Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Pakiet AGWPE dla portow radiowych packet AX.25 > Programy typu CLIENT  korzystające z AGWPE >

Korzystanie z telnetu w loggerach

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W poprzednim rozdziale omówiliśmy jak wykorzystać AGWPE w Logger32 bezpośrednio w oknie AGWpe clustera. Nie zawsze jednak mamy w programie loggującym taką mozliwość. Rozwiązaniem jest tutaj wykorzystanie programu typu CLIENT TELNETU. Wszystkie programy loggujace mają wbudowany program CLIENT TELNETU . Jak opisano wcześniej  do świadczenie usług w sieci jak i miedzy programami potrzebny jest program CLIENT i program który spełniałby rolę SERWERA tej usługi . W tym przypadlu potrzebny jest program SERWER TELNETU .

AGWPE - Packet Engine niestety nie spełnia roli SERWERA TELNETU . Do tego celu służą programy pośredniczące spełniające rolę SERWERA TELNETU dwóch krótkofalalowców

 

IZ4AFW -  Interface Tak jest on nazywany przez autora
LU7DID Telnet to AGWP

Są one pośrednikem między pakietem AGWPE - Packet Engine a Telnetem dowolnego programu loggującego. Tzn . z  jednej strony są one SERWEREM TELNETU a z dugiej strony posiadają interfejs do AGWPE

 

Program SERWER TELNETU :  IZ4AFW to AGW Packet Engine Telnet Interface.

 

Współpraca programów loggujących
poprzez TELNET loggera i serwer
telnetu IZ4AFW Interface to AGWPE
packet Engine AX.25
radio

 

 

W celu skorzystania z tego programu trzeba najpierw ściągnąć plik IZ4AFWInterface-1.1.0-Full.zip klikając na poniższym linku

Button

Prócz tego trzeba ściagnąc wesję upgrade do v 1.2.2 IZ4AFWInterface-1.2.2-Upgrade.zip klikając na poniższym linku

Button

 

Instalacja programu IZ4AFW to AGW Packet Engine Telnet Interface

Po rozpakowaniu  IZ4AFWInterface-1.1.0-Full.zip do jakiegos katalogu otrzymamy zbiory

 

Katalog: C:\AGW Packet Engine\IZ4AFW AGW Packet Engine Telnet Interface for Logger32\rozpak

99-04-21  19:53            39 278 agwdll32.dl_

97-01-15  00:00            75 818 AsycFilt.dl_

96-10-24  00:00          831 922 AXDist.ex_

96-10-31  00:00            10 146 ComCat.dl_

96-08-21  00:00            15 600 Ctl3d32.dl_

99-10-13  13:01            22 083 IZ4AFWInterface.ex_

99-10-12  18:44              4 616 LEGGIMI.htm_

98-05-28  21:27          865 314 MSVBVM50.dl_

98-06-24  00:00            65 433 MSWINSCK.OC_

97-01-15  00:00          323 508 OleAut32.dl_

97-01-15  00:00            15 904 OlePro32.dl_

99-10-12  18:45              4 139 README.htm_

97-01-16  00:00            89 600 SETUP.EXE

99-10-13  13:02              7 601 SETUP.LST

97-01-16  00:00             73 379 setup1.ex_

97-01-16  00:00             37 850 ST5UNST.EX_

97-01-15  00:00               7 136 StdOle2.tl_

97-01-16  00:00              16 457 VB5StKit.dl_

W celu instalacji uruchamiamy SETUP.EXE z wersji 1.1.0 . Otrzymamy 1-szy ekran instalacyjny w postaci

 

Ekran instalacyjny programu IZ4AFW to AGWPE Packet Engine Telnet Interface

Po zatwierdzeniu OK otrzymamy kolejne ekrany instalacyjne

1.

2-gi Ekran instalacyjny programu IZ4AFW to AGWPE Packet Engine Telnet Interface

2.

3-ci Ekran instalacyjny programu IZ4AFW to AGWPE Packet Engine Telnet Interface

3. Musimy zrestartować Windowsy

4-ty Ekran instalacyjny programu IZ4AFW to AGWPE Packet Engine Telnet Interface

 

 

Teraz musimy rozpakowac zbiór  IZ4AFWInterface-1.2.2-Upgrade.zip upgrade do versji 1.2.2 . Otrzymamy po rozpakowaniu zbiory w postaci

 

Katalog: C:\AGW Packet Engine\IZ4AFW AGW Packet Engine Telnet Interface for Logger32\rozpak_upgrade

99-04-21  19:53            62 464 agwdll32.dll

02-12-25  19:42            51 712 IZ4AFWInterface.exe

01-10-17  21:14            11 633 LEGGIMI-1.2.1.html

01-10-17  21:13            10 791 README-1.2.1.html

Zbiory te musimy skopiować do katalogu Program Files/IZ4AFW Logger - AGWPE Telnet Interface utworzonego w procesie instalacji wersji1.1.1 - wybierająć ocję ZASTĄP WSZYSTKIE ZBIORY utworzone wczesniej

Tworzymy sobie teraz na pulpicie ikonę do programu IZ4AFW Interface na pulpicie jak poniżej pokazano

1.

Tworzenie skrótu do programu IZ4AFW Interface

2.

Wklejanie skrótu do programu IZ4AFW Interface na pulpit

3.Otrzymamy ikonę IZ4AFW Telnet Interface  na pulpicie

Ikona  IZ4AFW Logger -AGWPE Telnet Interface.

Ikona  IZ4AFW Logger -AGWPE Telnet Interface.

 

Konfiguracja programu IZ4AFW Interface

Teraz uruchamiamy najpierw AGWPE klikając w jego ikonę a następnie program IZ4AFW Interface klikając w  nowo utworzoną ikonę programu

1.

Ikona informująca o koniecznośći konfiguracji własnego znaku i znaku clustera

2.

Ikona pokazująca pracę programu jako SERWER

3.. Teraz z menu wybieramy Option - Preference

 

Zgłosi się nam teraz okno

Konfiguracja znaków z digipiterem

Konfiguracja znaków - własnego . clustera. digipitera

Konfiguracja znaków bez digipitera

Konfiguracja znaków - własnego oraz wezła posredniczącego

 

 

Ustawiamy teraz następujące parametry dla programu :

znaki :własny, clustera, digipitera . Jesli jest konieczność podłączenia się do clustera poprzez digipiter ja zalecam jednak nie używanie znaku digipitera . Dopiero po podłaczenia sie do węzła podajemy komende podłączenia się do clustera np c sr9zaa-12 .Sami musimy to wytestować jak pojdzie nam lepiej
Nr portu 4444 na którym wspólpracuje program IZ4AFW z AGWPE pozostawiamy bez zmian .
RadioPort- numer portu radiowego na którym AGWPE wychodzi w eter - rozpoznaje zazwyczaj sam jako 0 jesli jest tylko jeden port radiowy
Monitor Mode- podaje czy program ma tylko monitorować częstotliwość radiową (zafajkowane pole) - czy być aktywnym - tzn zestawić połączenie . Taki spoób postępowania pozwala odbierac pakiety DX-spotowe z clustera jeśli tylko jedna inna stacja współpracuje z clusterem
AutoMinimize - jest właściwościa programu która jesli jest zafajkowana pozwala na zminimalizowanie automatyczne okna programu po czasie wyznaczonym w następnym polu . Domyslnie jest wtedy przyjmowane 10 min

 

Zestawianie połaczenia z clusterem dla IZ4AFW

Aby zestawic połączenie z clusterem wykonujemy następujące czynności

załączamy modem i TRX UKF-owy
Uruchamiamy AGWPE klikając w jego ikonę
uruchamiamy program IZ4AFW Interface to AGWPE Engine klikając w jego ikonę
Uruchamiamy Logger32 lub N1MM lub inny program logujący posiadający TELNET

W Logger32 będzie to wyglądało następująco

Konfigurujemy polączenie telnetowe w loggerze .

 

 

1.

Konfiguracja połączenia telnetowego w Logger32

2. Host z jakim sie będziemy łączyć to localhost - port 4444 . Jesli IZ4AFW Interface pracował by na innym komputerze to tutaj należałoby by podac adres IP tego komputera - praca zdalna

Ustalenie hosta i portu z jakim będzie się łączył telnet Loggera32

Po wpisaniu dac koniecznie Apply(zastosuj)  i Add Curent entry  (Dodaj aktualnie wprowadzone dane)

3.Aby połaczyć sie na porcie radiowym wybieramy w oknie telnetowym połączenie z localhost

 

Połączenie sie do portu radiowego poprzez localhost via IZ4AFW Interface

 

Teraz podłaczenie sie do wezła FlexNet SR9DKA a następnie do clustera SR9ZAA-12 poprzez Serwer Telnetu IZ4AFW --> AGWPE nastąpi na porcie radiowym . Otrzymujemy połączenie w postaci

 

Połączenie sie do węzła FlexNet SR9DKA
a następnie do clustera SR9ZAA-12

W miedzyczasie możemy obserwować ruch i pakiety gdy właczymy AGWTERM.EXE jak robilismy to poprzednio

 

W przypadku gdy używamy loggera N1MM Logger
dodanie polączenia poprzez IZ4AFW i AGWPE następuje w oknie po wybraniu CONFIG - Configurer - zakladka Hardware - Edit Telnet Cluster . Pojawi sie nam okno jak niżej w którym dodajemy nowe polączenie via localhost na porcie 4444

Dodanie polączenia telnetowego do portu
radiowego AGWPE poprzez serwer telnetu
IZ4AFW interface

Teraz musimy zestawić połączenie telnetowe do SR9DKA jak pokazano niżej

Wykonanie połaczenia do portu radiowego
AX25 poprzez Interterface IZ4AFW to
AGWPE packet radio AX25

po zestawieniu połaczenia otrzymamy okno podobne do poniższego

Zestawione połączenie do clustera
sr9zaa-12 poprzez IZ4AFW TELNET
SERWER - Interface to AGWPE
do portu radiowego packet radio AX25

 

Program IZ4AFW Interface to AGWPE posiada jednak pewną wadę :- mianowicie gdy chcemy z nim współpracowac poprzez sieć lokalną ethernetową to tylko jedna stacja może polączyć sie uslugą TELNET SERWER - tzn tylko jedna stacja może wychodzic nim w eter. Wady tej nie posiada omawiany niżej drugi program LU7DID Telnet to AGWP . Poza tym nie umozliwia wykonywanie funkcji monitorowania

 

Program SERWERA TELNETU ::  LU7DID Telnet to AGWP Packet Engine Interface.

 

Współpraca programów loggujących
poprzez TELNET loggera i LU7DID
Telnet to AGWPE Interface do
portów radiowych AX.25
AGWPE packet Engine AX.25
radio

W celu skorzystania z tego programu trzeba najpierw ściągnąć plik telmgrv1-20.exe klikając na poniższym linku

 

Button

Jest to program typu .exe który trzeba zainstalować uruchamiając telmgrv1.20.exe . Otrzymamy następujące ikony instalacji

LU7DID - okno instalacji TelMgr - zatwierdzenia licencji

Przechodząc przez kolejne okna instalcji otrzymamy
LU7DID  TelMGr  gotowość do instalacji

LU7DID  TelMGr  informacja o zainstalowaniu - należy zatwierdzić OK

 

 

 

Po zainstalowaniu najlepiej sobie stworzyć skrót TelMgr na pulpicie metoda jak opisano to wyżej

Domyślnie program zostaje zainstalowany w katalogu ProgramFiles/TelMgr . Jego zawartość po zainstalowaniu wygląda jak niżej:

Katalog: C:\Program Files\TelMgr

08-08-03  12:30             1 920 INSTALL.LOG

01-03-16  14:11                741 license.txt

01-03-16  14:11                231 readme.txt

01-08-06  13:50        504 320 telmgr.exe

01-03-11  21:00               766 telmgr.ico

01-08-06  13:52               451 telmgr.ini

08-08-03  12:41            7 123 TELMGR.LOG

01-08-06  14:02          10 885 telmgr.txt

08-08-03  12:30    <DIR>       text

01-03-16  14:14                85 users.ini

 

Funkcje wykonywane przez program TelMgr Telnet manager autorstwa  LU7DID 

Program wykonuje dwie funkcje :

Spełnia rolę pośrednika miedzy programem CLIENT użytkownika np. telnet w loggerach a programem sterownika AGWPE portów radiowych packet-radio AX.25 .  Wtedy spęłnia role SERWERA TELNETU
Spełnia rolę pośrednika miedzy uzytkownikiem wchodzącym na packet-radio AX.25 a serwerami TELNETU osiągalnymi po sieci intermetowej TCP/IP . Autor nazywa to że program spełnia wtedy rolę CLIENT-a TELNETU. W myśl przyjętych wyżej zasad nie jest to dokładnie program cliencki - gdyż program cliencki posiada zawsze elementy interfejsu z użytkownikem . Tutaj elementy intefejsu z użytkownikiem spełnia program pakietowy jaki używa użytkownik wchodzący po porcie radiowym . Pozostańmy jednak przy nomenklaturze autora że jest to funkcja CLIENT TELNETU
monitorowanie pakietów na kanale radiowym gdy tylko jedna inna stacja pracuje z clusterem - co umożliwia uzyskanie pełnej informacji o spotach bez łączenia się z clustrem

 

 

Po zainstalowaniu musimy program skonfigurować do naszych potrzeb . Program TelMgr by LU7DID nie posiada żadnego inferfejsu z użytkownikiem pozwaląjącym na skonfigurowanie parametrow . 

 

Parametry inicjacyjne programu TelMgr Telnet Manager

musimy podać w zbiorach tekstowych . Najważniejszym jest tutaj zbiór telmgr.ini który należy zedytować dowolnym edytorem . Po zainstalowaniu zawiera wpisy jak niżej . Obok pola podano jego znaczenie

 

 

[TELMGR] sekcja dla TelMgr - Telnet Mangera

LOGFILE=TELMGR.LOG Podaje nazwę zbioru z logiem , który będzie tworzony jeśli TRACE > 0

TRACE=4 Określa poziom sledzenia co determinuje jakie informacje są zapisywane w logu TRACE=1 jest polecane

RECOVER=NOT . Określa czy ponawiać połączenie gdy komunikacja z AGWPE zostanie utracona

CRLF=YES Zamienia CR (Powrot karetki) w sekwencję CRLF [Carrier Return -(powrót karetki) + LineFeed (wysuw linii) ]   przy przejściu z AX25 na TCPIP

 

[AGW] sekcja dla AGWPE

ADDRESS=192.168.0.10  Adres IP maszyny na której został zainstalowany pakiet AGWPE . Jesli jest to maszyna lokalna można podać localhost lub adres 127.0.0.1

LOGIN=  Okresla login do serwera AGWPE jeśli tam zostało ustalone że zostanie użyte logowanie z hasłem - jest to logowanie do portu 8000 które w standardowym ustawieniu AGWPE nie jest przewidziane , dlatego tutaj pozostanie puste pole

PASSW= pole to pozostawiamy puste

PORT=8000 pozostawiamy wartość proponowaną . Jest to port na którym słucha AGWPE jeśli używa WINSOCK- et - tj transmisja z innymi aplikacjami odbywa sie poprzez standardowy stos protokołow Windows nazwany WINSOCK . Wtedy Windows dla tego polączenia tworzy tzw. socket - gniazdko

 

[TELNET] sekcja dla serwera telnetu

ENABLED=YES      Określa  czy program ma spełniać rolę serwera telnetu

CALLSIGN=TELNET-0   Nazwa serwera telnetu

NODEPORT=4 Nr portu na AX.25 jaki używa AGWPE - jeśli mamy tylko jeden port wtedy tutaj wstawia sie 1

NODECALL=LU7DID-1Znak węzla pakietowego lub clustera z jakim mamy się zamiar połaczyć

PORT=8023 Port na którym słucha TelMgr - Telnet SERWER - pzostawiamy tutaj 8023 ale tą samą wartość będziemy musieli użyć jako nr .portu dla clienta telnetowego w loggerze . Client będzie wołał port 8023 TelManagera

TIMEOUT=600000 Dopuszczalny czas nieaktywnośći w msec po którym jeśli się nie przesyła pakietów następuje rozłączenie ( 0 - rozłączenie nie następuje nigdy)

MAXTIME=3600000Dopuszczalny maksymalny absolutny czas połączenia  (0 -bez limitu)

MAXUSERS=10Maksymalna dopuszczalna ilość użytkowników mogących pracować równocześnie

WELCOME=*** Bienvenido al Test Bench de TelMgr V 1.0 ***Domyślny tekst powitania jeśli nie został on zdefiniowany w WELCOME.TNS

PROMPT=telmgr>Domyślny tekst zgloszenia się programu TelMgr jeśli nie został on zdefiniowany w PROMPT.TNS

BYE=Ciao!  -    Domyślny tekst pożegnania jeśli nie został on zdefiniowany w GOODBYE.TNS .

 

[TELNET.CLIENT]

IW1DAM=Babylon:11023 Parametr dla omawianej  wyżej funkcji Clienta telnetu - określa znaki stacji - tutaj IW1DAM która może wchodzic po porcie radiowym AX.25 i wychodzić do Internetu tj łączyc się z SERWERAMI Telnetu . Poprzez Internet będzie się łączyła z SERWEREM TELNETU o nazwie Babylon a będzie nadawać na porcie 11023 - na którym wiemy że SERWER TELNET-u Babylon słucha

[MONITOR]

ENABLED=YESUmożliwia wykonywanie funkcji monitorowania tj słuchania i odczytywania pakietów z clustera  gdy inna stacja pracuje z Clusterem

PORT=8123   Nr portu na którym słucha SERWER TELNETU  -w przypadku monitorowania

SPLIT=YES Dokładne znaczenie tego parametru jest mało opisane w dokumentacji autorskiej . Chodzi o nagłówek pakietu czy ma być pokazywany . Proszę pozostawić go na YES

DETAILS=YES        Szczegóły pakietu ??? - proszę zostawić na YES

MASK=IUSC   Określa tzw maskę pakietu tzn jakie pakiety mają byc pokazywane np  tylko  UI and I --> UI - proszę zostawic jak jest ustawione

 

U mnie zbiór telmgr.ini zawiera wpisy

[TELMGR]

LOGFILE=TELMGR.LOG

TRACE=1

RECOVER=NOT

CRLF=YES

 

[AGW]

ADDRESS=127.0.0.1

LOGIN=

PASSW=

PORT=8000

 

[TELNET]

ENABLED=YES

SECURITY=NOT

CALLSIGN=TELNET-0

NODEPORT=1

NODECALL=SR9DKA

PORT=8023

TIMEOUT=600000

MAXTIME=36000000

MAXUSERS=10

WELCOME=*** Witam na serwerze TELNETU TelMgr v 1.20***

PROMPT=telmgr>

BYE=Ciao!

 

[TELNET.CLIENT]

SP9AUV-3=gb7ujs.shacknet.nu:7373

 

[MONITOR]

ENABLED=YES

PORT=8123

SPLIT=YES

DETAILS=YES

MASK=IUSCl

 

Oprocz zbiou telmgr.ini trzeba jeszcze ustawic parametry w zbiorze user.ini .

UserId=Password,Callsign-SSID np u mnie

SP9AUV=password,SP9AUV-11,255 - co oznacza ze przy logowaniu sie do TelMgr ze strony clienta Telnetu loggera tj z telnetu loggera trzeba podać znak SP9AUV i hasło = password . Na zewnatrz natomiast na porcie radiowym będzie będzie się wychodziło jako SP9AUV-11.

LU9DGN=otherpassword,LU9DGN-11,255

 

Istnieją także inne parametry dla powitań i logowania sie ze strony telnetu jaki i ze strony AX.25 (dla pracy programu jako SERWER TELNETU jak i dla pracy jako Client telnetu) . Zawarte są one w podkatalogu  TEXT . Są to dość niestotne parametry i nie będziemy się nimi tutaj zajmować. Są one zresztą samodokumentujące się  . Ja u mnie po prostu schowałem te zbiory w podkatalogu TYM utworzonym w katalogu TXT . Po prostu je tam przeniosłem

 

Jeśli powyższe parametry są wprowadzone to przy kolejnym uruchomieniu AGWPE i TelMgr program TelMgr sam się dopisze do programów startujących razem z AGWPE

Menu do wyboru opcji AGWPE - programy samostartujące razem z AGWPE - kliknij na ikonie AGWPE w obszarze powiadomień

Dodanie programów samostartujących  razem z AGWPE - w tym przypadku TelMgr sam się dodał na stałe

 

Zestawianie połaczenia z clusterem dla LU7DID

Aby zestawic połączenie z clusterem wykonujemy następujące czynności

załączamy modem i TRX UKF-owy
Uruchamiamy AGWPE klikając w jego ikonę
uruchamiamy program TelMgr  LU7DID Telnet to AGWP Packet Engine Interface klikając w jego ikonę . Na pasku dolnym w obszarze powiadomień otrzymamy ikonę T podświetloną na zielono . Jesli Tel Mgr jest dopisany do programów samostartujących razem z AGWPE to wtedy tego kroku nie trzeba wykonywać

 

Wygląd ikon AGWPE i TelMgr w obszarze powiadomien paska dolnego

Wygląd ikon AGWPE i TelMgr w obszarze powiadomien paska dolnego

Uruchamiamy Logger32 lub N1MM lub inny program logujący posiadający TELNET
W Logger32 będzie to wyglądało następująco

1.

Otwarcie okna telnetowego do konfiguracji połączenia telnetowego z TelMgr - Telnet Serwer Manager to AGWPE

2.

Dodanie serwera telnetowego TelMgr z jakim bedzie się łaczył  client telnetowy w Loggerze32

3.

Zdefiniowanie nazwy opisowej serwera TelMgr , adresu IP lub nazwy oraz numeru portu na którym słucha TelMgr - Telnet interface to AGWPE

Po wpisaniu dac koniecznie Apply(zastosuj)  i Add Curent entry  (Dodaj aktualnie wprowadzone dane)

4.

Wybranie połączenia z serwerem TELNETU TelMgr

5

Połączenie sie z TelMgr i z wężlem FlexNet SR9DKA

6

Zalogowanie sie do Clustra SR9ZAA-12 i sciągnięcie spotów

 

W N1MM loggerze będzie to wyglądało podobnie jak opisano to dla IZ4AFW Interface z tym że trzeba będzie ustawić dla niego port 8023

 

Używanie funkcji monitora TelManagera ..

 

Jęśli na kanale radiowym pracuje jakaś stacja wtedy można używac funkcji monitorowania nie zestawiając polączenia aktywnego.W tym celu musimy :

1.skonfigurować pseudo-połączenie z TelManagerem na localhost na porcie 8123. Po wpisaniu dac koniecznie Apply(zastosuj)  i Add Curent entry  (Dodaj aktualnie wprowadzone dane)

Konfiguracja połączenia monitorującego

2. Wywolać TelMenager na poprzednio zdefiniowanym pseudo-połączeniu

Wywołanie monitorowania pakietów

3. Otrzymamy okno podobne do tego

Monitorowanie pakietów na porcie radiowym