Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie > Instalacja bazy danych MYSQL >

Postepowanie w przypadku niepozytywnego zainstalowania MYSQL lub nieprawidlowej jej konfiguracji

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W niniejszym rozdziale opisano problemy z jakimi może się spotkać użytkownik przy instalacji MYQSL , lub konfiguracji serwera i bazy danych MYSQL .

Generalną zasadą jest tutaj to , by ExitCode dla każdej operacji było równe zero = 0 .

Problemy jakie mogą sie pojawić można podzielic na dwie grupy ;

1. Problemy przy instalacji MYSQL .

Problemy te wystepują bardzo rzadko . Jesli jednak wystąpią , to zazwyczaj jest to spowodowane iż poprzednio były już zainstalowane niektóre elementy dla MYSQL , lub dla komponentów wspomagających , Programy lub dane dla MYSQL są zainstalowane w katalogu

Programy dla wersji 32 bit Windowsów sa przechowywane w katalogach
dla wersji 5,1 serwera MYSQL
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin sam serwer MYSQL
C:\Program Files\MySQL\Connector ODBC 5.1
C:\Program Files\MySQL\MySQL Tools for 5.0 dla MySQLAdministrator

 

dla wersji 5,5 serwera MYSQL
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin sam serwer MYSQL
C:\Program Files\MySQL\Connector ODBC 5.1
C:\Program Files\MySQL\MySQL Workbench 5.2 CE
Dane  dla wersji 32 bit Windowsów sa przechowywane w katalogach
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\MySQL\MySQL Server 5.1\data\awards_base

 

Programy dla wersji 64 bit Windowsów sa przechowywane w katalogach
dla wersji 5,1 serwera MYSQL
C:\Program Files(x86)\MySQL\MySQL Server 5.1\bin sam serwer MYSQL
C:\Program Files(x86)\MySQL\Connector ODBC 5.1
C:\Program Files(x86)\MySQL\MySQL Tools for 5.0 dla MySQLAdministrator

 

dla wersji 5,5 serwera MYSQL
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin sam serwer MYSQL
C:\Program Files\MySQL\Connector ODBC 5.1
C:\Program Files\MySQL\MySQL Workbench 5.2 CE
Dane  dla wersji 64 bit Windowsów  sa przechowywane w katalogach
C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\data\awards_base

 

Jesli jakiś ExitCode dla procesu instalacji jest różny od zera wtedy należy sprawdzić zawartość tych katalogów i komponentów . . Zalecam odinstalowanie MYSQL serwera i innych produktów programem RevoUninstaller i ponowne uruchomienie MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe , Tylko tu trzeba uważac bo niektóre komponenty mogą być używane przez inne programy jak np Microsoft_Visuall_C_++ redistuable_runtime_package i plik instalayjny vcredist_x86.exe  lub Net_Framework_4.0 i  zbiór instalacyjny  dotNetFx40_Full_setup.exe.  Program MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe po zakończeniu procesu instalacji przechodzi do konfigurowania bazy danych tj zakladania użytkownika i ustalenia jego hasla i przywilejów .

 

2. Problemy przy konfigurowaniu MYSQL

Podczas konfigurowania MYSQL jest zakładana baza danych AWARDS_BASE oraz tworzony jest użytkownik USER_AWARDS o hasle user_awards   , Uzytkownik ten ma dostęo do wszystkich przywilejów ale tylko na bazie AWARD_BASE, Wszystkie problemy jakie występują przy konfigurowaniu wystepują dlatego , iż Windows a szczególnie Windows 10 , wyłącza program mysqld.exe . Pojawia się wtedy ekran z ExitCode <> 0 .

Ekran z błędami konfiguracji

Jeśli pojawią sie takie błędy , to wtedy należy w Menagerze Zadan sprawdzić , czy jest uruchomiony proces mysqld.exe .

Sprawdzenie w Mangerze zadań czy jest uruchomiony
proces mysqld.exe

Jeśli w Menager zadań brak tego procesu to należy podjąć próbe jego uruchomienia ręcznie jak niżej . Dla przykładu podam iż po upgrade z Windows 7 do Windows 10 , mysqld.exe jest standardowo wyłączany .Wygląda na to iż Microsoft tym sposobem próbuje wyciąć konkurencję i dopuszczać do pracy tylko swoje programy lub zarejestrowane w Microsoft (za co się słono płaci ) .

Proba uruchomienia ręcznie procesu mysqld.ex

Jesli wszystko przebiegnie poprawnie , to pojawi sie na moment czarne okno , a w Procesorze zadan powinien sie pojawia proces mysqld.exe .Jednak w tym przypadku na pewno poka¿e sie okno z windows z pytaniem czy chcesz zezwolia programowi mysqld,exe na prace , Nale¿y wtedy zezwolia na prace mysqld.exe . Trudno mi w tej chwili pokazaa to okno , bo pokazuje sie ono tylko jeden raz i potem ju¿ Windows pamieta i¿ ma dopuszczaa prace tego programu .

Mysqld.exe to w zasadzie us3uga , która powinna sie uruchamiaa automatycznie w razie potrzeby , Dlatego trzeba jeszcze sprawdzia w us3ugach , czy jest to skonfigurowane prawid3owo .W Windows 10 przejocie do us3ug jest 3atwe :

Otwarcie usług w Windows 10

Nastepnie szukamy us3ugi MYSQL55 lub MYSQL51 (tak1 nazwe nada3 im proces konfiguracji )

Szukanie usługi MYSQL55

Usluga MYSQL55 musi bya uruchomiona i miea wlaociwooc Uruchamianie automatyczne .

Otwarcie wlasciwosci uslugi mysql55

Ustawienie wlasciwosci uslugi
mysql55 na automatyczne
otwieranie i ewentualne
uruchomienie usługi

zainstalowanie poprawne  mysql na windows10

W przypadku niepoprawnej konfiguracji pojawi sie ekran jak niżej

Konfiguracja niepoprawna  MYSQL na windows10

W przypadku poprawnej konfiguracji pojawi się ekran jak niżej

Konfiguracja poprawna  MYSQL na windows10

 

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie > Instalacja bazy danych MYSQL >

Postepowanie w przypadku niepozytywnego zainstalowania MYSQL lub nieprawidlowej jej konfiguracji

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy