeśli posiadasz wolny komputer , wtedy firewall zapyta jeszcze raz  o to samo , co dezorientuje i znięchęca użytkownika .

Czasami na wskutek zbyt długiego odpowiadania na pytania firewall-a program instalacyjny stwierdza iż brak Internetu ( nastapiło przekroczenie czasu dopuszczalnego Timeout ) . Otrzymuje sie wtedy ekran

Wygląd ekranu instalacyjnego , jesli na wskutek przekroczenia
dopuszczalnego nastąpił brak Internetu

Właściwy ekran do instalacji programu
AWARD_SECRETARY, gdzie zatwierdzamy zgodę
na warunki licencyjne

Teraz otrzymamy ekran

Komunikat pojawiający się przed właściwą instalacją
przypominający o poczytaniu helpu tj tego rozdziału
oraz zawierający linki po kliknięciu w które zostaniesz
od razu skierowany do właściwych rozdziałów i punktów

Teraz otrzymamy ekran  o danych personalnych stacji , potrzebnych potem przy wydrukach zgłoszeń na dyplomy . Muszisz je wypełnić prawdziwymi realnymi danymi , ,szczególnie nie może to być jakiś testowy znak stacji , gdyż niektórych danych nie można już będzie już potem zmienić . W tej wersji AWARD_SECRETARY v 1.1.8 zrezygnowano już z podawnia nazwy użytkownika i hasła tutaj , gdyż było to powodem błędów popełnianych potem przez użytkowników i potem zgłaszaniu że program nie działa . Te parametry są na stałe ustawiane przy instalacjii bazy danych MYSQL i zakładaniu tam użytkownika dla AWARD_SECRETARY

Okno do wprowadzenia danych personalnych stacji.
Muszą to być prawdziwe realne dane - gdyż niektórych
danych nie można już bedzie potem zmienić .
BARDZO WAZNE - szczególnie nie wprowadzaj
jako znaku stacji jakiegoś testowego znaku

W tym momencie mogą się pojawić komunikaty dotyczące licencji oraz czy nie został użyty znak już istniejący opisane tutaj

Dalszy przebieg instalacji poprawnej

Przebieg instalacji na komputerze z Windows XP

Przebieg instalacji na WIN 7

Przy pierwszej instalacji AWARD_SECRETARY program instalacyjny przejdzie do instalacji bazy danych MYSQL , uruchamiając program MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe ,a jeśli baza danych istnieje . lecz nie została poprzednio właściwie zainstalowana i skonfigurowana , zostanie to wykryte i program da mozliwośc konfiguracji bazy danych tj przede wszystkim zalozenie uzytkownika bazy danch , ustalenie hasła uzytkownika oraz stworzenie bazy danych AWARDS_BASE . Ponowna konfiguracja nie niszczy istniejącej bazy danych a także nie niszczy zapisanych już tablic dyplomów .  Poniższe okno nie bedzie się już pojawiać , jeśli instalacja i konfiguracja MYSQL została dokonana poprzednio poprawnie .

Instalacja lub konfiguracja bazy danych MYSQL

Dokładniejszy opis instalacji i konfiguracji bazy danych MYSQL jest zawarty w innym zbiorze helpowym typu .chm , Install_MYSQL_PL.chm . Także tam znajdziesz opis jak postępować , w wypadku niepowodzeń instalacji MYSQL

Ekran końcowy po zainstalowaniu poprawnym

Wygląd ekranu po pozytywnym zainstalowaniu programu
AWARD_SECRETARY. Zachęcam uzytkowników do
przesyłania raportów z instalacji jak i innych uwag
na moje forum dyskusyjne - linki w tym ekranie

OK = no to spójrzmy czego nauczył się firewal

W ustawieniach firewall - ustawienia zawansowane -
reguły aplikacji - widzimy iż firewal już nauczył się
co ma przepuszczać dla install_upgrade_AWARD_exe

 

W ustawieniach firewall - ustawienia zawansowane -reguły
globalne ,- widzimy iż firewal już nauczył się
co ma przepuszczać dla loakalnej sieci LAN w DOM

Konfiguracja sieci lokalnej LAN - DOM

Jeśli jako program antywirusowy stosujemy Avast to może nam się pojawić okno uruchamiajęce program w piaskownicy

Zgloszenie sie programu - Avast - uruchamiający
program instalacyjny w piaskownicy -
Avast DeepScren . To sprawdzanie
może trwać bardzo długo - przekraczający
dopusszczalny czas na stwierdzenie
obecności internetu

Muszę przyznać iż ta opcja uruchamiania programu w piaskownicy jest bardzo niedopracowana w Avast . Po zakończeniu pracy nie jest przekazywane sterowanie ani do programu instalacyjnego ani do systemu operacyjnego . Pozostaje tylko zawieszony program wywołujący w menadzerze zadań . Na dodatek nie da się nawet tego procesu ubić . Dlatego ja proponuję wyłączenie tej opcji w Avast , poprzez wywołanie kolejno  z paska Tray (na dole w prawym rogu ), chyba że w nowej wersji AVAST nie będzie już tego zjawiska  - Otwórz intefejs użytkownika programu Avast - UstawieniaWłasciwości ogólne .

Wyłączenie piaskownicy w AVAST - przynoszącej wiecej
kłopotów niż pożytków

Proces instalacji  dla firewall  Commodo  w wersji 6.3

Wersja Commodo 6.3

Ustawienie trybu nauki w Commodo 6.3

 

Odpowiedż nr 1 na zapytanie firewall  Traktu Jako

 

Odpowiedż nr 2  na zapytanie firewall -
Instalator lub aktualizator

Inne zapytania firewall-a lub programu antywirusowego są podobne jak dla wersji Coomodo 8.2 . Przedstwione ikony mogą się jednak różnić w zależności od posiadanej wersji  firewall - a Commodo .

 

Proces instalacji  dla firewall  Commodo  w wersji 5.10

Wersja Commodo 5.10

Ustawienie trybu nauki dla coomodo 5,10

Ustawienie trybu ostrzeżen firewall commodo
5.10 na bardzo niski , co spowoduje iż firewall
będzie się o zgodę na dostęp tylko jeden raz .
Po zainstalowaniu możemy przywróćić
poprzednie ustawienia

 

Odpowiedź nr 1 Traktuj jako

Zezwolenie na połączenie z Internetem

Inne zapytania firewall-a lub programu antywirusowego są podobne jak dla wersji Coomodo 8.2 . Przedstwione ikony mogą się jednak różnić w zależności od posiadanej wersji  firewall - a Commodo .. Na postawie moich obserwacji wersji Coomodo polecam zastosowanie Commodo  wersja 8.2 , gdyż wersje od 6.3 i 7 zawierały błędy . Ja zauważyłem iż praca w lokalnej sieci LAN nie była w nich możliwa .

Proces instalacji  dla firewall ZONE_ALARM
Zapytanie o dostęp do TRUSTED ZONE <br>
czyl domowej sieci LAN

Zapytanie o dostęp do TRUSTED ZONE
czyl domowej sieci LAN

Zapytanie o  dostęp do sieci Internet

Zapytanie o  dostęp do sieci Internet

 

Proces instalacji  dla firewall PERSONAL_SUNBEL_FIREWALL

Dostęp do Internetu musi być obustronny . tj  na okres instalacji trzeba zezzwilić na wysył i odbiór pliku z Internetu . Dla  firewall-a Sunbelt Personal Firewall .

 

Wymagane ustawienie firewall-a dla instalacji
na przykładzie firewalla Sunbelt Personal Firewal

 

     

4. Uwagi dotyczące innych firewali lub antywirusów połączonych z firewalem na przykładzie AVIRA

Chciałbym uczulić użytkowników końcowych na niektóre programy antwirusowe polączone z firewallem . Typowym przykładem jest tutaj AVIRA anywirus , który chociaż jest instalowany jako tylko antywirus , to koniecznie włacza funkcję firewalla , a jesli probuje się wyłączyć funkcję firewalla , to od razu stwierdza , ze Twoj komputer nie jest bezpieczny .Nie zważa na to iz w systemie pracuje lepszy firewall Commodo . Sama funkcja firewall-a w AVIRA jest bardzo uboga , bo brak jest mozliwości uczenia się programów jakie ma przepuszczac , co powinien miec kazdy firewall . AVIRA  po prostu nie przepuszcza żadnych programów , nawet nie pytając się o zgodę użytkownika . Dlatego AVIRA dla programu install_upgrade_award.exe jak i dla AWARD_SECRETARY musi być skonfigurowa jak poniżej ., Funkcję firewalla najlepiej powierzyć Commodo  

 

Ustawienie antywirusa AVIRA
z wyłaczoną funkcja firewalla

5.Opis mechanizmów kontrolnych jakie zastosowano w programie install_upgrade.exe , celem zbadania czy firewall programowy lub router sprzętowy do podłączenia się do internetu nie stwarza problemów

Celem umozliwienia poprawnej pracy programowi instalacyjnego i efektywnego testowania przyczyn jakie mogą tworzyć firewall lub router z domowej sieci LAN do internetu zastosowano nastepujące mechanizmy :

1.By zapewnić firewall-owi bezpieczniejszą pracę , dobrze jest tak projektować programy by sesja połączeniowa była zawsze inicjowana przez program po stronie użytkownika , tj w tym przypadku przez klienta tj . program install_upgrade_AWARD.exe . W tej wersji od v 2.0.4  dla wszystkich programów systemu   AWARD_SECREATY zastosowano nowe komponenty w których dane są całkowicie przesyłane w ramach sesji połączeniowej zainicjowanej przez program kliencki tj install_upgrade_AWARD.exe  lub AWARD_SECRETARY lub UNIINSTAL.exe . Poprzednio mogły wystąpić sytuacje , w których co prawda był wzywany przez klienta program , ale był on na serwerze i on dopiero inicjował sesję połączeniowa .
2.Wszystkie programy wyposażono w procedure polegająca na wysłaniu na serwer bardzo długiego stringu , na który natychmiast nastepuje odpowiedż tym samym stringiem . Jesli string nadany nie zgadza się z odebranym może pojawić się nastepujący komunikat

 

Komunikat w przypadku niezgodności długiego
stringu nadanego z  odebranym stringiem

3.Badanie czy do internetu a w szczególności do mojej strony sp9auv.com istnieje połączenie . Jesli takiego połączenia brak mogą się pojawić następujące komunikaty :

 

lub

lub

W tym przypadku należy sprawdzić , czy blokowania dokonuje firewall programowy lub/i  router z domowej sieci LAN do Internetu .  Poniiżej pokazano jakie  elementy w firewall w wersji Commodo 8.2 spowodowały zablokowanie przepuszczania pakietów  .  W przypadku firewalla mogą istnieć nastepujące typy blokady .

Zablokowanie dla aplikacji tj programu  spowodowano  jak niżej

 

Komunikat w przypadku spowodowania zablokowania
pakietów wychodzących dla aplikacji install_upgrade_AWARD.exe
dla dowolnego adresu IP na dowolny adres IP
dla firewalla Commodo 8-2

By przywrócić przepuszczanie tych pakietów należy firewall ustawic dla aplikacji jak niżej :

Przywrócenie przepuszczania pakietów IP dla aplikacji

Zablokowanie w regułach globalnych dla firewall-a

Blokada pakietów przez reguły globalne firewall Commodo 8-2

4.Oprócz problemów jakie mogą stworzyć firewall-e mogą istnieć , problemy jakie mogą stworzyć routery z sieci LAN do internetu .

Na swoim routerze TPLink 1040 włączyłem regułę ograniczenia przepuszczania pakietów

Przykład nie przepuszczania pakietów na routerze
TPLink 1040 z oprogramowaniem Gargoryle .
Spowodowało to blokowanie pakietów
a w konsekwencji niemożliwość dostepu
do Internetu

Jesli te poszukiwania przyczyny nie przepuszczania pakietów nie dadzą pozytywnych rezultatów . to zalecam włączanie tworzenia logów z ruchu sieciowego na routerze  lub firewallu i przestudiowanie tych logów .Muszisz w nich szukać znaków 5.9.62.24  , które sa adresem IP mojego serwera sp9auv.com

Oto przykład logu jaki otrzymałem od jednego z kolegów , który miał problemy z prawidłowym działaniem moich programów . Powodem było blokowanie pakietów skierowanych z mojego serwera 5.9.62.24 do jego routera . Kolega ten opanował w końcu ten problem.

[INFO] Mon Feb 01 16:21:07 2016 Blocked outgoing TCP packet from 5.9.62.24:21 to 89.200.159.249:51710 with unexpected acknowledgement 1150625409 (expected 1148691088 to 1150625408)

Adres  5.9.62.24  to adres mojego serwera  sp9auv.com , i dlatego kolega miał problemy  z pracą mojego programu 

[INFO] Mon Feb 01 16:05:52 2016 Blocked incoming TCP connection request from 183.60.48.25:12202 to 89.200.159.249:5902

W związku z taką sytuacją postanowiłem sprawdzić jeszcze podejrzany dla mnie adres 183.60.48.25 . Dałem w googlownicy hasło 183.60.48.25  whois i otrzymałem odpowiedz z google iz jest adres IP w Chinach w Guandong . Do licha , kto to z Chin dobiera się do routera kolegi . Ano - w jednej odpowiedzi z google otrzymałem odpowiedż iż z tego adresu IP są dokonywane próby ataku rootkitem na routery . a konkretnie na system operacyjny routera (tak - każdy router ma oprogramowanie i system operacyjny) .  Szkodnik  próbował zainstalować rootkita na systemie operacyjnym routera . Rootkit to świństwo , które się ukrywa dla systemu , ale próbuje zapanować nad tym  systemem operacyjnym . Potem już żadne antywirusy niewiele pomogą . Tak - istnieją juz także rootkity na routery . Jak taki rootkit  przejmie kontrole nad routerem to już nie ma dla niego żadnego problemu , by przekierować stronę www do Twojego banku na identyczną w wyglądzie strone www na swoim hackerskim serwerze i przejąć wszystkie Twoje hasła do strony www Twojego banku .

Dlatego dziwi mnie niefrasobliwość niektórych użytkowników , którzy nie chcą instalować żadnego oprogramowania antywirusowego ani firewall-a, twierdząc iż to zamula im tylko komputer . No cóż - do czasu , az zostanie im opróżnione konto bankowe .

Nie polecam także stosowanie tylko firewall systemowy Windows i Microsoft Essential Security Zabezpiecza one owszem , ale tylko interesy Microsoft ale w żadnym wypadku Twój komputer . Zalecam inne firewalle i antywirusy .Te produkty nie dopuszczą do instalacji programu nie zarejestrowanego w Microsoft ( za co trzeba słono płacić } .

W czasie instalacji z użyciem innych firewalli i antywirusów na ekranie pojawi się zapytanie o zgodę . Jeśli ją wyrazisz to zainstalowanie będzie możliwe - w przeciwnym wypadku nie zostanie zainstalowany AWARD_SECRETARY .Firewall systemowy Windows  i Microsoft Essential Security nie pyta się o zgodę - zabraniając po prostu dostępu .

 

 

 

6.Ustawienia Windows-ów po zakończeniu instalacji

Dla normalnej pracy programów  install_upgrade_AWARD.exe oraz AWARD_SECRETARY.EXE i UNINSTALL.EXE potrzebne jest prawidłowe działanie sieci ehernetowej i podłaczenie do Internetu . W przypadku uruchamiania :

install_upgrade_AWARD.exe podłaczenie do Internetu jest wymagane
AWARD_SECRETARY.exe - > W przypadku licencji globalnej podłączenie do Internetu jest bardzo wskazane . W przypadku licencji prywatnej podłaczenie do Internetu jest wymagane
UNINSTAL.EXE podłaczenie do Internetu jest wymagane

We wszystkich trzech programach na ekranie pojawiają się odpowiednie informacje o prawidłowym działaniu sieci i podłączeniu do Internetu .

Standardowo dla Windows XP program proponuje instalacje do katalogu C:\Program Files\AWARD_SECRETARY
Dla Windows 7 i 8 (64 bit i 32 bit )  program proponuje instalacje do katalogu C:\AWARD_SECRETARY

Proponuje zastosowanie dla Windows XP także instalację w katalogu C:\AWARD_SECRETARY  przez wybranie go z buttonu Browse . Katalog C:\AWARD_SECRETARY powinien byc przed instalacją ręcznie założony na dysku C: . Absolutnie nie zalecam instalowania AWARD_SECRETARY na dysku D: i wyższych

W chwili obecnej poniższy ekran nie będzie sie pokazywał , ponieważ program AWARD_SECRETARY w wersji od v 2.0.2 przystosowano do pracy w narodowych środowiskach regionalnych , niezależnie od stosowanego języka w W Windows . Opis niniejszy pozostawiono tylko dlatego , by naswietlić problem . A sam problem polega na  :

Zbiór CTY.XML pochodzący z CLUBLOG stosuje następujący format dat  w swoim zbiorze XML .

<adif>23</adif>

       <name>BLENHEIM REEF</name>

       <prefix>1B</prefix>

       <deleted>TRUE</deleted>

       <cqz>39</cqz>

       <cont>AF</cont>

       <long>72.00</long>

       <lat>-7.00</lat>

       <start>1967-05-04T00:00:00+00:00</start>

       <end>1975-06-30T23:59:59+00:00</end>

A więc jest stosowany format   yyyy-MM-dd .Dla różnych krajów są stosowane całkowicie inne standardy np . dla Wielkiej Brytanii  dd/MM/yyyy .   

Dla USA jest stosowany standard   M/d/yyy . Tutaj jest wymieniony tzw  standard daty krótkiej . Poza tym istnieje jeszcze pojęcie tzw standardu daty długiej .To powodowało iż program zachowywał się nieoczekiwanie w różnych środowiskach narodowych . By nie zmieniać typu daty w ustawieniach Windowsów w programie  AWARD_SECRETARY zastosowano wlasny format daty w AWARD_SECRETARY , który nie powoduje kolizji z programami , które używają Windowsowego ustawienia  daty . Program AWARD_SECRETARY musi wykonywac wiele operacji na datach QSO , ponieważ podmiot DXCC okreslany jest nie tylko na podstawie prefiksu stacji , ale także na podstawie daty QSO.Także współpraca z CLUBLOG jest dokonywana z użyciem daty . Tak więc program będzie pracować poprawnie w różnych krajach bez potrzeby ustawienia w Panelu sterowania .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po uruchomieniu programu AWARD_SECRETARY poprzednio mogł  się jednorazowo zgłosić nastepujący komunikat

 

Komunikat po uruchomieniu AWARD_SECRETARY o złym
formacie tzw .daty krótkiej i długiej w Windows

Dla prawidlowej pracy programu AWARD_SECRETARY wazne jest by w ustawieniach Windows byl ustawiony prawidlowy typ daty dla formatu tzw . dlugiego i krotkiego .Dokonuje się tego jak niżej

w Panelu sterowania wybierz Opcje regionalne i jezykowe

===================                   ==================                  ========================                  ==================             ============

a nastepnie Dostosuj .

Ustawienie godziny jako
gg:mm:ss:cc
dla Windows XP

Ustawienie daty krotkiej jako
rrrr-mm-dd  i dlugiej
jako   dd MMMM , rrrr
dla Windows XP


       Dla Windows 7 i 8

Po wybraniu Region i jezyk oraz Zmien format daty i godziny

====================         ===================                                        ==============================                                =============== 

Ustawienie jezyka i regionu
dla Windows 7

nastepnie po wybraniu Ustawienia dodatkowe .

Ustawienie godziny jako GG:mm
w  Windows 7

Ustawienie daty krotkiej jako
rrrr,mm,dd  i dlugiej jako
dd MMMM rrrr w Windows7

 

7.Licencjonowanie programu i warunki licencyjne

Komunikaty jakie mogą się pojawiać w związku z licencja .

Instalację AWARD_SECRETARY można robić tylko na jednym komputerze i tylko dla jednego głownego znaku stacji , na który bedzie wydawany potem dyplom i dlatego musi być to jeden znak .Jesli masz wiecej znaków stacji , to możesz je wpisać w danych personalnych jako 2-gi i 3-ci znak . Powinieneś jednakże dla nich uzyskać dodatkowy certyfikat ARRL . Jeśli w zbiorze adif masz dla pola OPERATOR wpisane znaki jak np SP9XXX/P lub  SP9XXX/M lub SP9XXX/QRP , to nie muszisz je wpisywać jako dodatkowy znak . Zostaną one uwzględnione automatycznie .

Mogą  się pojawić nastepujące ekrany :

Ekran z informacją o instalacji na innym komputerze
niż była dokonywana instalacja poprzednia .
Może to być spowodowane tym iż twoj
poprzedni komputer całkowicie uległ
awarii sprzętowej
Zazwyczaj ten ekran pojawia się jesli dokonujesz
instalacj licencji nielegalnie  
Na starym komputerze
AWARD_SECRETARY zostanie zablokowany
Jesli mimio tego ostrzeżenia dokonasz nielegalnej
instalacji , to by Twoj kolega mogł pracować ,
muszisz dokonać u siebie deinstalacji programu
AWARD_SECRETARY programem UNIINSTAL.exe

lub

Inny ekran z informacją o instalacji na innym komputerze
niż była dokonywana instalacja poprzednia .
Zazwyczaj jest to spowodowane tym iż twoj
poprzedni komputer całkowicie uległ
awarii sprzętowej i muszisz dokonać instalacj licencji
ponownie . Na starym komputerze
AWARD_SECRETARY zostanie zablokowany

Jak wspomniano poprzednio możesz używać tylko jednego znaku . Program jest zabezpieczony przed używaniem znaku , który został już użyty przez jakąkolwiek stację . Jeśli mimo to podejmiesz taką próbę to mogą się pojawić nastepujące komunikaty

Komunikat w przypadku podania istniejącego
uzytego znaku dla AWARD_SECRETARY. Dotyczy
to całego świata . Możesz wybrać OK i podać
swój rzeczywisty znak
lub wybrać CANCEL w celu przerwania
instalacji

lub

Komunikat w przypadku użycia Twojego
znaku przez inną stację  . Ta stacja
musi u siebie dokonać deinstalacji
byś mogł używać swojego prawdziwego
znaku

lub

Deinstalacja programu jest opisana tutaj

 

Gdyby teraz mimo tego próbowac uruchamiac AWARD_SECRETARY na starym komputerze . który wg Twojego wyboru uległ całkowitej awarii komputera lub dysku to pojawi się następujący komunikat

Komunikat w przypadku próby uruchomienia
programu AWARD_SECRETARY na starym
zablokowanym komputerze

Czasami u niektórych osób , które dokonały upgrade do Windows 10 z Windows 7 lub 8.1 może się pojawić w czasie instalacji lub w czasie pracy programu AWARD_SECRETARY nastepujący komunikat

Komunikat jaki może sie pojawić po upgrade do Windows 10

Jesli nie przewidujemy w najbliższym czasie powrotu do poprzedniej wersji to wtedy możemy swobodnie wybrać OK .

Microsoft w chwili obecnej uważa iz nie dokonuje upgrade lub update systemu Windows 10 , ale iż dostarcza nowej wersji systemu Windows 10 . W związku z tym ten komunikat ten może się pojawić parę razy . Zobaczymy jak Microsoft będzie traktował aktualizacje dotyczące np . zabezpieczeń .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Używanie programu jest uwarunkowane dwoma typami licencji :

 

Licencja globalna udzielana jest wszystkim osobom będących krótkofalowcami. Jej zakres obejmuje pliki które można pobrać z mojej strony

                   http://sp9auv.com

W skład tych plików wchodzi podstawowy trzon programu obejmujący możliwość zgłoszenia na podstawowe i najbardziej popularne dyplomy oraz zgłoszenia  uzupelniające tzw. endorsement. Lista dyplomów dla licencji globalnej jest podana na mojej stronie wwww.  Także w ramach tej licencji globalnej jest zawarte jedno specjalne zapytanie do bazy danych powodujące podanie niesolidnych QSL managerów do których wyslano kartę direct, lecz nie otrzymano karty QSL. Licencja globalna jest typu free tzn . jest bezpłatna i pliki tej wersji mogą byc przekazywane innym osobom będących krótkofalowcami . Wskazanym jest dostęp do Internetu  w czasie instalacji

 

Instalacja licencji prywatnej wymaga dostępu do Internetu w czasie instalacji

Dostęp do internetu jest badany na podstawie wysyłania pakietu pingującego   do określonych serwerów  i jeśli w okreslonym dość długim czasie nie ma odpowiedzi , program stwierdza iż dostęp do internetu nie istnieje . W związku z tym dalsze operacje instalacji nie są możliwe . W tym zakresie mogą stwarzać problemy niektóre firewale programowe jakie zazwyczaj stosują użytkownicy .  .

AWARD_SECRETARY z licencją prywatną może być instalowany jednocześnie tylko na JEDNYM KOMPUTERZE

Nigdy nie przekazuj swojej licencji prywatnej ani zbiorów otrzymanych  od autora swojemu koledze gdyż spowoduje to ZABLOKOWANIE PRACY  Twojego programu AWARD_SECRETARY . Jeśli kolega mimo to zainstalował nielegalnie zbiory z licencją prywatną otrzymaną od Ciebie to byś mogł  dalej  używać programu AWARD_SECRETARY kolega musi u siebie dokonąc deinstalacji swojego programu AWARD_SECRETARY przez uruchomienie programu UNINSTAL.exe . Spowoduje to deinstalacje  jego AWARD_SECRETARY a  Ty będziesz mógł dalej używać swojego AWARD_SECRETARY

 

Licencja prywatna jest udzielana krótkofalowcom po napisaniu do autora na jego e- mail

sp9auv@wp.pl lub sp9auv@sp9auv.com

Autor określi warunki jakie powinna spełnić osoba chcąca uzyskac dostęp do wykonania zgłoszenia na  dodatkowe dyplomy które oferuje autor . W ramach tej licencji osoba- krótkofalowiec otrzymuje od autora dodatkowe pliki - będące plikami .dll w których jest zawarta cała filozofia wykonania zgłoszenia na dyplom dla dodatkowych dyplomów oraz klucz upoważniający do korzystania z tych plików. W ramach tej licencji są oferowane są także.dll-e  umozliwiające dostęp do specjalnych ciekawych zapytań do bazy danych MYSQL które są potrzebne w normalnej dx-owej pracy krótkofalowca. Lista dyplomów jakie oferuje autor w ramach tej licencji oraz dodatkowych specjalnych zapytań do bazy dany danych MYSQL jest podana nizej  . Użytkownik może wybrać tylko te dyplomy i dodatkowe specjalne zapytania którymi jest zainteresowany. Po uzgodnieniu z autorem istnieje możliwość stworzenia .dll-a obejmującego inny dyplom który nie został jeszcze opracowany .

Pliki dostarczone przez autora w ramach tej licencji nie mogą byc nikomu przekazane . Nie może być także przekazany klucz jaki otrzyma użytkownik . Pliki są autoryzowane i nie będą działać dla innej stacji . Właścicielem programu a także zbiorów w licencji prywatnej jest autor SP9AUV . Uzytkownik licencji prywatnej otrzymuje tylko prawo użytkowania programu wyłącznie na własny użytek . Zabronione jest w związku z tym sprzedawanie tych zbiorów ,jak i odstępowanie ich innym osobom .

 

To oprogramowanie jest dostarczane "tak jak jest", bez wyraźnej lub dorozumianej gwarancji.W żadnym przypadku autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tego oprogramowania. Zabroniona jest jakakolwiek disasemblecja kodu żrodłowego .exe . Przez zaznaczenie okienka Zgoda na warunki licencji rozumiane jest że między użytkownikiem a autorem jest zawarta umowa w której użytkownik zobowiązuje sie do przestrzegania opisanych wyżej warunków korzystania z programu

Wyrażamy zgodę na warunki licencyjne

Wyrazenie zgody na warunki licencyjne .
Zaznaczamy także Utwórz link do programu
na pulpicie . Potem naciskamy install

Teraz musimy podać Personalne dane dla Twojej stacji . Program potrzebuje tych danych w czasie wydruku zgłoszenia na dyplom.

 

Okno do wprowadzenia danych personalnych stacji.
Muszą to być prawdziwe realne dane - gdyż niektórych
danych nie można już bedzie potem zmienić .
BARDZO WAZNE - szczególnie nie wprowadzaj
jako znaku stacji jakiegoś testowego znaku

 

Zwrócić należy uwagę na znak główny stacji który  można podac tylko raz dla licencji globalnej i nie mozna będzie go pożniej zmienić .Dlatego nie mozna absolutnie zrobić w nim błędu Dla licencji  prywatnej znak stacji jest wpisany na sztywno i użytkownik nie może go zmienić . Może jednakze dodawać drugi i trzeci znak stacji

 

W ramach licencji globalnej (ogólnie dostępnej)  są dostępne następujące dyplomy:

1.dxcc_5bands.dll
2.dcc_mixed.dll
3.cq_waz_mixed.dll
4.polska_mixed.dll
5.spdxc.dll
6.spdx_marathon.dll
7.wac_basic.dll
9.IN_POLSKA.dll. Moduł ten sluzy do zebrania danych o stacjach polskich takich jak kod_gminy , nazwa_gminy , kod_powiatu , nazwa_powiatu , kod_wojewodztwa , nazwa wojewodztwa . Zebranie tych danych odbywa się tylko  w oparciu o znak stacji . W oparciu o znak stacji są sciagane dane z serwerów typu QRZ QTH stacji czyli miejscowość i kod ZIP dla stacji .Program posiada baze danych w postaci tablic dla 55 tys miejscowości i 65 tys  kodów ZIP dla całej Polski . W oparciu o te tablice sa wyszukiwane powyżej podane dane - które potem są potrzebne dla większości polskich dyplomów

 

oraz zapytania specjalne do bazy danych

1.unreliable_QSL_manager_direct.dll .- niesolidni QSL managerowie do których wysłano kartę direct .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach licencji prywatnej dostępne są dodatkowo następujące dyplomy

1.CQ_5BAND_WAZ.dll
2.DXCC_160M\.dll
3.DXCC_80M\.dll
4.DXCC_40M\.dll
5.DXCC_30M.dll
6.DXCC_20M.dll
7.DXCC_17M.dll
8.DXCC_15M.dll
9.DXCC_12M.dll
10.DXCC_10M.dll
11.DXCC_6M.dll
12.DXCC_CHALENGE.dll
13.DXCC_CW.dll
14.DXCC_PHONE.dll
15.DXCC_DIGITAL.dll
16.IOTA.dll
17.PGA_H.dlll
18.SPPA.dll
19.WAC_5BANDS.dll
20.WAC_CW.dll
21.WAC_PHONE.dll
22.WAC_DIGITALdll

 

 

oraz zapytania specjalne do bazy danych

1.COUNTRIES_SEND_NOT_CONFIRMED.dll Kraje wysłane lecz nie potwierdzone
2.TIME_TO_WAITING_DIRECT_QSL_CARD.dll  Czas oczekiwania na kartę QSL direct
3.TIME_TO_WAITING_QSL.dll Czas oczekiwania na kartę QSL
4.COUNTRY_NEDED   - Kraje potrzebne nie zrobione
5.STATISTIC_QSO - staystyka QSOs podająca ilości QSO zrobionych , wysłanych , potwierdzonych kartami QSL oraz LOTW emisjami CW , PHONE , DIGITAL na wszystkich pasmach krótfofalarskich użytych w logu adif oraz podany jest procent potwierdzeń kartami QSL w stosunku do kart wysłanych .
6.QSL_NEED_FOR_PGA_AWARD - podaje dla jakich QSO wysłac karty QSL - by otrzymać dyplom PGA-H . Jeśli już spełnilismy warunki dla 100 QSO potwierdzonych - to ten moduł podaje jakie QSL wysłać by otrzymać dyplom dla większej ilości QSL .
7.QSL_NEED_FOR_POLSKA_MIXED_AWARD - podaje dla jakich QSO wysłac karty QSL - by otrzymać dyplom POLSKA_MIXED . Jeśli już spełnilismy warunki dla  podstawowej klasy dyplomu tj Basic to ten moduł podaje jakie QSL wysłać by otrzymać dyplom dla wiekszych klas dyplomu  tj SILVER i GOLD .

 

W sumie na dzień 04.08.2016 roku opracowano 31  dyplomów i 8 zapytań specjalnych .