Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Kontrola błędów popełnianych przez użytkowników na różnych etapach obłiczeń

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Najwięcej błędów powstaje na styku Logger - AWARD_SECRETARY . Niestety wiele użytkowników nie dba o poprawność i integralność danych w Logger i stąd potem powstaje wiele błędów i nieporozumień . A wystarczy poświęcic okołó 10 sec po kazdym QSO , Brak tej staranności w czasie robienia QSO owocuje potem kosztem wielu godzin na przywrócenie poprawności danych . AWARD_SECRETARY nie jest programem typu "SEZAMIE - otwórz się - zrób mi zgłoszenie na dyplom " . Pamiętaj - "śmieciowe dane na wejściu" - to otrzymasz także "śmieciowe wyniki " .

Do błędów  jakie kontroluje program AWARD_SECRETARY na różnych etapach tworzenia dyplomu należą :

1.Błędy w danych wejściowych w zbiorze importowanym z logger-a .
2.Błędy w naliczeniu podmiotów (entites) oraz stref CQ i ITU Zones w zbiorze importowanym z Logger-a
3.Błedy w zbiorze startowym przy naliczeniu stanu startowego dla danego dyplomu .
4.Bledy jakie mogą powstać na wskutek manipulacji tj, kopiowania i nastepnie odtwarzania głównej tablicy QSOS_AWARDS lub dyplomów
5.Kontrola QSOs przy uaktualnianiu dyplomu , wybranie QSOs bardziej optymalnych .
6.QSOs odrzucone ze względu na brak takiego QSO w logu i brak QSO które by go zastąpiło - w kolorze brązowym
7.Alarm - brak QSO które już osiągnęło stan AWARDED . Brak jest QSO które by go zastąpiło - kolor żółty
8.Alarm - brak QSO które już osiągnęło stan AWARDED . Istnieje QSO które go zastępuje - kolor fioletowy

1. Błędy w danych wejściowych w zbiorze importowanym z logger-a .

Opis tych błędów jest opisany wyżej. oraz w przypadku gdy nie zostaną wykryte żadne błędy a mimo to program zatrzymuje się na jakimś błędzie przy wczytywaniu danych zalecam postępowanie jak opisano to w tym miejscu . W tym punkcie będzie możliwe zaznaczenie QSOsw okienku i wtedy zobaczymy na jakim QSO zatrzyma się program i wtedy w tym QSO lub w poprzednim należ szukać błędnej wartości w jakimś polu. Jest to przypadek ostateczny , gdy wszystkie inne metody nie wykazują błędów .

 

2. Błędy w naliczeniu podmiotów (entites) oraz stref CQ i ITU Zones w zbiorze importowanym z Logger-a

Opis tych błędów przedstawiono wyżej .

3.Błedy w zbiorze startowym przy naliczeniu stanu startowego dla dyplomu

Błedy te dotycza krótkofalowców którzy już uzyskali jakiś dyplom , a dalsze naliczenia (endorsement ) powierzają programowi AWARD_SECRETARY . Zasady obliczenia dyplomów w oparciu o zbiór startowy oraz wyjątki kiedy nie jest możliwe obliczanie wg zbioru startowego opisano poprzednio . Ponizej opisano odtworzenie wg zbioru startowego dla dyplomu SPPA za powiaty .Od jednego z kolegów otrzymałem zbiór ADIF z jego logu wyprodukowany przez jego logger . Także otrzymałem w postaci pliku xls tj dla Excela lub dla Open Office Calc . Jest to postać jaką zalecają wydawcy dyplomu SPPA . Niestety jest to zbór produkowany ręcznie , więc należy sie spodziewać dużo błędów . W oparciu o ten zbiór nie było nigdy dokonane zgłoszenie na dyplom SPPA . W zasadzie ja nie zalecam stosowanie takiego nie zatwierdzonego zbioru jako startowego dla mojego programu . Jednak taki zbór doskonale nadaję się do pokazania problemów i w jaki sposób AWARD_SECRETARY bedzie rozwiązywał takie problemy . Najpierw wczytałem zbiór adif z QSOs do tablicy QSOS_AWARDS . wg opisu jak w tym rozdziale . Nalezy użyć buttonu    .

Następnie należy wygenerować dane dla dyplomów polskich w oparciu o moduł IN_POLSKA.DLL opisanych tutaj . Chodzi o kod i nazwy dla gminy . powiatu i województwa ,tak by program miał z czym porównać dane w podane w zbiorze startowym

Po wczytaniu otrzymanego zbioru startowego otrzymanego od kolegi w formacie XLS przez Open Office Calc otrzymałem

Dane dla dyplomu SPPA otrzymane w formacie
XLS (Open Office Calc) . Zaznaczono korekty i błędy
jakie trzeba poprawic

Po wykonaniu opisanych na obrazku operacji należy jeszcze zamienić kolumnę Band z częstotliwości na symbol pasmo np. 3,5 ( Mhz) na 80M zgodnie ze standardem ADIF .. Dokonuje sie wybierająć z menu EDYTUJ - Znajdz i zamień . Inne podane nieprawidłowe dane tj format daty i czasu zostaną automatycznie skorygowane przez AWARD_SECRETARY . Kolumna Powiat chociaż jest ze znakami polskimi , nie musi być zamieniana na znaki ASCI , gdyż i tak program tą nazwę zamieni na swoją nazwę . Ważna jest tutaj tylko Kolumna SPPA Code. Dlaczego używam tylko znaków ASCII w całym programie . Ano dlatego iż program będzie stosowany w różnych Windowsach z różnymi językami . Tam znaki polskie były by napewno żle wyświetlane , a także mogło by to spowodować błędy i zatrzymanie pracy programu

Szukanie i zamiana symboli
dla pasm

Podobnie powinniśmy zamienic 7 na 40M i także dla innych pasm .

Następnie wybieramy z menu Zapisz Jako i jako typ zbioru wyjściowego wybieramy typ  CSV

Zapis danych wyjściowych dla
dyplomu SPPA w formacie CSV

Wybranie opcji zapisu zapeniającej zapis
danej w znakach cudzysłowia     "   "

Po zapisie danych w formacie CSV ich postać będzie wyglądała jak poniżej

"CODE_WOJEW","DESCRIPTION_WOJEW","QSO_DATE","CALL_","TIME_ON","Mode","Band","SPPA_CODES","DESCRIPTION_SPPA"

"B","LUBUSKIE","3.5.2007","SP3KCL",514,"SSB","80M","GP","Gorzów Wielkopolski (grodzki)"

"B","LUBUSKIE","23.12.2011","SQ3LLJ",2215,"PSK31","80M","KD","Krosno Odrzańskie"

"B","LUBUSKIE","24.3.2008","SP3BKM",648,"PSK31","80M","NL","Nowa Sól"

 

Z tego tekstu  można kopiować nazwy kolumn .

Natomiast w tablicy w Open Office Calc dane będą wyglądały.

 

Ostateczny wygląd danych w tablicy
w  OpenOffice Calc

Teraz należy te dane wczytać jako zbiór startowy . Sposób postępowania przy wczytywaniu pliku startowego został podany tutaj .

Może pojawić  się nam ekran w postaci

Ekran z pokazaniem QSOs które nie zostały uzwględnione
z powodu różnic w stosunku do logu w  tablicy QSOS_AWARDS

Widzimy iż na 93 QSOs  7  QSO zostało niewzględnionych .  Ale to wskutek tego iz te dane nigdy nie zostały użyte i zatwierdzone dyplomem SPPA . Nie wychodzmy  teraz z programu .Trzeba teraz szukać w logu dla każdego QSO różnic . W tym celu trzeba przejść do zakładki Nr. 1 Główna baza QSOs .i szukać tam wg znaku .Jesli tu wystepują róznice w stosunku do danych ze zbioru startowego , należy dokonać poprawek w najlepiej w Logger albo w zbiorze startowym . Jęsli różnica wynika z innego przyporządkowania SPPA_CODES to trzeba szukać różnicy wywolując modul IN_POLSKA.dll co opisano tutaj . Mamy tutaj możliwość szukania po podaniu znaku w okienku jak niżej

Podstawowy warunek na przyjęcie  QSO ze zbioru startowego to ;

QSO ze  zbioru startowego musi istnieć takze w logu podstawowym tj tablicy QSOS_AWARDS . Muszą sie zgadzać wszystkie jego parametry tj . CALL , DATA_QSO , BAND , MODE , DXCC_NO , a w przypadku gdy jest to dyplom za strefy  także CQ_ZONE i ITU_ZONE , Gdy jest to dyplom polski jak np SPPA , PGA_H , POLSKA_MIXED muszą się zgadzać także symbole i nazwy gmin , powiatów i województw

       

Po wszystkich poprawach i zapisie dyplomu powinnyśmy użyskać ekran jak niżej

Ekran po poprawie danych z zaliczeniem wszystkich QSO
dla dyplomu SPPA

4.Bledy jakie mogą powstać na wskutek manipulacji tj, kopiowania i nastepnie odtwarzania głównej tablicy QSOS_AWARDS lub dyplomów

Błędy te pojawią się jeśli wywołamy istniejący dyplom w celu jego oglądnięcia . Jest się wtedy w trybie przeglądania .

Błędy te jeśli prawidłowo eksploatujemy AWARD_SECRETARY oraz prawidłowo utworzyłiśmy tablicę główną i dokonujemy upgrade tej tablicy w sposób prawidłowy to nigdy nie powiny się pokazać . Na wskutek pewnych manipulacji może się zmienić Identyfikator QSO w skrócie ID_QSO w głównej tablicy QSOS_AWARDS .  Zalecane jest by w Logger nigdy nie dokonywać przenumerowania QSOs . Co prawda AWARD_SECRETARY jest zabezpieczony przed takimi sytuacjami i swoje ID_QSO nie przyjmuje z Logger-a . Samo ID_QSO nie jest używane do jednoznaczonego stwierdzenia że jest to QSO , które zostaje poddane edycji . Do tego celu sluży inne pole zwane CRC stringowe - będące sumą stringową newralgicznych pól QSO , tak iż zapewnia unikalność QSO . ID_QSO jest jednak używane w innych miejscach programu i musi być prawidłowe . Sposób w jaki może się taki stan pojawić iż ID_QSO z dyplomu dla poprzedniego naliczenia jest błędne i niezgodne z aktualnym ID_QSO z tablicy QSOS_AWARDS opiszę na moim przykładzie dla dyplomu SPDXC .

Pierwsze moje naliczenie dla tego dyplomu było dokonywane w roku 2008 i było dokonywane przy użyciu SPDXC_Baza by SP7DQR .Swiadczy o tym iż większość QSO jest oznaczonych kolorem zielonym i było dokonywane w oparciu o zbór startowy pochodzący z tego programu .
W roku 2009 dokonalem kolejnego uzupełnienia także w oparciu o SPDXC_Baza by SP7DQR   .
W dniu  23.11.2012 dokonałem upgrade tego dyplomu ale już w oparciu o mój program AWARD_SECRETARY . Do aktualizacji użyłem zbioru z QSO do dnia około 21.11.2012 . Taki stan ID_QSO zanotowała tablica MYSQL dla dyplomu SPDXC .
Póżniej jednak dokonywałem testowania na innych zbiorach testowych ADI . Sam jednak stan dla dyplomu  SPDXC skopiowałem przy użyciu funkcji backupu dla AWARD_SECRETARY . Prawdopodobnie w międzyczasie zmieniałem QSOs w Logger32 i dodawałem QSO ręcznie . To spowodowało iż nowe dane wczytane zaczeło mieć inne ID_QSO .
Potem po tej wersji testów przywróciłem poprzedni stan dyplomu SPDXC jako iż został  zatwierdzony przez managera dyplomu .Stad dlatego prawie dla każdego QSO jest inne ID_QSO .

 

Błędy w trybie przegladania dla Identyfikatora QSO ID_QSO

Dlatego teraz  powinniśmy zapisać dane przez zaakceptowanie OK wewnątrz komunikatu jaki sie pojawia na ekranie .

5.Kontrola QSOs przy uaktualnianiu dyplomu , wybranie QSOs bardziej optymalnych

Przy auaktualnieniu dyplomu buttonem jest się w trybie aktualizacji dyplomu . Bardzo czesto dopiero przy wysyłaniu dyplomu i sprawdzeniu z kartami QSL wychodzi że mamy żle zaliczony kraj tj DXCC_NO . Tak ja miałem np zaliczone QSO z UI8IM jako Assiatic Russia DXCC_NO = 15 . Obecnie Logger32 tez ten znak  zalicza jako Assiatic Russia . Jednak jak spojrzałem na kartę z tym QSO  datowanym 1972-08-23 to stwierdziłem iz był to wtedy Uzbekistan DXCC_NO = 292 .W związku z tym zmieniłem dla tego QSO DXCC_NO z 15 na 292 w Logger32.  Wyprodukowałem nowy zbiór adi , który zaimportowałem i zrobilem update istniejących QSO  .Jest tak niestety dla wielu krajów . Rozwiązaniem tego problemu jest rozpoznawanie przynależności kraju nie tylko na podstawie prefiksu czy całego znaku ale także na podstawie  QSO_Date . I tutaj widzimy potrzebę stosowania obliczeń z CLUBLOG . Poniżej przedstawiono aktualizację dla dyplomu DXCC_5BANDS  Otrzymano ekran jak niżej

Wygląd po uzupełnieniu dyplomu - pojawiłiy sie QSO
podmienione jak i nie uwzglednione

Kontrola QSO , podmiana QSO na bardziej optymalne
sprawdzenie przynależności krajów dla dyplomu
DXCC_5BANDS dla trybu aktualizacji

Poniżej są omówione możliwe warianty zachowania się programu w czasie dokonywania kontroli i podmiany QSO :

  1. Podmiana QSO poprzednio zle naliczonych lub zamiana na bardziej optymalne - oznaczonych kolorem aqua

Tutaj są możliwe trzy  przypadki

OK - to sprawdżmy co zostało podmienione . W dolnej tablicy mamy pokazane QSO nieuwzględnione . Jako 1-sze QSO wystepuje tam QSO z EA6AZ zaliczone wtedy do DXCC . Popatrzmy więc do 1-szej zakładki tj Główna baza QSO i poszukajmy tam QSO z EA6AZ . Otrzymamy

QSO niewzglednione ze wzgledu na brak potwierdzenia<br>
kartą QSL . Jest tylko potwierdzone w LOTW co <br>
poprzednio było dozwolone , teraz jednak nie .<br>
Gdyby to QSO mialo juz status QSO zatwierdzonego <br>
GRANTED - wtedy program nie podmienił by tego QSO

QSO niewzglednione ze wzgledu na brak potwierdzenia
kartą QSL . Jest tylko potwierdzone w LOTW co
poprzednio było dozwolone , teraz jednak nie .
Gdyby to QSO mialo juz status QSO zatwierdzonego
GRANTED - wtedy program nie podmienił by tego QSO

Jako 2-gie wystepuje QSO z RK2FWA emisją RTTY .w dolnej tablicy. Zostało ono zastapione na QSO z UC2AAE emisją CW , co bardziej odpowiada zasadom optymalizacji , gdyż ze zmiana pasm nastepuje zmiana emisji - patrz taktyka optymalizacyjna .

Zastapienie QSO bardziej optymalnym , gdyż ze zmianą pasma
nastepuje zmiana emisji na kolejną

Mogą także istnieć sytuacje iz poprzednio QSO było zaliczane do błednego podmiotu tj NR_DXCC , a teraz na wskutek jego prawidłowego  naliczenia szczególnie z CLUBLOG , nie zostało to QSO zaliczone , a w zamian za to  zostało przyjęte inne QSO  np jak nizej 

Przyjęte QSO z UA9CAZ w zamian za stare
QSO z UI8IM poprzednio żle zaliczone

1.2 Podmiana QSO na bardziej optymalne w czasie dokonywania aktualizacji

W ponizszych zrzutach ekranowych ze wzgledu iz robione były one w poprzedniej wersji programu kolor aqua zamieniono   kolorem zielonym . W wersji programu obecnej jest to kolor aqua

No dobrze - ale czy w czasie uaktualnienia program robi optymalizację kosztów i podmienia QSO stare na nowe lepiej spełniające warunki optymalizacji .?? . Ogółnie mozna więc powiedzieć iż wraz ze zmianą pasma powinniśmy zmieniać emisję . Nie zawsze to możliwe . Zasady podmiany opisano wcześniej .

Przyjrzyjmy się najpierw stanowi poprzedniemu przed dokonaniem aktualizacji

Stan dyplomu DXCC_5 BANDS przed dokonaniem aktualizacji
dla DXCC_NO (inaczej NR_ADIF) = 21    i  27

Po dokonaniu aktualizacji stan w tablicy wygląda .

Stan dyplomu DXCC_5 BANDS po dokonaniu  aktualizacji
dla DXCC_NO (inaczej NR_ADIF) = 21    i  27 . Widzimy
iż zostały podmienione QSO na bardziej optymalne

W sumie zostało zamienionych  70 -8 = 62 QSO .

Ze względu iż w następnym punkcie chciałbym pokazać wyjątki od tej zasady optymalizacji - nie dokonuję zapisu teraz dyplomu DXCC_5BANDS .

1.3 Wyjątki od zasady optymalizacji

 

Nadrzędną zasadą nad tą zasadą optymalizacji kosztów jest generalna zasada iż jeśli QSO przyjęło już status AWARDED tj za jego sprawdzenie został już poniesiony koszt to takiego QSO już się nie podmienia - nawet jeśli znalazlo by się QSO lepiej spełniające warunki optymalizacji .

W celu sprawdzenia czy program rzeczywiście tak robi - trzeba by spowodować by podmienione powyżej QSO ze stacją EU1PA na paśmie 40m emisją SSB z listy dyplomu DXCC_5BANDS osiągnęlo stan AWARDED a konkretnie D_AWARDED w innym jakimś dyplomie . Tutaj trzeba by wybrać dyplom na SSB , a więc DXCC_PHONE . Po wybraniu tego dyplomu do obliczenia i zapisaniu otrzymamy stan końcowy tego dyplomu .

 

Obliczenia dla dyplomu DXCC_PHONE i spowodowanie
jego zatwierdzenia tj DATE_GRANTED co powoduje
nadanie stanu AWARDED wszystkim QSO dla tego  dyplomu

Teraz zrobimy Uaktualnienie dyplomu DXCC_5BANDS , i  jego zapis . Otrzymamy

Wykonanie uaktualnienia dla DXCC_5BANDS .
Widzimy iż omawiany wyjątek od zasady optymalizacji
dla QSO już zatwierdzonych i przyjetych w innym
dyplomie działa prawidłowo

 

Zauważmy iż program zamienił teraz 51 - 7 = 44 QSO a nie 62  QSO jak było poprzednio .

 

Popatrzmy jakie QSO  w ogóle nie zostało teraz przyjete - a więc zupełnie odrzucone . Popatrzmy na dolną tablicę przewijając ją aż ukaże się pasek brunatny .Otrzymamy

Odrzucone całkowicie QSO

Odrzucone całkowicie QSO

QSO z UP2KBA  Kazahstan na pasmie 80 M emisją CW zostało teraz odrzucone.

Sprawdzamy w  zakładce 1-szej Główna baza QSO , gdzie to QSO występuje

QSO z UP2KBA brak potwierdzenia kartą QSL

QSO z UP2KBA brak potwierdzenia kartą QSL

QSO ma co prawda te same parametry jak poprzednio , ale brak teraz potwierdzenia kartą QSL .

Alarm dotyczy QSO które już osiągnęło stan AWARDED  w poprzednim naliczeniu  a mimo tego w obecnym naliczeniu go brak . Należy  uznać to za alarm że coś masz nie w porządku . Koniecznie sprawdż z kartą QSL . Przyczyną może być także fakt iż po zaliczeniu i przyjęciu tego QSO do dyplomu skreśliłeś go , lub  zmieniłeś mu parametry tak iż jest to QSO z innym krajem . Ta sytuacja nigdy w czasie normalnej pracy i używania programu nie powinna się zdarzyć , bo QSOs przed wysłaniem zgłoszenia na dyplom powinno być sprawdzone z QSL . U mnie taka sytuacja przy testowaniu się nie zdarzyła.

 

 Alarm dotyczy QSO  które jest osiągnęło stan AWARDED a mimo to w obecnym naliczeniu bo brak  . Co prawda znalazło się QSO zastępujące stare QSO ale to nie usprawiedliwia sytuacji. Koniecznie  sprawdź z kartą QSL. Przyczyną może być także fakt że skresliłeś QSO z logu lub zmieniłeś mu parametry tak iż jest to zupełnie inne  QSO.Ta sytuacja nigdy w czasie normalnej pracy i używania programu nie powinna się zdarzyć , bo QSOs przed wysłaniem zgłoszenia na dyplom powinno być sprawdzone z QSL. U mnie ta sytuacja zdarzyła sie dla dyplomu DXCC_MIXED (w czasie testowania)  , które już miało poprzednio nadaną DATE_GRANTED w więc QSO zostało zatwierdzone (sztucznie przezemnie)   

Stan dyplomu DXCC_MIXED z zatwierdzonymi QSO tj  ze stanem AWARDED

Potem wybrałem buttonem  Auaktualnienie awardu . Otrzymałem . 

Uaktualnienie dyplomu DXCC_MIXED . Otrzymano 2 QSO w kolorze filetowym
które miało już stan AWARDED a w tej aktualizacji
nie zostało zaliczone i zastapione innym

Popatrzmy na QSO ze stacją UL0P/UZ9FWA w 1-szej zakładce

QSO z UL0P/UZ9FWA ma teraz  DXCC_NO = 130 tj Kazahstan  a poprzednio miało DXCC_NO=292 tj Uzbekistan .<br>
Sprawdziłem to QSO z kartą QSL i stwierdziłem że porzednio było zle zaliczane i dlatego to zmieniłem<br>
Czyli poprzednio błędnie miałem ustalony kraj .Gdybym sprawdzał przed wysyłką zgłoszenie z kartami QSL to <br>
na pewno bym to wykrył

QSO z UL0P/UZ9FWA ma teraz  DXCC_NO = 130 tj Kazahstan  a poprzednio miało DXCC_NO=292 tj Uzbekistan .
Sprawdziłem to QSO z kartą QSL i stwierdziłem że porzednio było zle zaliczane i dlatego to zmieniłem
Czyli poprzednio błędnie miałem ustalony kraj .Gdybym sprawdzał przed wysyłką zgłoszenie z kartami QSL to
na pewno bym to wykrył

.

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Kontrola błędów popełnianych przez użytkowników na różnych etapach obłiczeń

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy