Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Pakiet AGWPE dla portow radiowych packet AX.25 > Programy typu CLIENT  korzystające z AGWPE > Na lokalnym komputerze >

Program terminalowy z lokalnego komputera

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Do pracy na packet - radio z użyciem AGWPE Packet-Engine można użyć programu AGWTERM.EXE lub AGWTERMTCP.EXE Połączenie z AGWPE jest pokazane na rysunku .

Współpraca programów clienckich
terminalowych z pakietem AGWPE
- portów radiowych AX.25

AGWTERM.EXE może służyc tylko do współpracy z AGWPE zainstalowanym na tym samym komputerze . Program można sciagnąć linkiem

Button

Po sciągnięciu można rozpakować AGWTERM.ZIP do np. katalogu rozpak_agwterm. W wyniku rozpakowania otrzymamy zbiory

Katalog: C:\AGW Packet Engine\Packet Programs - klienckie\rozpak_agwterm

98-01-06  10:22          789 agwterm.cnt

98-08-09  01:54   700 928 agwterm.exe

98-01-06  10:34     14 299 AGWTERM.HLP

96-07-08  10:08   139 318 agwtrm.sys

00-10-19  04:10          212 intnet.txt

 

Tworzymy teraz na pulpicie ikonkę AGWTERM.EXE poprzez stworzenie skrótu na pulpicie - metodą opisaną tutaj - do programu agwterm.exe

Otrzymamy ikonę w postaci

ikona  AGWTERM<br>
na pulpicie

ikona  AGWTERM
na pulpicie

Uruchamiamy teraz pakiet AGWPE Packet Engine z ikony na pupicie (utworzonej wcześniej ) co spowoduje pojawienie się ikony AGWPE na pasku zadań w obszarze powiadomień .  Teraz uruchamiamy program AGWTERM.EXE klikając na jej ikonę . Pojawi sie nam okno

Najpierw zmieniamy czcionke w oknie jak niżej

Okno programu terminalowego AGWTERM.EXE
w stanie nieskonfigurowanym

Następnie skonfigurujemy program wybierająć File - Properties (Właściwości ) oraz w kolejnych zakładkach konfigurujemy

AGWTERM  wlasciwości

AGWTERM  wlasciwości

Zakładka Callsign dla programu terminalowego AGWTERM.EXE
w stanie nieskonfigurowanym

Zakładka monitorowania typów ramek dla
progamu terminalowego AGWTERM.EXE

W celu osiągnięcia dwóch okien - tj z lewej okna polączenia a z prawej monitorowania pakietów naciskamy  poniższe menu

Ustawienie dla dwóch okien w AGWTERM

By połączyć się z jakąś stacją na packet-radio (nie dotyczy to węzłow digi dla APRS - gdyz stacje te używają tylko ramek typu UI - tzw rozgłoszeniowych bez potwierdzenia odbioru ) należy wybrać z menu Action - Connect

1. Action- Connect

2.

AGWTERM - wybranie znaku
do połączenia

 

Po zgloszeniu sie stacji należy ponownie wybrać Window - Tile Verticaly

AGWTERM - stan polączenia z wezlem Flex Net

AGWTERM - stan podłaczenia do DX-Clustera

Uwaga - jesli podłączymy się z węzłem uzywającym protokołu DAMA nie zapomnijmy wybrac Dama-Slave przy opcjach ustawienia Komendy TNC . Polecanym wtedy jest zastosowanie oprogramowania WA8DED Nord><Link .Poza tym protokół ten ciagle wysyła ramki odpytujące jeśli nie ma nic do nadania a  jesteśmy jedyną stacją w kanale . Nasz TRX- będzie ciągle się włączał.

Uwaga końcowa : Opisywany wyżej program AGWTERM.EXE działa w ten sposób ze do wymiany danych z programem AGWPE - Packet - Engine używa mechanizmy wymiany danych DDE . Jest to już dosyć stary mechanizm wymiany. Istnieje także wersja programu terminalowego agwtermTCP.exe zawarta w pliku agwtermTcp.zip która do wymiany danych używa protokołu TCP będącym  protokolem ze standardu protokołów TCP/IP . Konfigurowanie i jego używanie nie różni sie niczym od AGWTERM.EXE

agwtermTcp.zip można pobrać klikając na link

Button

Przed uruchomieniem AGWTERMTCP.EXE powinniśmy umożliwić komunikację przez standardowy zestaw protokołów Windowsów WINSOCK .Dokonujemy tego przez kliknięcie ikony AGWPE na pasku powiadomien i wybranie z menu

Wybranie z menu
opcji konfiguracji
pracy poprzez
WINSOCK
windowsowy

Zakładka Winsock Interface. Należy zaznaczyć Enable Winsock Interface . Port 8000 pozostawiamy bez zmian

Zakładka Winsock Interface.  

Zakładka Winsock Interface Security - pozostawiamy bez zmian

Zakładka Winsock Interface Security

Zakładka Winsock HTTP Interface . Zaznaczamy enable HTTP Interface. Ten interfejs umozliwi nam wykonywanie niektórych funkcji z przeglarki www co jest opisane w tym miejscu

Zakładka Winsock HTTP Interface