Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  »Rozdział nie jest podrozdziałem wyższego poziomu«

Program Looking HAM DATA i cel jego opracowania

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

Cel opracowania programu

Autorem programu LOOKING_HAM_DATA jest SP9AUV i tej stacji przynależą wszystkie prawa autorskie . Program jest całkowicie free i może  być rozprowadzany 'bez żadnych ograniczeń . Tworząc program przyświecały mi nastepujace cele :

1.Po contescie wyprodukowane zbiory .adi w większości nie zawierają danych personalnych stacji . Szczególnie dotkliwym jest tutaj brak pola QSLVia oraz QTH . Pole QSL_Via potrzebne jest do prawidłowej wysyłki kart QSL .  Natomiast pole QTH jest podstawą do obliczenia wielu dyplomów - szczególnie krajowych .
2.Ponieważ ilość sciągnieć  jest limitowana w okresie dobowym program powinien zapewniać selekcję wybranych stacji w celu  sciągniecia danych tylko dla wyselekcjonowanych stacji . Zapewni to małe obciążenie serwerów danych  o krótkofalowcach .
3.Program powinien mieć możliwość wybrania serwera z kilku serwerów - ponieważ danych dla wybranej stacji na jakimś serwerze brak lub mamy podejrzenie że nie są one prawidłowe
4.Program powinien zapewniać korektę niepoprawnych i nielogicznych wpisów do pola QSL_Via . Praktyka dowiodła że "pomysłowość" uzytkowników w robieniu tutaj błedów jest nieograniczona , a webmasterzy nie robią nic w kierunku zastosowania tutaj mechanizmów zapewniających  poprawność tego ważnego pola . Taką korekte tego pola robią wszystkie moje poprzednie programy

Funkcje jakie wykonuje program

zostały opisane w oknie po nacisnięciu buttonu About program and autor .

.

Nawigacja:  »Rozdział nie jest podrozdziałem wyższego poziomu«

Program Looking HAM DATA i cel jego opracowania

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona