Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Backup i restore  bazy danych i tablic MYSQL

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Począwszy od wersji AWARD_SECRETARY v 1.1.8 program AWARD_SECRETARY wyposażono we własne procedury do tworzenia backupu całej bazy danych MYSQL lub wyselekcjonowanej tablicy MYSQL oraz odtworzenia restore bazy lub tablicy . Chociaż program instalacyjny bazy danych MYSQL  MYSQL_INSTALL_AUTOMATIC_ALL_COMPONENT_AND_CONFIGURE_IT.exe instaluje także programy do administracji bazą danych MYSQL , to jednak są one zupełnie nie wykorzystywane przez AWARD_SECRETARY , Programy administracyjne tj MYSQLAdministrator.exe lub MYSQLWorkbench.exe mogą być wykorzystywane przez zawansowanch użytkowników jak np .  programiści programów krótkofalarskich . Opis tych programów jest zawarty w w opisie Install_MYSQL_dla_informatykow_PL.chm ..Tutaj opiszę nastepujące punkty

1.Tworzenie backupu całej bazy danych MYSQL dla awardów tj AWARDS_BASE .
2.Tworzenie backupu wydzielonej tablicy MYSQL dla konkretnego dyplomu
3.Odtworzenie tj restore całej bazy danych lub wydzielonej tablicy dla dyplomu . Tutaj są wykonywane identyczne operacje .

Kopia bazy danych w formacie .sgl to to prostu plik tekstowy , w którym odpowiedni program tworzy komendy - instrukcje MYSQL-owe , dzieki którym przy odtwarzaniu (restore) zostanie odtworzona cała baza danych wraz ze wszystkimi tablicami . Plik ten zawiera także dane jakie są zawarte w tych tablicach .

Stosujmy często backup i restore całej  bazy danych , szczególnie po zgłoszeniu aplikacji do ARRL . Nie obawiajmy się stosować długie nazwy plików w formacie .sql , tak by w przyszlości nie mieć  problemów z tym co zawiera dany zbiór i w jakim stanie został skopiowany

 

1.Tworzenie backupu całej bazy danych MYSQL dla awardów tj AWARDS_BASE

By wykonać backup całe bazy danych należy wybrac z menu głównego - Backup database a następnie AllDatabase

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wybór nazwy zbioru .
Wpisujemy nazwę pod jaką ma być zapisana kopia
bazy danych . Kopia zostanie wykonana do katalogu
z programem tj AWARD_SECRETARY\\BACKUP\Data

 

Pojawi się okno DOS-owe w którym zostanie
wykonana komenda tworzenia kopii całej bazy danch

Po zniknięciu tego okna możemy w katalogu    AWARD_SECRETARY\BACKUP\Data możemy sprawdzić czy istnieje tam plik z podaną nazwą .

 

2.Tworzenie backupu wydzielonej tablicy MYSQL dla konkretnego dyplomu

By wykonać kopię wybranej tablicy wybieramuy z menu Backup database i Selected Table

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym menu są podane do wyboru <br>
tylko dyplomy które już zostały <br>
zapisane oraz także główna <br>
tablica z QSOs tj QSOS_AWARDS

W tym menu są podane do wyboru
tylko dyplomy które już zostały
zapisane oraz także główna
tablica z QSOs tj QSOS_AWARDS

Zapis zbioru kopii tablicy .z zaproponowaną
nazwą zbioru kopii tablicy

Okno DOS-owe z wykonaną komendą
tworzenia kopii tablicy

3.Odtworzenie tj restore całej bazy danych lub wydzielonej tablicy dla dyplomu

Odtworzenie całej bazy danych jak i wydzielonej tablicy przebiega zupełnie tak samo . Wybiera sie tylko inny zbiór w formacie . sql .W nim dla wydzielonej tablicy są zapisane komendy SQL-owe odtwarzające tylko daną tablicę . Z menu głównego należy wybrać

Wybor zbioru do restore tablicy DXCC_MIXED

Okno DOS dla restore database

 

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Backup i restore  bazy danych i tablic MYSQL

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy