Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Pakiet AGWPE dla portow radiowych packet AX.25 > Programy typu CLIENT  korzystające z AGWPE > Na lokalnym komputerze >

Korzystanie z AGWPE w Logger32 bezpośrednio

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Program Logger32 ma możliwość współpracy ze sterownikiem AGWPE - Packet-Engine AX-25 bezpośrednio z okna clustera przeznaczonego na połączenia:

terminalowe połączenie z TNC - możliwe do pracy z z prawie każdym TNC - oproćz tych co mają EPROM w trybie KISSProste w konfiguracji i dlatego tutaj nie opisywane
telnetowe połaczenia poprzez Internet w trybie Telnet
połączenia poprzez AGWPE - Packet-Engine . Ta opcja nas tutaj interesuje . Rysunek pokazujący połączenia w obrębie tegoo samego komputera pokazuje rysunek

Współpraca Logger32 bezpośrednio
z pakietem AGWPE - przez okno clustera
-zakładka AGWPE

 

Połączenia poprzez AGWPE - Packet-Engine bezpośrednio z Logger32

 

W celu wybrania ostatniej opcji w oknie clustera wybieramy

 

1.

Okno clustera w Logger32
po wybraniu  AGWPE

2. W oknie AGWPE przwołujemy klawiszem myszy menu a w nim wybieramy Konfiguracja - Opcje clustera

Konfiguracja clustera AGWPE
w oknie Logger32

 

3. W opcjach clustera podajemy swój znak i znak clustera ewentualnie przez digi a następnie zatwierdzamy Apply

Opcje clustera AGWPE -
konfiguracja znaków

4. Po zatwierdzeniu Apply program będzie sam probował się polączyć w oknie AGWPE Loggera32

Podłaczenie do węzla
Flex-Net SR9DKA

 

5. Wydajemy komendę podłączenia sie do pakiet clustera

 

Podłaczenie do pakiet
clustera sr9zaa-12

6. W międzyczasie możemy obserwować ruch na porcie poprzez uruchomienie terminala  AGWTERM.EXE .
Obserwacja ruchu na porcie radiowym w terminalu AGWTERM.EXE

 

 

7.Jesli połączenie sie zerwie możemy je wznowic poprzez wybranie z menu w oknie AGWPE prawym przyciskkiem myszy opcji Podłącz Loggera32 do AGWpe

Podłączenie ponowne po zerwaniu połązenia

8. W wyniku sciągania spotów otrzymujemy w Logger32 tablice DX Spots

 

 

Otrzymana tablica spotów w Logger32 w wyniku działania AGWPE

 

 

 

Monitorowanie ruchu z DX-clustera

W oknie AGWPE Logger32 można nie zestawiac połączenia by uzyskiwać spoty z clustera. Wystarczy ze tylko jedna stacja pracuje z clusterem. Inne stacje uzywające AGWPE w Logger32 mogą tylko monitorowac pakiety uzyskując w ten sposób pełną informację o spotach . Oczywiście musza dobrze odbierac packet-cluster. W tym celu należy :

odłaczyc Logger32 z AGWPE
ponownie wybrac podłącz Logger32 do AGWPE
nim się program sconektuje z DX-Clusterem wybrać Tryb monitora .

Tryb monitorowania w AGWPE

Takie mozliwości AGWPE są bardzo pomocne

Logger32 v 3.12.4 ma pewien mankament jesli chodzi o współprace z AGWPE. Mianowice jesli będziemy chcieli sami wysłac spot wtedy otrzymamy komunikat 

AGWPE Sesja_telnetu nie znaleziona

AGWPE Sesja_telnetu nie znaleziona

co uniemożliwi wysłanie spotu.