Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Pakiet AGWPE dla portow radiowych packet AX.25 > Instalacja i konfiguracja portów radiowych > Porty radiowe w oparciu o kartę muzyczną >

Konfiguracja portu z kartą muzyczna

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Konfiguracja portu z kartą muzyczna

Klikamy w ikonę AGWPE na pulpicie

Ikona AGWPE

Spowoduje to  pojawienie sie na pasku powiadomien ikony . Klikamy w nią

Ikona pakietu AGWPE na pasku powiadomień

 

Zakładamy iż istnieje już jeden port typu TNC i dodajemy port z kartą  muzyczną . Wybieramy z menu Konfiguracja . Pojawi się nam wtedy okno

Dodanie nowego portu
z kartą mużyczną

Wybieramy port COM na którym bedzie dokonywane PTT , , ustalamy Jeden Port, a następnie jako rodzaj TNC SoundCard . Po wybraniu SounCard automatycznie zgłosi się nam następne okno. Okno te można także wybrać naciskając Opcje

Konfiguracja karty muzycznej z dwoma
portami na lewym i prawym kanale Audio

Wybieramy kartę muzyczną jesli mamy więcej kart muzycznych, szybkości packet na lewym i prawym kanale . Pole FullDuplexDrive pozostawiamy zafajkowane - chyba ze będą problemy z karta. Na końcu naciskamy OK

Dalsze okno konfiguracji karty muzycznej
z dwoma portami na lewym i
prawym kanale Audio

W oknie tym wybieramy Sam ustawię parametry portu a dla TXDelay ustawiamy wartość najlepszą do współpracy z clusterem - wytestować . Dama Slave wybieramy jesłi cluster tego wymaga i ewentualnie EAX25

Konfiguracja parametrów dla packet

Aby skonfigurować port z kartą muzyczną trzeba uruchomić najpierw AGWPE przez naciśniecie ikony AGWPE

W wyniku takiej konfiguracji otrzymamy ikony :

Ikona na pasku powiadomięn z symbolem AGWPE oraz dwa modemy obok niej

Otrzymaliśmy w sumie dwa porty - gdyż kartę dzwiekowa ustawiliśmy na jeden  port Audio-z lewego  kanalu . Porzednio juz ustawilismy port z TNC WA8DED

Wynikowe porty dla konfiguracji
TNC z WA8DED
oraz 1 port karty muzycznej

Po zestawieniu połączenia poprzez AGWTERM.exe co opisano dalej - otrzymamy okno jak niżej

Zestawione połączenie z clusterem

Prawidłowość sygnałów Audio możemy zaobserwować wybierając z ikony AGWPE na pasku powiadomień funkcję

Wybor opcji obserwacji
sygnałów Audio w AGWPE
Sound Card Tuning Add

Otrzymamy w wyniku w zależności od wyboru następujące przebiegi

Przebieg Audio sinusoidalny dla sygnału szumowego
dla wybou SineWave

Przebieg Audio sinusoidalny dla sygnału
użytecznego dla wyboru SineWave

Przebieg spectrum Audio dla sygnału
użytecznego dla wyboru Frequency Spectrum

Przebieg Waterfal Spectrum Audio sygnału użytecznego
dla wyboru WaterfalSpectrum

Przebieg gdy sconfigurujemy dwa porty na jednej karcie - lewy i prawy kanał będą zawierać dwa okna

Przebieg Audio sygnału użytecznego dla funkcjie
SineWave la dwóch kanałow - lewego i prawego