Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Tematy dla projektujacych programy krótkofalarskie i profesjonalne > Instalacja bazy danych MYSQL dla informatyków > Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5 >

Konfiguracja MYSQL 5.5 programem Workbench 5.2.34

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Do konfiguracji serwera MYSQL w wersji 5.5 nie nadaje się program MYSQL Administration , dlatego musi być użyty program Workbench w wersji 5.2.34 . Jego używanie jest o wiele trudniejsze niż używanie  MYSQL Administration .   Workbench w wersji 5.2.34 to narzędzie przydatne bardziej dla projektantów i progamistów - gdyż buduje modele struktury bazy danych tzw ERR Model oraz zależności w modelu relacyjnej bazy danych . Niestety zastosowanie MYSQL Administration  dla serwera MYSQL w wersji 5.5 powoduje złe działanie MYSQL Administration . Dlatego jesteśmy zmuszeni do korzystania z Workbench w wersji 5.2.34 . Przy odrobinie dobrej chęci poznania nowych produktów i opisie tu zamieszczonym sądzę iż przeciętny krótkofalowiec jest w stanie pokonać te trudności .

Proces konfiguracji serwera MYSQL v 5.5 przy pomocy  Workbench w wersji 5.2.34 sprowadza się do następujących punktów podobnych w istocie do konfiguracj dla serwera 5.1 którą opisamo wyżej.

1.Utworzenie bazy danych (schema) przy pomocy funkcji Create New ERR Model .
2.Załozenie nowej instancji serwera mysqld@localhost . Ta nowa instancja serwera  służy do administracji serwerem tj zakładania nowych użytkowników , do wykonywania backupu bazy danych i restore bazy danych z pliku Użytkownikiem tej instancji jest root , więc posiada on wszystkie prawa do wykonywania czynności na bazie danych .
3.Utworzenie połączenia do bazy danych AWARDS_BASE - która jest bazą używaną przez program AWARD_SECREATARY . Utworzenie połaczenia dokonujemy wywołując w SQL Development New Connection .
4.Skonfigurowanie dla połaczenia ODBC sterownika dla baz danych MYSQL jak to dokonano dla wersji 5.1 MYSQL - patrz

 

 

Ad 1 . Utworzenie bazy danych AWARDS_BASE.

Najpierw musimy założyć  bazę danych - inaczej schema . W przypadku Workbench do założenia bazy danych musimy użyć funkcji Create new ERR Model . Uruchamiamy więc z menu windowsów Workbench

Założenie nowej bazy(Schema) a w tym przypadku
utworzenie nowego modelu bazy danych

Edytowanie bazy danych (schema)

Zmiana nazwy bazy danych na
AWARDS_BASE

Dodanie nowego użytkownika
bazy danych AWARDS_BASE

Ad 2 . Załozenie nowej instancji serwera mysqld@localhost

Teraz musimy  dodać nową instancję serwera przeznaczoną do zadań administracyjnych . W  tym celu przechodzimy do pierwszej zakładki (Home) i  wybieramy 

Zalożenie New Server Instance przeznaczonej dla
celów administracyjnych

Wyspecyfikowanie hosta (localhost)  na
którym jest uruchomiony server MYSQL

Zdefiniowanie połaczenia z jakiego
korzysta Nowa instancja servera MYSQL
- tutaj używamy użytkownika root  i jego hasla .
Uzytkownika  naszej bazy danych AWARDS_BASE
załozymy póżniej

Test połaczenia z konta root do istniejących
już baz danych zainstalowanych standardowo

Parametry windowsowe katalogów
nowej instancji servera

Test ustawien hosta

Raport o sukcesie połaczenia
dla nowej instancji servera

Raport o zakończeniu utworzenia nowej
instancji servera

Otwarcie nowej instancji serwera w celu
wykonania zadań administracyjnych

Ekran administracyjny w celu dodania nowego użytkownika

Ekran administracyjny w celu dodania nowego użytkownika

Zakładanie konta USER_AWARDS w celu logowania sie do
bazy danych AWARDS_BASE

Ustawienie wszystkich przywilejów dla użytkownika USER_AWARDS

Teraz wracamy do zakładki MYSQL Model .

Wybór zapisu modelu do aktualnego zbioru

Zapis aktualnego modelu

Patrzymy co się nam pojawiło w zakładce HOME .

Sprawdzenie jakie elementy zostały dotychczas utworzone

Wychodzimy teraz z programu Workbench i uruchamiamy go ponownie w przypadku gdy jesteśmy w Windows XP

W przypadku gdy jesteśmy w Windows 7 (32 bit lub 64 bit ) nie wychodzimy z programu tylko dalej kontynujemy następny punkt . Spowodowane jest to iż potem musielibyśmy uruchamiać program MYSQL Workbench z uprawnieniami jako Administrator . Spowodowane jest inną koncepcją uprawnień do katalogów Program Files i katalogu Program Files(x86) w Windowsach 7 . Po całkowitym zakończeniu konfiguracji MYSQL Workbench będziemy mogli juz go uruchamiac z uprawnieniami użytkownika

 

Ad.3 Utworzenie połączenia do bazy danych AWARDS_BASE

Wybór utworzenia nowego
połaczenia

Parametry dla połaczenia do bazy danych
AWARDS_BASE

Ad.3.1 Synchronizacja modelu AWARDS_BASE

Otwieramy teraz model AWARDS_BASE

Otwarcie modelu AWARDS_BASE w
celu dokonania synchronizacji

Rozpoczecie synchronizacji modelu

Krok 2-gi synchronizacji modelu dla AWARDS_BASE

Krok 3-cii synchronizacji modelu dla AWARDS_BASE

Krok 4-ty synchronizacji modelu dla AWARDS_BASE

Krok 5-ty synchronizacji modelu dla AWARDS_BASE
Po zaselektowaniu można dokonac zmian
tutaj jednak nie potrzebnych

Krok 6-ty synchronizacji modelu dla AWARDS_BASE

Krok 7-my synchronizacji modelu dla AWARDS_BASE
Pomyslna realizacja procesu - nalezy nacisnąc Close

Ad.3.2 Korekcja uprawnień dla użytkownika USER_AWARDS

W poprzednich punktach dla użytkownika USER_AWARDS przypisując mu wszystkie uprawnienia nadaliśmy mu te  prawa do  wszystkichbaz danych . Nam jednak zależy by uprawnienia te miał tylko dla bazy danych AWARDS_BASE . W związku z tym wywołujemy instancje administracyjną jak niżej

Wywołanie czynności administracyjnych

Zmiana przywilejów dla USER_AWARDS w oparciu
tylko o bazę danych (Schema)

Definiowanie nowych przywilejów

Definiowanie nowych przywilejów - cd