Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Tematy dla projektujacych programy krótkofalarskie i profesjonalne > Instalacja bazy danych MYSQL dla informatyków > Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5 >

Instalacja MYSQL Workbench w wersji 5.2.39

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy
Do obsługi administracyjnej MYSQL w wersji 5.5 przeznaczony jest program MYSQL Workbench w wersji 5.2.39 .Różni sie on znacznie od programu MYSQL Administration w wersji 1.2.17 . MySQL   Workbench w wersji 5.2.39 dostarcza administratorom i programistom zintegrowane środowisko w postaci narzędzi umożliwiających wykonanie :
Projektowanie bazy danych i modelowanie
Przeglądanie bazy danych
Administracja bazą danych (zamiast MySQL Administrator)

Program MYSQL Workbench w wersji 5.2.39 jest dość skomplikowanym programem w obsłudze i przeznaczonym przede wszystkim dla projektantów - programistów baz danych MYSQL ,  Jednak jest pozbawiony wad jakie posiada MYSQL Administration , który nie jest już rozwijany .. W celu instalacji tego produktu należy uruchomic program instalacyjny mysql-workbench-gpl-5.2.39-win32.msi z pakietu pobranego z mojej strony MYSQL_INSTAL.ZIP

Uruchomienie instalacji programu
MYSQL Workbench

Ekran powitalny instalacji MYSQL  Workbench

Wybranie folderu docelowego dla instalacji
w Program Files(x86) jako iż jest program 32 bitowy

Wybranie kompletnej instalacji

\widzimy do jakiego katalogu zostanie
zainstalowany program

Zakończenie instalacji programu
MYSQL Workbench