Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Drukowanie kart QSL,kopert,zakładek metodą koresp.seryjnej > W Microsoft Word 2003 >

Metoda korespondencji seryjnej dla druku kart QSL z MS-Word2003

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Skoro już wiemy jak jest stosowana metoda korespondencji dla zakładów czas na pokazanie jak należy stosowac tę metode dla celów druku kart QSL .W tym punkcie pokazemy jak należy wykorzystac istniejący Wzorzec Formularzowy korespondencji seryjnej , który jest zamieszczony w pliku QSLSORT.ZIP (do pobrania nizej -  będacym programem do sortowania kolejności wydruku - autorstwa mojego SP9AUV - o którym niżej ) . Do testów proszę kliknąć na zbiór QSL_Label L7159 (3by8)_3QSO_bez_obzezy.doc zawarty w katalogu QSLSORT\Pattern. Przedstwione poniżej zrzuty ekranowe zostały zrobione przy zalożeniu iż w systemie Windows zainstalowany jest  Microsoft Word 2003 . Zostanie uruchomiony MS Word2003 (jeśli lokalizacja zbioru z danymi o QSO's jest inna  niz została zapisana w Wzorcu formularzowym wtedy zgłosi się okno w którym należy podać lub wybrać sciezke i nazwę zbioru z danymi .CSV )

 

1.

Otwarcie zbioru z danymi w formacie .CSV

2. Po zatwierdzeniu TAK pojawi się okno

Znajdywanie żrodła danych

 

 

System melduje iż w zapamiętanym wzorcu formularzowym nie ma wymaganego źródła danych SOURCE_for_print.csv. Należy ręcznie znależć zródło danych . Należy poprawnie wybrać pasujący zbiór z danymi , gdyż w przeciwnym wypadku system będzie meldował o każdym polu błędnym - co spowoduje konieczność " przedzierania się " przez wszystkie pola bazy danych

Wybieranie źródła danych
Klikaj na zdjęciu

Pojawi sie jeszcze okno z wyborem systemu kodowania

Wybór systemu kodowania
Klikaj na zdjęciu

 

 

 

Następnie pojawi się wzorzec formularzowy w postaci .

Wzorzec formularzowy
Klikaj na zdjęciu

Należy starać się by paski narzędzi wyglądały jak na rysunku - co ułatwi nam późniejsze tłumaczenie materiału .Jeśli niektóre paski narzędzi były by krótsze należy starać się przesunąć paski narzedzi w nizej położoną linię "chwytając" pasek symbolem w miejscu kropkowanym styku dwóch pasków.  Z menu należy wybrac następujące paski narzedzi

Potrzebne paski narzędzi

Pierwszą czynnościa po wybraniu poprawnym zbioru danych .csv powinno byc zapisanie dokumentu wzorca formularzowego przez naciśnięcie Ctrl+S lub kliknięcie ikony zapisu co spowoduje zapis także poprawnej scieżki i nazwy zbioru z danymi .csv.

Następnie powiększamy sobie obszar wyswietlania ikonką powiększania    

Teraz już można zobaczyc jak będzie wyglądać 1-sza strona ze scalonymi danymi . W tym celu naciskamy ikone ABC - Korespondencja seryjna - Wyswietl dane Należy podkreślic iz przycisk ten nie sluży do scalenia z wszystkimi danymi a tylko przedstawia wygląd 1-szej strony celem sprawdzenia poprawności scalenia . Po ponownym naciśnięciu ABC ponownie pojawi się wygląd poprzedni wzorca formularzowego . Ponieważ wygląd danych po naciśnięciu ABC odpowiada rzeczywistości można tu dokonywać rozmieszczania elementów tj wstawiać lub usuwac spacje i jest bardzo pomocny przy edytowaniu wzorca w trybie WISWG co zostanie opisane dalej

Nasz arkusz bedzie wyglądał jak następuje .  Sprawdzamy jego poprawność

Wzorce formularzowe korespondencji seyjnej
Klikaj na zdjęciu

Po sprawdzeniu poprawności naciskamy ponownie klawisz ABC . Następnie wybieramy button Korespondencja seryjna  do dokumentu, który zainicjuje scalenie z danymi do nowego dokumentu

Pojawi się jeszcze okno

Scalanie z nowym dokumentem

Scalanie z nowym dokumentem

W nowym oknie MS Worda 2003 pojawią się wszystkie scalone rekordy z bazy danych z wzorcem formularzowym . Scalony dokument będzie miał nazwę Listy 1.doc .

Scalone rekordy
Klikaj na zdjęciu

Pozostanie nam teraz tylko wydruk na drukarkę . Załączamy najpierw drukarkę i wybieramy

Wydruk na drukarkę

Wydruk na drukarkę

Pojawi się teraz okno w której należy wybrać format papieru i inne opcje

Własciwości drukarki
Klikaj na zdjęciu

Pojawi się teraz okno

Wybór własciwości drukarki
Klikaj na zdjęciu

Po wybraniu OK pojawi się

Zatwierdzenie wyboru drukarki i wydruk
Klikaj na zdjęciu