Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program Looking HAM DATA i cel jego opracowania >

Zasady obslugi programu

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Uruchomienie programu dokonuje się przez naciśnięcie utworzonej na pulpcie ikony - skrótu do pragramu LOOKING_HAM_DATA.exe

Pojawi sie nam ekran

Ekran początkowy programu LOOKING_HAM_DATA.exe

Nastepnie wybieramy button Pobierz dane ze zbioru ADIF .

Wybór zbioru wejsciowego .adi utworzonym przez
program contestowy

Ekran sciągania danych o stacjach z serwera
nielimitowaego HAMQTH.COM

Po najechaniu na button pojawi się na żółtym tle pojawia sie  opis działania buttonu jaki niżej

Opis kontekstowy funkcji wykonywanych przez button

Przy pobieraniu danych obowiązują nastepujące zasady opisane na ekranie ;

1 zasada

2 zasada . Program umozliwia ściąganie danych z serwerów w trzy możliwe sposoby:

1.Button Nr 1. Pobierz dane dla wszystkich wierszy . Sciągane są dane dla wszystkich wierszy niezależnie czy w nich są jakieś dane czy nie . Jeśli w danych w tym przypadku pochodzących z jakiegoś loggera są już jakieś dane to nie zostaną one zastąpione danymi z serwera .
2.Button Nr 2. Sciągnij dane dla stacji , które nie mają QTH lub   QSL_Via . Button ten działa identycznie jak Button 1 z tym iż zajmuje się sciąganiem danych tylko dla tych stacji które nie mają żadnej wartości w polu QTH lub QSL_Via . A więc powinien być stosowany wtedy gdy chcemy uzupełnic dane dla nowych stacji .
3.Button Nr 3. . Pobierz absolutnie wszystkie dane dla wybranych wierszy (zaselektowanych ) . Pobrane dane zastapią dane w tablicy - chyba że na serwerze brak danej dla tego pola , a w polu dla tego wiersza już istnieje dana z loggera . Przed nacisnięciem tego buttonu powinien być wybrany co najmniej jeden wiersz . Wybrania wierszy  można dokonać buttonem

Program jednak tak sie zachowuje iż najpierw zaznacza (selektuje ) wiersze do pobrania  i jak istnieją dane dla tej stacji na serwerze to zdejmuje to zaznaczenie - tak iż w efekcie widzimy ile jescze pozostało do ściągnięcia z innego serwera

Po naciśnieciu buttonu Nr 1 . nasz ekran może wyglądać

Wygląd ekranu w czasie operacji sciągania danych

Po ściągnięciu danych

Ekran po sciąganięciu danych  z serwera
nielimitowaego HAMQTH.COM

Widzimy iż brak nam jeszcze danych dla 8  stacji - które już zostały wyselekcjonowne jako nie mające danych na serwerze HAMQTH.com . . Wybieramy więc nowy serwer

Pobranie danych dla wyselekcjonowanych wierszy z innego
serwera QRZ.COM

Po sciągnięciu otrzymay ekran

Pobranie danych dla wyselekcjonowanych wierszy z innego
serwera QRZ.COM - pozostało nam brak danych dla  jednej stacji

. Jeśli dla jakieś stacji dane są niepewne to musimy dokonać Selekcji rządkow do pobrania oraz dokonać zmiany serwera z którego pobieramy dane  oraz zainicjować pobieranie danych buttonem 

Zasady wybierania wierszy zostały opisane na ekranie i sprowadzają się do :

By ściągnąć dane dla wybranych stacji muszisz dokonać wyboru wiersza lub wierszy. Pojedynczy wiersz wybieramy pojedynczym kliknięciem lewego przycisku myszy. Jeśli chcesz dokonać wyboru wielu wierszy musisz nacisnąć i trzymać klawisz CTRL oraz klikać na wierszu wybranym do ściągnięcia lewym przyciskiem myszy . Jeśli chcesz za jednym razem dokonać wyboru wielu wierszy muszisz nacisnąć i trzymać klawisz SHIFT oraz kliknąć lewym przyciskiem myszy na innym wybranym wierszu. W ten sposób dokonasz wyboru wszystkich wierszy począwszy od poprzednio wybranego

 

Czasami możemy otrzymać  na ekranie komunikat iż nie jesteśmy zalogowani do serwera QRZ.COM lub HAMCALL.NET . Serwer QTHCOM.COM nie wymaga logowania

Wtedy należy się zalogować do serwera naciskając button  Login to serwer .

Logowanie do QRZ.COM w celu możliwości sciągania danych

Edytowanie pól przed ich ostatecznym zapisem

Zalózmy że przed zapisem tych danych chcemy poprawić jakieś dane w polach ręcznie .Konieczność poprawy danych wynika z błednych danych w niektórych polach pochodzących z serwera danych . Jeśli wystąpi QTH błedne np dla stacji SP9CTS QTH wystepuje w postaci &#;WI&#;TOCH&#;OWICE P   co jest oczywistym błedem . Jest to jakaś zbitka kodów polskiego Windows 1250 i ISO8852 i jeszcze jakiegos kodu - nie wiadomo jakiego . Taki kod podaje logger32  dla tej stacji - ale konkretnie taki zapis pochodzi z QRZ.COM . W programie istnieje mozliwość poprawy ale tylko ręcznej przez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w dowolnym polu . Opis jak należy dokonać edycji opisuje okno na ekranie - interfejsie programu

Wydaje się że wpis QTH P.K Trazbon jest błedny. 

Po naciśnieciu  dwukrotnym lewym przyciskiem myszy w tym pole otrzymamy

Poprawiamy pole i naciskamy OK

Wiersz nasz bedzie wygładał

 

Teraz możemy zapisać dane do zbioru wyjsciowego po wybraniu buttonu . Pojawi sie nam

Zapis zbioru  wyjsciowego .adi

:Popatrzmy teraz co zostało dopisane w zbiorze  wyjściowym .adi

W zbiorze wejsciowym SP9AUV.adi w trzech 1-szych rekordach mieliśmy

ADIF Export from N1MM Logger V12.3.1

C:\N1MM Logger\N1MM Logger.exe

2012-03-20 16:56:08

SP9AUV logs generated @ 2012-04-02 10:33:36Z

Contest Name: CQWPXSSB - 2012-03-24

<EOH>

 

<CALL:6>UA3DKT <QSO_DATE:8>20120324 <TIME_ON:6>141657 <BAND:3>20M <FREQ:8>14.15750 <CONTEST_ID:10>CQ-WPX-SSB <FREQ_RX:8>14.15750 <MODE:3>SSB <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <OPERATOR:6>SP9AUV <SRX:3>101 <CQZ:2>16 <STX:1>1 <APP_N1MM_POINTS:1>1 <APP_N1MM_RADIO_NR:1>1 <APP_N1MM_RUN1RUN2:1>1 <APP_N1MM_RADIOINTERFACED:1>1 <EOR>

<CALL:4>4X9A <QSO_DATE:8>20120324 <TIME_ON:6>143508 <BAND:3>20M <FREQ:8>14.16310 <CONTEST_ID:10>CQ-WPX-SSB <FREQ_RX:8>14.16310 <MODE:3>SSB <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <OPERATOR:6>SP9AUV <SRX:3>818 <CQZ:2>20 <STX:1>2 <APP_N1MM_POINTS:1>3 <APP_N1MM_RADIO_NR:1>1 <APP_N1MM_RUN1RUN2:1>1 <APP_N1MM_RADIOINTERFACED:1>1 <EOR>

<CALL:4>UP0L <QSO_DATE:8>20120324 <TIME_ON:6>143627 <BAND:3>20M <FREQ:8>14.17510 <CONTEST_ID:10>CQ-WPX-SSB <FREQ_RX:8>14.17510 <MODE:3>SSB <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <OPERATOR:6>SP9AUV <SRX:4>2305 <CQZ:2>17 <STX:1>3 <APP_N1MM_POINTS:1>3 <APP_N1MM_RADIO_NR:1>1 <APP_N1MM_RUN1RUN2:1>1 <APP_N1MM_RADIOINTERFACED:1>1 <EOR>

 

Natomiast w zbiorze wyjsciowym SP9AUV-2012-04-19.adi

 

ADIF Export from N1MM Logger V12.3.1

C:\N1MM Logger\N1MM Logger.exe

2012-03-20 16:56:08

SP9AUV logs generated @ 2012-04-02 10:33:36Z

Contest Name: CQWPXSSB - 2012-03-24

 

Translated by   Looking_HAM_DATA.exe   Version  V.1.0.1.0

Copyright SP9AUV - 2012 y.

<EOH>

 

<CALL:6>UA3DKT <QSO_DATE:8>20120324 <TIME_ON:6>141657 <BAND:3>20M <FREQ:8>14.15750 <CONTEST_ID:10>CQ-WPX-SSB <FREQ_RX:8>14.15750 <MODE:3>SSB <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <OPERATOR:6>SP9AUV <SRX:3>101 <CQZ:2>16 <STX:1>1 <APP_N1MM_POINTS:1>1 <APP_N1MM_RADIO_NR:1>1 <APP_N1MM_RUN1RUN2:1>1 <APP_N1MM_RADIOINTERFACED:1>1 <NAME:8>Vladimir <ADDRESS:27>A/ya 59

Balashikha-7 143907 <QTH:12>Balashikha-7 <EMAIL:18>ua3dkt@infoline.su <EOR>

 

<CALL:4>4X9A <QSO_DATE:8>20120324 <TIME_ON:6>143508 <BAND:3>20M <FREQ:8>14.16310 <CONTEST_ID:10>CQ-WPX-SSB <FREQ_RX:8>14.16310 <MODE:3>SSB <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <OPERATOR:6>SP9AUV <SRX:3>818 <CQZ:2>20 <STX:1>2 <APP_N1MM_POINTS:1>3 <APP_N1MM_RADIO_NR:1>1 <APP_N1MM_RUN1RUN2:1>1 <APP_N1MM_RADIOINTERFACED:1>1 <QSL_VIA:5>4Z4OQ <NAME:3>Ziv <ADDRESS:50>130 H' Beiyar St - P.O.Box 10150

Rosh Aayien 48056 <EOR>

 

<CALL:4>UP0L <QSO_DATE:8>20120324 <TIME_ON:6>143627 <BAND:3>20M <FREQ:8>14.17510 <CONTEST_ID:10>CQ-WPX-SSB <FREQ_RX:8>14.17510 <MODE:3>SSB <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <OPERATOR:6>SP9AUV <SRX:4>2305 <CQZ:2>17 <STX:1>3 <APP_N1MM_POINTS:1>3 <APP_N1MM_RADIO_NR:1>1 <APP_N1MM_RUN1RUN2:1>1 <APP_N1MM_RADIOINTERFACED:1>1 <QSL_VIA:6>DL8KAC <NAME:7>Contest <ADDRESS:12>Via Dl8kac

<GRIDSQUARE:6>MN38LA <EOR>

 

Widzimy iż zostały dodane pola danych personalnych jak imie operatora, QTH , QSLVia , Adres stacji , E-mail , State, County , GRIDSQUARE , adres strony Web .  Teraz taki zbiór mozemy użyć do wprowadzenia do własciwego loggera np . Logger32 , HamRadioDeLuxe . lub do innych celów