Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Zasady pomocy zdalnej >

TeamViewer - pomoc zdalna i zdalne sterowanie

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W tym rozdziale  omówiono następujące punkty :

1.Instalacja TeamViewer
2.Omówienie zasad pracy z użyciem programu TeamViewer 

Instalacja TeamViewer

Program w tej wersji w wersji polskiej można pobrać z mej strony klikając na poniższy button

Pobranie  programu TeamViewer_Setup_pl.EXE

Button

Zbiór pobrano

2144

razy

oraz także ze strony producenta aktualną wersję

 

     http://www.teamviewer.com/pl/download/currentversion.aspx

 

Na samym początku zadbajmy by nasze ustawienie firewall-a było takie by na końcu instalacji zapytał się o pozwolenie na dostęp do serwera TeamViewer - którego udzielimy na stałe  . W przypadku firewall-a Sunbelt Personal Firewall wyglądać to powinno jak na poniższym obrazku

 

Ustawienie firewall przed rozpoczęciem instalacji
Team Viewer v 7.0.1299

Instalacji dokonuje się uruchamiając program TeamViewer_setup_pl.exe

Uruchomienie instalacji TeamViewer v 5.0 przez
uruchomienie TeamViewer_Setup.exe

Zatwierdzamy Uruchom

Zatwierdzamy Uruchom

Instalacji TeamViewer v 7

Instalacja TeamViewer v 7  krok 2
przez wybranie personal / non commercial use

Instalacja TeamViewer v 7  krok 3
- zatwierdzenie licencji

Instalacja TeamViewer v 7  krok 4

Instalacja TeamViewer v 7  krok 5
Dajemy użytkownikowi pełny dostęp
ponieważ i tak będziemy sledzic jego
poczynania

Instalacja TeamViewer v 7  krok 6
W tym kroku dajemy programowi
TeamViewer dodatkową możliwość
utworzenia VPN (virtual Private Network)
chociaż tutaj niekoniecznie musimy
go użyc by przesyłac w szyfrowanym
kanale RSA

Tutaj użytkownikowi należy się wyjaśnienie co to jest VPN (Virtual Private Network ) . Jest to kanał szyfrujący dane przesyłane w osobnym kanale VPN . Chociaż ta usługa bezpośrednio nie tworzy żadnego interfejsu z użytkownikem - ale takim kanałem można przesłać dowolne dane i korzystać z dowolnych funkcji np - usluga Podłączanie pulpitu zdalnego w Windowsach . Nam zasadniczo kanał ten jest niepotrzebny by przesyłac w szyfrowanym kanale jaki oferuje TeamViewer , który przy podłączeniu pulpity zdalnego oferuje także przesyłanie głosu w celu rozmowy oraz także kanał przesyłu wiadomości tekstowych (czat )

Instalacja TeamViewer v 7  krok7
Zatwierdzamy katlog wyjściowy gdzie
zostanie zainstalowany TeamViewer

 

Instalacja TeamViewer v 7  krok 8
Zatwierdzamy następny krok

 

Instalacja TeamViewer v 5.0  krok 9
Zakonczenie

Ustawienie firewall w fazie koncowej
instalacji - zezwolenie programowi
TeamViewer v 7.0.1299  na dostęp
do jego serwerów na stałe -
należy zaznaczyć okienko wyboru

Ustawienie firewall w fazie koncowej instalacji
zezwolenie programowi TEamViewer v 7.0.1299
na dostęp do jego serwerów na stałe
Należy zezwolic na stałe na kazde inne
prośby na dostęp na innych portach

Ustawienie firewall w fazie koncowej instalacji
zezwolenie programowi TEamViewer v 7.0.1299
na dostęp do jego serwerów na stałe
Należy zezwolic na stałe na kazde inne
prośby na dostęp na innych portach

Zgloszenie gotowości Team Viewer v 7
do współpracy z innym TeamViewer v 7
w celu przeprowadzenia sesji zdalnej pomocy

 

Zobaczmy teraz jak ustawił się nasz firewall Sunbelt

Instalacja TeamViewer v 7  krok 10
Ustawienie firewall Sunbelt po
dokonaniu instalacji

Należy podkreslić że TeamViewer w wersji 7 nie będzie współpracowac z wersją 5.0 . Nie sprawdzalem jak się to ma w przypadku wersji 6 . Wersja 7.0.12799 jest wersją najnowszą na dzien 28.02.2012 . W wersji 7.0.12541 występowały problemy na niektórych komputerach z uzyskaniem identyfikatora uzytkownika Twoj ID

 

Omówienie zasad pracy z użyciem programu TeamViewer 7_0_12799

Program jest tak skonfigurowany iż prawie nie wymaga jakiegoś specjalnego konfigurowania . Jedynie jesli mamy kartę dzwiękowa posiadającą wiele wejść i wyjść audio należy skongigurowac tj podac z jakich wejść i wyjść będzie korzystał program . W tym celu uruchamiamy program TeamViewer  z ikony na pulpicie . Założmy że to uruchomienie wykonuje stacja chcąca udzielić pomocy zdalnej SP9AUV - czyli ja Pojawi się nam program w postaci

Poczatkowe zgłoszenie TeamViewer 7

Wybieramy Dodatki - Opcje

Wybór Dodatki- Opcje w celu ustawienia audio

Następnie wybieramy Połączenie konferencyjne w celu ustawienia opcji dla audio

Wybór zakładki Polączenie konferencyjne
w celu ustawienia opcji dla audio tj
wejścia i wyjścia dla audio

Wybór  wyjścia dla audio

Wybór  wejścia dla audio
oraz sprawdzenie toru mikrofonowego

 

Teraz stacja chcąca użyskac pomoc zdalną np SP9XCA .uruchamia u siebie także Team Viewer v 7 i uzyskuje ekran w postaci

Ekran stacji SP9XCA chcącej uzyskać
od stacji SP9AUV pomocy zdalnej

Uruchamiamy teraz jakiś komunikator tekstowy np Gadu-gadu lub głosowy Skype i stacja SP9AUV podaje swoj ID 214 622 373 oraz haslo 8034 metoda przez schowek (Clipboard) stacji SP9XCA . Natomiast stacja SP9XCA podaje także przez schowek swoj ID 404 326 857 oraz hasło 5309 stacji SP9AUV .

Tak więc ekrany z wprowadzonymi ID bedą wygłądac  

- dla SP9AUV

Ekran stacji SP9AUV  z wprowadzonym ID stacji SP9XCA

- dla SP9XCA

Ekran stacji SP9XCA  z wprowadzonym ID stacji SP9AUV

Teraz stacja SP9AUV inicjuje polączenie przez nacisniecie na swoim ekranie Połącz z partnerem

Stacja SP9AUV wpisuje haslo 5309 jakie uzyskała od <br>
stacji SP9XCA oraz naciska Zaloguj się

Stacja SP9AUV wpisuje haslo 5309 jakie uzyskała od
stacji SP9XCA oraz naciska Zaloguj się

Otrzymujemy  ekran w postaci

 

Jesli np  uruchomimy HAM_SECRETARY to ekran nasz może wygłądać

Ekran u SP9AUV - pokazujący ekran zdalnego
komputera - desktop po połaczeniu się z SP9XCA
tj osobą która chce uzyskac zdalną pomoc
Wygląd ekranu z uruchomionym HAM_SECRETARY

Widzimy u góry linijke polaczenia  z elementami sterująco - kontrolnymi

Linijka połaczenia z elementami sterująco - kontrolnymi

Linijka połaczenia z elementami sterująco - kontrolnymi

Pozostaje nam jescze wypróbować polączenie głosowe w TeamViewer . W tym celu wywołujemy z linjki Audio/Wideo

Włączanie połączenia głsowego

Włączanie połączenia głsowego

Włączanie mikrofonu w TeamViewer

Pozostaje nam jeszcze stwierdzić czy nasz mikrofon działa

Przy mówieniu do mikrofonu powinien <br>
wychylac się  się wskażnik

Przy mówieniu do mikrofonu powinien
wychylac się  się wskażnik

Możemy jeszcze sprawdzic kamerę wideo .

 

Okno wideo w TeamViewer

Okno wideo w TeamViewer

 

i właczyc okno romowy tekstowej - czat

 

Okno rozmowy tekstowej - czatu

Okno rozmowy tekstowej - czatu

Nawigacja:  Zasady pomocy zdalnej >

TeamViewer - pomoc zdalna i zdalne sterowanie

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy