Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Instalacja dla projektu  AWARD_SECRETARY

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Poniżej omówiono instalację AWARD_SECRETARY poczawszy od wersji 4.0.2 . Zrezygnowano z szukania wersji mniejszej od 4.0.1  poniewaz czas przeszukania na dyskach jednopartycyjnych z partycją 500 GB na wynosił do 15 min Na poczatku bardzo szybko po  uruchomieniu  programu  install_Upgrade_AWARD.exe   pojawi się następujący ekran 

Komunikat o pptrzebie zdecydowania
przez użtkownika czy posiada
wersje mniejsza  do wersji 4.0.1  

Po wybraniu opcji NO tj chcemy ręcznie wskazać położenie  AWARD_SECRETARY w powyższym ekranie  otrzymamy
Jeśli wybierzesz tutaj OK i firewall nie będzie protestoał to program przejdzie do punktu

Wybranie  katalogu z wersja mniejsza od 4.0.1

Jesli to nie będzie to wersja mniejsza od 4.0.1 to pojawi sie komunikat   w przeciwnym wypadku pojawi sie nastepny ekran

Komunikat  iz to nie jest wersja
mniejsza od 4.0.

Następnie jesli bedzie istniała wersja mniejsza niz 4.0.1 pojawi się ekran

Rozpoznanie w trakcie procesu instalacji
iz istnieje wersja AWARD_SECRETARY
mniejsza niż 4.0.1

Teraz pojawi się ekran w postaci  Ponizszy ekran z programem UNINSTAL.exe do odinstalowania nie pojawi się jesli wybrałeś OK w 1-szym ekranie

Odinstalowanie poprzedniej wersji  
mniejszej od 4.0.1. Należy nacisnąć
button UNINSTAL

Zakonczenie odinstalowania

 

UNINSTALL   nie  usuwa   bazy danych MYSQL ani nie narusza tablic  już obliczonych awardów

W niniejszym rozdziale omówiono nastepujące punkty:

1.Wstepne omówienie instalacji bazy danych MYSQL oraz rozpakowanie zbioru instalacyjnego AWARD_SECRETARY_INSTAL_WITH_MYSQL.ZIP
2.Zakaz instalacji jesli zbiory instalacyjne pochodzą z sieci , w tym także z lokalnej sieci LAN
3.Omówienie zachowania sie frewali na przykładzie Firewala Commodo
4.Proces instalacji AWARD_SECRETARY oraz bazy danych MYSQL
5.Opis mechanizmów kontrolnych jakie zastosowano w programie install_upgrade.exe , celem zbadania czy firewall programowy lub router sprzętowy do podłączenia się do internetu nie stwarza problemów
6.Lista dypomów DEMO i FULL_LICENCED
7.Sprawdzanie sprawności sieci internetowej

 

 

1. Wstepne omówienie instalacji bazy danych MYSQL oraz rozpakowanie zbioru instalacyjnego AWARD_SECRETARY_INSTAL_WITH_MYSQL.ZIP

By zainstalować projekt AWARD_SECRETARY musi być także zainstalowana  baza danych MYSQL . Instalacja bazy danych MYSQL została opisana w osobnym zbiorze helpowym Install_MYSQL_PL.chm .

Ponieważ poprzednio zaproponowana metoda dla instalacji bazy danych MYSQL w oparciu o instalacje każdego komponentu osobno i potem konfigurację tych komponentów w oparciu o obszerny opis helpowy .chm stwarzała wiele kłopotów krótkofalowcom , opracowałem inną metodę instalacji bazy danych MYSQL . Kłopoty te zazwyczaj wynikały z ;

1.niechęci czytania obszernego helpu
2.Koniecznością zapoznania się z niektórymi pojęciami informatycznymi - które chociaż były dokładnie opisane , to nie wchodziły do głowy użytkownikom - krótkofalowcom . .

 

Dlatego opracowałem specjalny program do automatycznej instalacji bazy danych MYSQL i wszystkich wymaganych komponentów , oraz ich konfiguracji w ten sposób , iż nie trzeba podawać żadnych danych z klawiatury, oraz prawie bez klikania myszą . . Program nosi nazwę  MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe   . Dane do konfiguracji program pobiera ze zbioru inicjacyjnego setup.ini , który krótkofalowiec nie powinien absolutnie edytować , gdyż potem nie będzie pracować program do dyplomów AWARD_SECRETARY .

 

Do instalacji programu AWARD_SECRETARY został opracowany specjalny program install_upgrade_AWARD.exe . Służy on zarówno do 1-szej instalacji jak i do póżniejszego upgradu projektu AWARD_SECRETARY .

W chwili obecnej program instalacyjny po instalacji AWARD_SECRETARY   przystąpi automatycznie do instalacji bazy danych MYSQL  jesli  ona jeszcze nie  istnieje , przez wywołanie MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe

 

By zainstalować bazę danych MYSQL  należy pobrać z mojej strony jak wyżej  plik AWARD_SECRETARY_INSTAL_WITH_MYSQL.ZIP i rozpakować do katalogu  AWARD_SECRETARY_INSTAL_WITH_MYSQL . Po kliknięciu w  AWARD_SECRETARY_INSTAL_WITH_MYSQL.zip w Total  Commander ujawni się katalog  AWARD_SECRETARY_INSTAL_WITH_MYSQL który należy zapisać na wybrany dysk fizycznie podłączony do komputera - Następnie należy uruchomić install_upgrade_AWARD.exe z katalogu AWARD_SECRETARY_INSTAL w Total Commanderze lub Explorerze Windows .

Uruchomienie instalacji AWARD_SECRETARY
z programu install_upgrade_AWARD.exe

 

 

 

 

2.Zakaz instalacji jesli zbiory instalacyjne pochodzą z sieci , w tym także z lokalnej sieci LAN

Ponieważ Windows-y oraz wszystkie  firewall-e  bardzo nie lubią instalować programów jesli pochodzą one z sieci , w tym także z lokalnej sieci LAN , program AWARD_SECRETARY wyposazono w mechanizm rozpoznający taką sytuację . W wypadku gdy instalacja przebiega z dysku sieciowego to Windowsy będą mocno protestowały , a firewalle będą sie wiele razy pytały o zgode na instalację , co jest bardzo uciązliwe . W takim przypadku po uruchomieniu instal_upgrade_AWARD.exe pojawi się następujący ekran

 

Komunikat o niemozności instalacji bo pliki
instalacyjne pochodzą z sieci LAN

Jako pliki z sieci użnawane są także pliki pochodzące z wirtualnych komputerów , lub także z dysków zmapowanch poleceniem Mapuj dysk sieciowy . Należy pliki instalacyjne przenieść na dysk C: lub może to być także dysk D: jeśli fizycznie jest on podłączony do komputera . Jako dyski fizycznie podłączone do komputera są uznawane także dyski zamontowane w szufladach USB .

 

 

3.Omówienie zachowania sie frewali na przykładzie Firewala Commodo

Przedstawione poniżej pytania jakie będzie zadawał firewall zależy od typu firewall -a i jak jest on skonfigurowany tj na jakie restrykcje jest on ustawiony. W tym miejscu użytkownik może zadać sobie pytanie . Po co te całe korowody z firewallami . Jak chcesz by Twój komputer był  dobrze chroniony to muszisz niestety odpowiadać na pytania firewall-i . Niestety wyłączenie firewall-i może skutkować wykradzeniem Twojej tożsamości i ogołoceniem Twojego konta bankowego . Spotkałem sie i z takim postępowaniem - wyłączyłem firewall i antywirus i teraz komputer chodzi mi o wiele szybciej .No coż można i tak . Ostatnio jak byłem na poczcie to zapytałem Panią w okienku - czy to poczta rozsyła wirusy w poczcie ,emailowej , ze do odbioru jest paczka , której nie dostarczono , bo nikogo nie było w domu i że informację można otrzymać po kliknięciu w link .Wtedy osoba postronna z kolejki odezwała się iż ta metodą oprózniono jej całe konto bankowe . Ponieważ program AWARD_SECRETARY wykonuje funkcje jak program profesjonalny to musi być poprawnie zainstalowany i zaregistrowany w registrach ,gdzie zapisuje informacje dotyczące używanych narzędzi do współpracy z bazą danych MYSQL , oraz inne dane potrzebne do poprawnej pracy .

 

Ogólna wytyczna dotycząca jak konfigurować wszystkie firewall-e

- Wszystkie firewalle najlepiej w czasie instalacji nalezy ustawiać w tryb nauki . Na czym on polega ? .

-Tryb nauki polega na tym iż jesli już raz zatwierdziliśmy program , że może pracować  i  korzystać z pewnych funkcji , to już przy nastepnym uruchomieniu tego programu firewal nie będzie  już pytał sie o zgodę . Często takie firewalle mają dodatkowe małe okienko , w którym zaznaczamy iż ma już nie pytać i zazwyczaj dotyczy to tylko tego zapytania .

- Niektóre firewalle mają tzw tryb bezpieczny . Firewall wtedy pyta się o zgodę za kazdym uruchomieniem programu . Ten tryb nie jest polecany w trakcie instalacji . Spotkałem się jednak z firewall np Commodo w wersji 8.2 który nawet  w tym trybie bezpiecznym uczył się i nastepnym razem już nie pytał się o dostep . - Niektóre firewalle domyślnie  mają domyslnie ustawiony tryb nauki i nie mają wyodrędnionego trybu bezpiecznego .

-Poza tym przy instalacji należy w  firewall wybierać specjalny tryb instalacji , który w Coomodo wybiera się przez Traktuj Jako , a następnie wybranie Instalator lub aktualizator

 

 

Proces instalacji  dla firewall  Commodo  w wersji 8.2

Wersja firewall Commodo v 8.2

Otwarcie firewall- a Commodo 8.2

Otwarcie firewall Commodo 8.2 z paska Tray

Otwarcie firewall Commodo 8.2 z paska Tray

Ustawienie firewall commodo w tryb nauki

Ustawienie firewalla Commodo v 8.2 w tryb nauki

Otwarcie właściwości zapory Commodo v 8.2

Inne ustawienia firewall-a v 8.2

Ustawienie zapory sieciowej dla firewalla Commodo v 8.2

Powodem niesprawnści moze byc takze iz firewall w regulach apikacji ma niewlaściwe wpisy jak niżej

Poszukiwanie niesprawnosci
w regulach aplikacji firewala

By odblokować aplikacje postepujemy jak na obrazku

Funkcja Edytuj reguly aplikacji

Ustawienie jako zaufana apikacja

Efekt koncowy ustawienia
jako zaufana apikacja

 

Strefa domowa sieci LAN dla Commodo 8.2

Niżej pokazane ikony wykazują niekiedy inne nazwy programu instalacyjnego niż install_upgrade_AWARD.exe , np install_21upgrade_AWARD.exe lub inne nazwy. Zmuszony byłem zmieniać te nazwy by pokazać jak się zachowuje firewall przy pierwszym uruchomeniu firewall-a . Przy nastepnym uruchomieniu programu instalacyjnego firewall prawie zawsze już się nie pytal o zgodę .

Po uruchomieniu z Total Commander-a pojawi się ekran jak niżej .Należy tutaj wybrać TRAKTUJ JAKO w myśl zasad omówionych wyżej . Pozwoli to na zmniejszenie ilości zapytań firewall-a

Wygląd 1-szego ekranu Commodo v 8.2
po uruchomieniu z Total Commandera

Przy instalacji z Explorera zapytanie będzie podobne . W poniższym ekranie należy wyrazić zgodę na dostęp do rejestru . Konieczność dostępu do rejestru została opisana wyżej .Jeśli w tym punkcie masz jakieś obawy to zapewniam cię , iż żadne moje programy nie zawierają wirusów - co zostało sprawdzone przez 55 wirusów na stronie https://www.virustotal.com/ . Raport z tych sprawdzeń patrz tutaj .

Wygląd nastepnego ekranu Commodo v 8.2 . Musimy
w tym punkcie wyrazić zgodę , bo inaczej nie zostanie
zainstalowany  AWARD_SECRETARY .

Następnie pojawi się ekran

Wygląd nastepnego ekranu Coomodo 8.2
dla wybrania Instaatorlub aktuaizator .
Musimy w tym punkcie wyrazic zgodę
bo inaczej nie zostanie zainstalowany
AWARD_SECRETAEY

 

Gdyby tutaj zamiast Traktuj Jako i Instalator lub aktualizator , wybierać pole Zezwól , wtedy ilość tych pytań była by o wiele wieksza i wyniosłaby 8 zapytań . Na każde zapytanie jest przeznaczony odpowiedni czas na odpowiedż. Firewall w tym czasie musi zanalizować program instalacyjny i jeśli posiadasz wolny komputer , wtedy firewall zapyta jeszcze raz  o to samo , co dezorientuje i znięchęca użytkownika .

Czasami na wskutek zbyt długiego odpowiadania na pytania firewall-a program instalacyjny stwierdza iż brak Internetu ( nastapiło przekroczenie czasu dopuszczalnego Timeout ) .

  

 

4 Proces instalacji AWARD_SECRETARY oraz bazy danych MYSQL

Program AWARD_SECRETRY w wersji od 4.0.1 został tak zaprojektowany iż jego instalacja jak i zarowno praca może sie odbywać z brakiem dostepu do internetu . Jeśi będzie brak dostepu do internetu otrzymamy ekrany

 

Okno z brakiem internetu do googl.ie

Okno z brakiem internetu do mojego
serwera s9auv.com

W wypadku niesprawnooci sieci internetowej opis jak sprawdzia przyczyne niesprawnooci znajdziesz tutaj

 

Okno 1-sze instalacji  AWARD_SECRETARY

 

 

Teraz otrzymamy ekran  o danych personalnych stacji , potrzebnych potem przy wydrukach zgłoszeń na dyplomy . Z poczatku będą to pola puste. Muszisz je wypełnić prawdziwymi swoimi realnymi danymi , Jesli ich nie podasz program nie zezwoli na dalszy proces instalacji

Okno danych personalnych

Jeśli nie podamy danych tj jest w ogóle pozostawimy pola puste to pojawi się komunikat

Komunikat o braku danych personalnych
które muszą byc podane gdyż potem
sluża do wypelnienia zgoszenia na dyplom

lub  oraz

Zly format pola e-mail

Zly format pola e-mail

 

Najważniejszym w tym punkcie jest to iż licencję FULL - do korzystania z wszystkich modulów na wszystkie dyplomy.  Należy podać główny znak stacji na który posiadamy certyfikat ARRL lub zamierzamy go uzyskać, jesli chcemy dokonywac zgłoszen - aplikacji na te dyplomy ARRL-DXCC.

 

Teraz otrzymamy ekran

Komunikat pojawiający się przed właściwą instalacją
przypominający o poczytaniu helpu tj tego rozdziału
oraz zawierający linki po kliknięciu w które zostaniesz
od razu skierowany do właściwych rozdziałów i punktów

W przypadku 2- ch ostatnich obrazków dalsza kontynuacja instalacji zostanie przerwana az wypełnimy pola

a  potem zakonczenie instalacji

Zakonczenie pozytywne instalacji
AWARD_SECRETARY

Przy pierwszej instalacji AWARD_SECRETARY program instalacyjny przejdzie do instalacji bazy danych MYSQL , uruchamiając program MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe ,a jeśli baza danych istnieje . lecz nie została poprzednio właściwie zainstalowana i skonfigurowana , zostanie to wykryte i progra m da mozliwośc konfiguracji bazy danych tj przede wszystkim zalozenie uzytkownika bazy danch , ustalenie hasła uzytkownika oraz stworzenie bazy danych AWARDS_BASE . Ponowna konfiguracja nie niszczy istniejącej bazy danych a także nie niszczy zapisanych już tablic dyplomów . Poniższe okno nie bedzie się już pojawiać , jeśli instalacja i konfiguracja MYSQL została dokonana poprzednio poprawnie .

 

Instacja lub konfiguracja MYSQL

 

 

 

5.Opis mechanizmów kontrolnych jakie zastosowano w programie install_upgrade.exe , celem zbadania czy firewall programowy lub router sprzętowy do podłączenia się do internetu nie stwarza problemów

Celem umozliwienia poprawnej pracy programowi instalacyjnego i efektywnego testowania przyczyn jakie mogą tworzyć firewall lub router z domowej sieci LAN do internetu zastosowano nastepujące mechanizmy :

1.By zapewnić firewall-owi bezpieczniejszą pracę , dobrze jest tak projektować programy by sesja połączeniowa była zawsze inicjowana przez program po stronie użytkownika , tj w tym przypadku przez klienta tj . program install_upgrade_AWARD.exe . W tej wersji od v 2.0.4  dla wszystkich programów systemu   AWARD_SECREATY zastosowano nowe komponenty w których dane są całkowicie przesyłane w ramach sesji połączeniowej zainicjowanej przez program kliencki tj install_upgrade_AWARD.exe  lub AWARD_SECRETARY lub UNIINSTAL.exe . Poprzednio mogły wystąpić sytuacje , w których co prawda był wzywany przez klienta program , ale był on na serwerze i on dopiero inicjował sesję połączeniowa .
2.Wszystkie programy wyposażono w procedure polegająca na wysłaniu na serwer bardzo długiego stringu , na który natychmiast nastepuje odpowiedż tym samym stringiem . Jesli string nadany nie zgadza się z odebranym może pojawić się nastepujący komunikat

 

Komunikat w przypadku niezgodności długiego
stringu nadanego z  odebranym stringiem

 

W tym przypadku należy sprawdzić , czy blokowania dokonuje firewall programowy lub/i  router z domowej sieci LAN do Internetu .  Poniiżej pokazano jakie  elementy w firewall w wersji Commodo 8.2 spowodowały zablokowanie przepuszczania pakietów  .  W przypadku firewalla mogą istnieć nastepujące typy blokady .

Jesli te poszukiwania przyczyny nie przepuszczania pakietów nie dadzą pozytywnych rezultatów . to zalecam włączanie tworzenia logów z ruchu sieciowego na routerze  lub firewallu i przestudiowanie tych logów .Muszisz w nich szukać znaków 5.9.62.24  , które sa adresem IP mojego serwera sp9auv.com

Oto przykład logu jaki otrzymałem od jednego z kolegów , który miał problemy z prawidłowym działaniem moich programów . Powodem było blokowanie pakietów skierowanych z mojego serwera 5.9.62.24 do jego routera . Kolega ten opanował w końcu ten problem.

[INFO] Mon Feb 01 16:21:07 2016 Blocked outgoing TCP packet from 5.9.62.24:21 to 89.200.159.249:51710 with unexpected acknowledgement 1150625409 (expected 1148691088 to 1150625408)

Adres  5.9.62.24  to adres mojego serwera  sp9auv.com , i dlatego kolega miał problemy  z pracą mojego programu 

[INFO] Mon Feb 01 16:05:52 2016 Blocked incoming TCP connection request from 183.60.48.25:12202 to 89.200.159.249:5902

W związku z taką sytuacją postanowiłem sprawdzić jeszcze podejrzany dla mnie adres 183.60.48.25 . Dałem w googlownicy hasło 183.60.48.25  whois i otrzymałem odpowiedz z google iz jest to adres IP w Chinach w Guandong . Do licha , kto to z Chin dobiera się do routera kolegi . Ano - w jednej odpowiedzi z google otrzymałem odpowiedż iż z tego adresu IP są dokonywane próby ataku rootkitem na routery . a konkretnie na system operacyjny routera (tak - każdy router ma oprogramowanie i system operacyjny) .  Szkodnik  próbował zainstalować rootkita na systemie operacyjnym routera . Rootkit to świństwo , które się ukrywa dla systemu , ale próbuje zapanować nad tym  systemem operacyjnym . Potem już żadne antywirusy niewiele pomogą . Tak - istnieją juz także rootkity na routery . Jak taki rootkit  przejmie kontrole nad routerem to już nie ma dla niego żadnego problemu , by przekierować stronę www do Twojego banku na identyczną w wyglądzie strone www na swoim hackerskim serwerze i przejąć wszystkie Twoje hasła do strony www Twojego banku .

Dlatego dziwi mnie niefrasobliwość niektórych użytkowników , którzy nie chcą instalować żadnego oprogramowania antywirusowego ani firewall-a, twierdząc iż to zamula im tylko komputer . No cóż - do czasu , az zostanie im opróżnione konto bankowe .

Nie polecam także stosowanie tylko firewall systemowy Windows i Microsoft Essential Security Zabezpiecza one owszem , ale tylko interesy Microsoft ale w żadnym wypadku Twój komputer . Zalecam inne firewalle i antywirusy .Te produkty nie dopuszczą do instalacji programu nie zarejestrowanego w Microsoft ( za co trzeba słono płacić } .

W czasie instalacji z użyciem innych firewalli i antywirusów na ekranie pojawi się zapytanie o zgodę . Jeśli ją wyrazisz to zainstalowanie będzie możliwe - w przeciwnym wypadku nie zostanie zainstalowany AWARD_SECRETARY .Firewall systemowy Windows  i Microsoft Essential Security nie pyta się o zgodę - zabraniając po prostu dostępu .

 

:

W ramach licencji FULL dostepnej dla wszystkich  dostępne jest 30 dyplomów tj.następujące dyplomy

1.CQ_5BAND_WAZ.dll
2.CQ_WAZ_MIXED.dl
3.DXCC_5_BANDS.dll
4.DXCC_160M\.dll
5.DXCC_80M\.dll
6.DXCC_40M\.dll
7.DXCC_30M.dll
8.DXCC_20M.dll
9.DXCC_17M.dll
10.DXCC_15M.dll
11.DXCC_12M.dll
12.DXCC_10M.dll
13.DXCC_6M.dll
14.DXCC_CHALENGE.dll
15.DXCC_CW.dll
16.DXCC_MIXED.dl
17.DXCC_PHONE.dll
18.DXCC_DIGITAL.dll
19.IOTA.dll
20.PGA_H.dll
21.POLSKA_MIXED.dll
22.SPDX_MARATON.dll
23.SPDXC.dl
24.SPPA.dll
25.WAC_5BANDS.dll
26.WAC_BASIC.dll
27.WAC_CW.dll
28.WAC_PHONE.dll
29.WAC_DIGITALdll
30.MeergeSeveralARRLAwards.dll

 

 

oraz 8 -SIEM zapytan specjalnych do bazy danych

1.COUNTRIES_SEND_NOT_CONFIRMED.dll Kraje wysłane lecz nie potwierdzone
2.COUNTRY_NEDED   - Kraje potrzebne nie zrobione
3.STATISTIC_QSO - staystyka QSOs podająca ilości QSO zrobionych , wysłanych , potwierdzonych kartami QSL oraz LOTW emisjami CW , PHONE , DIGITAL na wszystkich pasmach krótfofalarskich użytych w logu adif oraz podany jest procent potwierdzeń kartami QSL w stosunku do kart wysłanych .
4.TIME_TO_WAITING_DIRECT_QSL_CARD.dll  Czas oczekiwania na kartę QSL direct
5.TIME_TO_WAITING_QSL.dll Czas oczekiwania na kartę QSL
6.UNREAALIABE_QSL_MANAGER - nisolidni QSL mangerowie
7.QSL_NEED_FOR_PGA_AWARD - podaje dla jakich QSO wysłac karty QSL - by otrzymać dyplom PGA-H . Jeśli już spełnilismy warunki dla 100 QSO potwierdzonych - to ten moduł podaje jakie QSL wysłać by otrzymać dyplom dla większej ilości QSL .
8.QSL_NEED_FOR_POLSKA_MIXED_AWARD - podaje dla jakich QSO wysłac karty QSL - by otrzymać dyplom POLSKA_MIXED . Jeśli już spełnilismy warunki dla  podstawowej klasy dyplomu tj Basic to ten moduł podaje jakie QSL wysłać by otrzymać dyplom dla wiekszych klas dyplomu  tj SILVER i GOLD .

 

W sumie na dzień 04.08.2016 roku opracowano  30  dyplomów i 8 zapytań specjalnych

.

 

 

 

Sprawdzanie sprawności sieci internetowej

Do sprawdzenie sprawności dzialania sieci internetowej są przeznaczone  dwie komendy wydawane w trybie DOS . Są to ping i tracert .

Jesli nasza sieć jest sprawna to otrzymamy na ekranie DOS-owym

 

Sprawna sieć do wp.pl ---  ping
wykazuje poprawne wartosci

 

Tracert -- traso do wp.pl jest spawna
wykazuje poprawne wartosci

 

 

 

Jesli nasza sieć jest niesprawna to otrzymamy na ekranie DOS-owym

 

Brak seci  do wp.pl

 

 

Niesparwnoć trasy na jaikimś routerze wewnątrz
sieci - trzaba poczekać aż routery znajdą trasę
obejściową

 

Wprzypadku niesprawności sieci zalecam nastepujące postepowanie :

sprawdż swój  kabel sieciowy Ethernet czy mruga dioda przy karcie sieciowej lub na routerze domowym
jeśli korzystasz z WiFi sprawdz czy jesteś zalogowany do sieci WiFi
jesli tracert wykazał iż niesprawność jst na jakimś routerze wewnątrz sieci . to muszisz poczekać aż routery znajdą drogę obejściową

 

Programy install_uprade_AWARD jak i AWARD_SECRETARY w wersji od 4.01 zostaly tak zaprojetowane iz mogą pracowac nawet bez sieci internet . Ale uwaga - zostaniemy wtedy pozbawieni cennej właściwości sprawdzenia danych na CLUBLOG.ORG