Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie > Zakładki dla domowego archiwum kart >

Sortowanie wg numerów standardu ADIF

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Do utworzenia zakładek pomiędzy kraje w domowym archiwum kart służy zbiór COUNTRIS.CSV który zawiera linijki dla wszystkich  krajów w formacie .CSV do wydruku tych zakładek bezpośrednio z programu HAM_SECRETARY.exe lub przez użycie  metody korespondencji seryjnej w MS Word

Utworzenie zbioru COUNTRIS.CSV   osiąga się po wybraniu z menu głównego  Zakładki dla archiwum kart QSL - Sortowanie wg numerów ADIF

Po utworzeniu zbioru zakładek pojawi się raport  w postaci

Raport z utworzenia zbioru COUNTRIS.CSV dla
domowego archiwum kart QSL posortowany
wg numerów ADIF