Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Uwagi wstępne na temat szerokości  kolumn w tablicach

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Czasami po wybraniu jakiegoś dyplomu może na ekranie pojawić się nam zdeformowany układ tabeli jak poniżej na rysunku

Zdeformowana tablica dla dyplomu - tj szerokośc kolumn jest
przypadkowa

Ponieważ rozdzielczości ekranu uzytkowników mogą byc rożne więc niemożliwe jest ustalenie sztywnych szerokości kolumn . Program AWARD_SECRETATRY wyposażono więc w mechanizm ustawiana szerokości kolumn i zapamiętywania  szerokości kolumn dla kazdej tablicy stowarzyszonej z danym dyplomem W  celu ustawienia szerokości kolumny należy wskażnik myszy ustawić na granicy dwóch kolumn i trzymając naciśnięty lewy przycisk myszy przesunąc myszą w prawo i nastepnie puścić ten lewy przycisk myszy w nowym położeniu

Po puszczeniu myszy nasz obszar będzie wygładać

Przesuwanie szerokości kolumn dotyczy także dwurzędowej tablicy podsumowującej

Po ostatecznym przesunięciu wszystkich pól nasza tablica będzie wyglądać jak następuje

Wygląd ostateczny tablicy po przesunęciu wszystkich kolumn
i dopasowaniu szerkości kolumny do danych zawartych w kolumni

 

Ustalenie szerokości każdej kolumny spowoduje od razu zapis szerokości kolumn w w odpowiedniej tablicy i zapis jej od razu na dysk .

 

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Uwagi wstępne na temat szerokości  kolumn w tablicach

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy