Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Modemy sprzegajace komputer z TR/X-em >

Ustawienie prawidłowego wymodulowania dla emisji PSK

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Emisja PSK31 lub PSK63 do prawidłowej pracy wymaga pracy stopni modulujących w zakresie liniowym . Gdy przekroczymy zakres liniowy stopni modulących objawia sie to zwiekszeniem pasmo zajmowanego przez tę emisję dochodząc do 500 Hz . Prawidlowo ustawiony nadajnik zajmuje pasmo 31 Hz w paśmie nadawczym - co pozwala zmieścic jednoczesnie wiele stacji PSK w pasmie przeznaczonym dla PSK31 tj. około 4 Khz. Nadając w tak wąskim paśmie uzyskuje się zwiększenie gęstości widmowej mocy w.cz co pozwala na znaczne oniżenie mocy nadawnej przy tej samej skuteczności łączności.

Emisję PSK "wymyślił" i napisał pierwszy program nasz polski krotkofalowiec SP9VRC Paweł Jałocha . Znam go osobiście i muszę tutaj tylko podać iż mimo że ma bardzo dużą wiedzę - jest to człowiek wielkiej skromności i nigdy nie odmawia pomocy innym krótkofalowcom .

O emisji PSK po polsku mozna poczytac pod poniższymi adresami stron www

http://pl.wikipedia.org/wiki/Emisje_radiowe_stosowane_w_kr%C3%B3tkofalarstwie

http://pl.wikipedia.org/wiki/PSK31

http://www.pkrvg.org/emisje.html

 

Strony Pawła  Jalochy

http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/jalocha/mfsk.html

http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/jalocha/mfsk_spec.html

http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/jalocha/mfsk_trx.html

 

Poniżej podam metodę prawidłowego ustawienia stopnia wymodulowania tak by stopnie m.cz i modulator SSB pracowały w zakresie liniowym. Zasada prawidłowego nadawania emisją PSK jest tutaj taka :

W stanie nadawania "bezczynności" dla modu PSK tj w tzw. stanie  "idle" (nie są nadawane  żadne znaki alfanumeryczne tzn emisja PSK jest tylko  załączona)   moc wyjściowa nadajnika powinna być połową mocy jaką osiąga się przy nadawaniu czystej sinusoidy

 

Moc wyjściową najlepiej mierzyć na reflektometrze w antenie z możliwościa pomiaru mocy przy pomocy miernika wychyłowego mechanicznego. Nie zaleca się tutaj stosowania miernika mocy elektronicznego w transceiverze - gdyż jest za szybki i nie uśrednia mocy tzn, praktycznie stwierdzono iz w stanie "idle" miernik taki "mruga" . Miernik mocy w transcieiverze można stosować do powyższej metody jeśli jest to miernik mechaniczny wychyłowy. Poniżej pokazane sreenshoty pochodzą z programu Logger32 , ale można metodę tą zastosować także dla innych programów .Postępujemy następująco :

1.Ustalamy z jaką maksymalna moca będzie pracował nasz transceiver . Z oczywistych powodów nie może to byc maksymalna moc jaka jest dopuszczalna dla SSB i CW , gdyz emisja PSK jest nadawana  w sposób ciągły. Zalecam tutaj ustawienie na polowę mocy jaka jest dopuszczalna na SSB . Dla TS2000 100 watowego ustawiam moc wyjściową 50 watt
2.Regulacji m.cz podawanego do transceivera można dokonywać w następujących punktach
na potencjometrze montazowym R1 2,2 Kom regulującym m.cz podawane na transceiver - patrz schemat Interface PSK
W oknach regulacji m.cz karty mużycznej po naciśnięciu ikonki glośniczka na pasku dolnym Windowsów z prawej strony . Jesłi taki głosniczek nie jest pokazywany na pasku to należy wybrac: START-USTAWIENIA- PANEL STEROWANIA - DZWIEKI i Urządzenia AUDIO a następnie - Zakladka AUDIO _Odtwarzanie dżwięku -button GŁOŚNOŚĆ . Spowoduje to pojawienie się okienka podobnego do poniższego

 

Regulacja głośnosci
wysterowania modulatora
Klikaj na obrazku

3. Następnie należy podac do transceivera czysta sinusidę . W programie Logger 32 dokonuje się tego jak niżej/ W celu podaniaczystej sinusoidy należy prawym przyciskiem myszy nacisnąc na okienko Receive . Spowoduje to iż napis Receive zamieni się na Tune i zostanie załączony nadajnik oraz zostanie podana czysta sinusoida na wejscie m.cz nadajnika

 

Nadawanie czystej sinusoidy
Klikaj na obrazku

Spowoduje to pojawienie się na wodospadzie jednego śladu nośnej 

4. Następnie należy zaobserwować moc wyjsciową TRX-a - u mnie na reflektometrze SWR

Pomiar mocy wyjsciowej przy podaniu
sygnału sinusoidalnego
Klikaj na obrazku

Moc wyjściowa wynosi tutaj około 50 wat. Wyłączenia nadawania nosnej dokonuje się przez naciśniecie okienka lewym przyciskiem myszy okienka Tune który przejdzie na Receive

5. Teraz spowodujemy nadawanie stanu bezczynności tzw '"idle" - tzn spowodujemy nadawanie sygnału PSK bez wysyłania znaków alfanumerycznych. W tym celu należy nacisnąć wymieniony napis lewym przyciskiem myszy co spowoduje zamianę tego napisu na  i pojawienie się na wodospadzie czystych dwóch śladów nadawania emisją PSK  

6. Mierzymy teraz moc wyjściową na reflektometrze

Pomiar mocy wyjsciowej przy podaniu
sygnału PSK bezczynności "Idle"
Klikaj na obrazku

Moc teraz powinna wynosić polowę mocy pomierzonej w punkcie 4 - u mnie wynosi ona około 22 watt. Jeśli jest większa  niz polowę należy zmniejszyć poziom m.cz z karty muzycznej przez omówione wyżej metody w punkcie 2 .  Jeśli będziemy nadawali znaki alfanumeryczne wtedy moc na reflektometrze będzi się zmieniała od 22 watt do 50 watt.

Dobrze jest jeszcze sprawdzic ile wynosi poziom ALC - tj napięcia zregulowującego moc nadawaną. w TRX-ie

 

Kontrola poziomu ALC w transceiverze
Klikaj na obrazku

Poziom ALC  nie powinien być za duży. Niektórzy zalecają by poziom ALC był taki , by tylko troche przekraczał poziom 0 -zero. Zalezy to jednak od TRX-a - gdyż w niektórych TX-ach jeśli nie nadajemy pełną mocą - ALC jest używane do zregulowania mocy wyjściowej . Końcowy efekt powinien być oceniony na podstawie  parametru IMD opisanego niżej Po prawidłowym ustawieniu pozomu m.cz dla TX-a powinniśmy sprawdzić efekty naszej pracy. Do oceny tej sluży parametr:

IMD - Intermodulace Distortion

-tzn zniekształcenia modulacji wewnętrznej

Parametr ten ocenia pozim zniekształceń intermodulacyjnych wynikająćych z przekroczenia zakresu liniowego wzmacniacza .m.cz i modulatora SSB. Jest on podawany tylko dla emisji PSK . Prawidłowa jego wartość powinna być około -25 db do -30 db . Im mniejsza wartość tego parametry tym lepiej . Wartośc wyższa od -20 db świadczy że można powodować  zakłoćenia dla innych stacji na paśmie.

Program Logger32 w wersji obecnej 3.14 tj z motorem do emisji cyfrowych MMVARI nie mierzy tego parametru . Poprzednie wersje z osobnym PSK Core mierzyły tę wartość. Pomiaru jednak musi dokonac stacja zewnętrzna - tj musimy poprosić kogoś na paśmie który używa programu z pomiarem IMD aby zmierzył tę wartość i podał nam . W czasie pomiaru tj kilka sekund  powinyśmy nie nadawać żadnych znaków  alfanumerycznych . Tylko wtedy odczyt jest wiarygodny .  Pomiaru IMD dokonuje np. program MixW 2.18 w sposób ciagły po wybraniu z menu Widok - Zawsze pokazuj IMD 

Wybor z menu - Zawsze
pokazuj IMD
Klikaj na obrazku

Poniżej pokazano 2 obrazy z nadawnia emisją PSK w programie MixW

Przesterowany nadajnik TX

Przykład przemodulowania nadajnika TX
Program  MixW
Klikaj na obrazku

Nadajnik wysterowany prawidłowo

Przykład prawidłowego wymodulowania nadajnika
Program  MixW
Klikaj na obrazku

 

Nawigacja:  Modemy sprzegajace komputer z TR/X-em >

Ustawienie prawidłowego wymodulowania dla emisji PSK

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy