Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Tematy dla projektujacych programy krótkofalarskie i profesjonalne > Instalacja bazy danych MYSQL dla informatyków > Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5 >

Instalacja MYSQL Connector/ODBC dla wersji 5.5 MYSQL

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Instalacja MYSQL Coonector/ODBC da wersji 5.5 MYSQL jest całkowicie podobna do instalacji opisanej dla wersji 5.1 opisanej wyżej

Trzeba uruchomic program program instalacyjny mysql-connector-odbc-5.1.11-win32.msi .

Uruchomienie instalacji programy MYSQL Connector/ODBC v 5.1.1

Dalszy   ciąg instalacji jak wyżej w rodziale Instalacja MYSQL Connector/ODBC dla wersji MYSQL 5.1