Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  »Rozdział nie jest podrozdziałem wyższego poziomu«

Cele strony SP9AUV, zasady kolorowania i korzystania

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W rozdziale omówiono

 

 

 

Cele strony SP9AUV

Celem  opracowania niniejszych  stron i rozdziałów  jest przekazanie kolegom moich doświadczeń z zakresu wdrażania nowych technik cyfrowych dla amatorskich łączności cyfrowych jak i poprzez satelity. W wiekszości tematy zostały wybrane z pośród pytań i potrzeb pomocy jakiej potrzebowali moi koledzy w moim macierzystym klubie SP9KAG jak i środowisku gliwickim. Ponieważ indywidualne "nauki" zajmują sporo czasu postanowiłem w sposób zbiorczy odpowiedzieć na problemy przeszłe i przyszłe z jakimi mogą sie spotkać koledzy w czasie wdrażania u siebie nowych digitalnych metod robienia łączności.

Strony moje natomiast nie będą poradnikiem jak zostać krótkofalowcem czy też opisującym wyprawy DX-owe. Jest   mnóstwo innych stron WWW w internecie opisujących te problemy

Zasady kolorowania różnych słów i fraz w stronach oraz metody prezentacji materiału stron

W celu efektywniejszego sposobu porozumienia się z czytelnikiem moich stron i szybszego zrozumienia tego co mam do przekazania zastosowałem następujące metody przekazywania informacji:

materiał jest przekazywany w postaci opisuobrazu graficznego . Obrazy graficzne zazwyczaj są przedstawione   w postaci zmniejszonej by nie rozwlekać materiału poznawczego na wiele stron . Po najechamiu na taki obraz ukazuje się charakterystyczna '"łapka" z napisem Kliknij by zwiększyć lub Kliknij by zmniejszyć . Pozwala to na tymczasowe powiększenie by przeczytać szczegóły obrazka
w szczególny sposób są przedstawione tzw , słowa kluczowe . słowa kluczowe tzw keywords .  Wyróznione są one kolorem niebieskim czcionki Są to ważne słowa - pojęciowo wyrożnione w tekscie . Do tych słow kluczowych zawsze odnosi się INDEX w spisie treści rozdziałow z lewej strony strony www. Wybierając INDEX możemy szybko poszukać interesującego nas słowa kluczowego.
Spis treści z lewej strony jest osobno przewijany zapobiegając koniecznośći przewinięcia długiej strony do początku by wybrać inny rozdział.
Tytuły podrozdziałow w ramach jednego rozdziału sa kolorowane jak obok Podrozdział . Jeśli w ramach tego Pdrozdzaiału występuja dalsze Porozdzialy to są kolorowane jak obok  PodPodrozdział . Podrozdziały i PodPodrozdziały są  także traktowane jako słowa kluczowe i są umieszczane w INDEX-ie .  Prócz tego z lewej strony można wybrać opcję "Szukaj" gdzie można podać szukane słowo . Zostanie ono poszukane we wszystkich rozdziałach zamieszczonych w Spisie treści .
w szczególny sposób są także kolorowane tzw linki . Linki są to odnośniki kierujące do innych miejsc (rozdziałow , miejsc w rozdziałach tematycznie lub pojęciowo związanych z omawianą kwestią) w stronach lokalnych lub innych stronach www innych użytkowników Internetu . Linki takie są kolorowane kolorem niebieskim .Po najechaniu na nie mysza kolor ten zmienia się na czerwony . W przypadku gdy to jest link "na zewnatrz" słowo jest w kolorze niebieskim i jest podkreślone . Np to jest link lokalny do innego miejsca w moich stronach ww do    POJĘCIA SERWER-CLIENT ------ To jest link do strony autorskiej SV2AGW AGWPE Packet Engine http://www.sv2agw.com/ham/agwpe.htm
jesli trzeba tylko wyróżnić jakieś słowo to stosowany jest kolor i tło jak obok  Słowo wyróżnione .
jeśli w opisie jest jakies słowo , którego zrozumienie może byc utrudnione lub zapomniane w danym momencie to wtedy takie słow jest napisane kolorem  czerwonym i po najechaniu na niego myszą pojawia się podkreślenie tego słowa oraz okienko z szerszym opisem słowno/obrazkowym np KISS lub Ikona AGWTERM.exe
jeśli na początku jakiegoś punktu opisowego pojawia się mała ikonka plus oznacza to że występuje jakiś opis który jest w stanie zwiniętym tzn . nie jest ujawniona jego treść . Po kliknięciu w niego znak plus zmieni sie na minus i rozwinie się pod nim jakaś treść. Ponowne kliknięcie na zwinie jego treść . Ten sposób postępowania pozwala na zwinięcie materiału tworząc bardziej przejrzysty układ. Po najechaniu na ikonkę plus lub minus pojawia  się tekst "Klikaj by rozszerzyć/zwinąć temat "

 

Zasady korzystania ze spisu treści , indexu i przeszukiwania wyrazów we wszystkich rozdziałach 

 

W celu szybkiego znalezienia interesującego materiału można posłużyc sie umieszczonym z lewej osobno przewijanym spisie treści, Indexem i funkcją przeszukiwania stron-rozdziałow wg podanego słowa . Do przeszukiwania się miedzy tymi funcjami służą pola w górnej części lewego okna - które ma postać

 

Okno spisu tresci , indexu<br>
 i szukania słów

Okno spisu tresci , indexu
i szukania słów

Funkcje Rozszerz podtytuły i Zwiń podtytuły słuza do zbiorczego rozwinięcia lub zwinięcia wszystkich podtytułow. W stanie zwiniętym są przedstawione tylko rozdziały 1-szego poziomu a z lewej strony tytułu jest umieszczona ikona zamknietej ksiażki po kliknięciu której zostaną ujawnione tytuły podrozdziałów a symbol zmieni sie na symbol otwartej ksiązki . By zwinąć tylko ten rozdział należy ponownie kliknąc w ikonę
Po kliknieciu na polu Index zostaną przedstawione slowa kluczowe omówione wyżej w porządku alfabetycznym po wybraniu którego zostanie wykonany skok do właściwego miejsca we własciwym rozdziale zawierającym to słowo kluczowe
Po kliknięciu na polu Szukaj ujawni się z lewej strony okno jak niżej , w którym należy podać szukane słowo

Szukanie słowa

Zostaną wyświetone rozdziały w których występuje to słowo a  po kliknięciu na tym rozdziale zostanie wyświetlona zawartość rozdziału , a słowo które szukamy będzie miało żólte tło .

Jak wysłac link do konkretnego rozdziału do kolegi

Jak  może uważny czytelnik zauważył moje strony są napisane z  użyciem dynamicznego sposobu kodowania html-u . Poznac to można ze adres do konkretnego rozdziału zawiera pytajnik ? - patrz tutaj np Taki sposób ma wiele zalet a mianowicie :

umożliwia stosowanie indexu i wyszukiwania po zadanym słowie we wszystkich rozdziałach moich stron www
umożliwia zwijanie i rozwijanie rozdziałów i podrozdziałów
przy "podróżach" po moich stronach www z lewej strony jest zawsze zaznaczony rozdział gdzie sie aktualnie znajdujemy . Większość stron www nie zapewnia tego . Znakomicie ułatwia to usystematyzowanie materiału poznawczego

 

Adres otwartej karty otrzymujemy w oknie URL przy "podrózy" w spisie treści lub buttonami Poprzedni-rozdzial Następny-rozdział w polu adresu strony w postaci URL .

 

Uwaga ! Adres URL nie odswieża sie jeśli wybraliśmy jakis punkt  z INDEX-u lub funkcji poszukiwania słowa w opcji Szukaj . By uzyskac prawidłowy URL tutaj należy przejść do SPISU TREŚCI . Spowoduje to iż zostanie podswietlony rozdział w którym jest poszukiwane słowo lub index . Jednak URL w pasku nagłówkowym dalej pozostanie ten sam co był porzednio . By uzyskać prawidłowy URL należy kliknąć dodatkowo tytuł rozdziału podświetlony na niebiesko . Dopiero wtedy uzyskamy prawidłowy URL w pasku nagłówkowym przeglądarki

 

Adres strony - rozdziału w pasku URL

 

Widzimy tu adres konkretnego rozdziału z pytajnikiem ? wewnatrz . Oznacza to iż jest strona dynamiczna . Zaznaczamy ten adres i wklejamy go do schowka przez Crtl-Insert.  ---  Shift-Insert wklei nam ten adres do e-maila lub do rozmowy na gadu-gadu

 

Nawigacja:  »Rozdział nie jest podrozdziałem wyższego poziomu«

Cele strony SP9AUV, zasady kolorowania i korzystania

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy