Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Programy współpracujące z Logger32 > Programy wspólpracujące z Logger32 i QRZ_COM >

Współpraca z Logger32 gdy współpracuje on jeszcze z innymi programami zewnętrznymi

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy
Logger32 może współpracować   jednoczesnie z 5 - cioma programami zewnetrznymi . Do takich programów należą tutaj mój program BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe oraz programy autorstwa N2AMG do których można zaliczyć   :
L32-Fldigi_Gateway.exe współpracujący z programem  fldigi.exe w wersji testowanej tutaj v 3.21.76 ,autorstwa W1HKJ .Fldigi służy do pracy emisjami cyfrowymi  i wydaje się lepiej dekoduje niz MMVari . Porównanie go w praktyce  z MMVari pozostawiam czytelnikom .
LOTW_Eqsl_Utility.exe autorstwa N2AMG .służacy do pobierania danych z Logger32 i przesyłania do LOTW , strony e-QSL , strony CLUB-LOG i strony HRD-NET .Jest mozliwe także pobieranie danych z tych stron danych dotyczących zgodnych QSO i synchronizacja z Logger32 .    Program może także wysyłać także ostatnie QSO na stronę www  autorską stacji - przez co jego log jest dostepny ON-LINE .
programy autorstwa N2AMG lub JA1NLX   dotyczące pobierania danych personalnych stacji typu QRZLookup . Te programy omówię osobno tutaj .

 

Programy o których mówie powyżej są konfigurowane i ustawiane na automatyczne uruchamianie wraz z Logger w oknie osiaganym po naciśnięciu z menu Narzędzia - Konfiguracja programów użytkowych .

Okno do deklarowania  programów
zewnętrznych i sposobu ich
automatycznego uruchamiania
wraz z Logger32

By programy współpracowały poprawnie z Logger32 i nawzajem nie oddziaływały na siebie w sposób niepoprawny ,  muszą być spełnione odpowiednie warunki dla współpracy,  oraz muszą  być zapewnione odpowiednie procedury startowania poszczególnych programów zewnetrznych .  Kazdemu współpracującemu programowi jest przypisywany przez Logger32  na początku uruchomienia  Numer  sesji .
Komunikacja odbywa się w jednym kanale komunikacyjnym , z użyciem przewidzianym w API Windows komunikatów SendMessage , PostMessage , ReciveMessage .
Duży problem występuje , gdy program zewnętrzny woła Logger32 w sposób asynchroniczny . tj w dowolnych momentach  .
Z  moich obserwacji zachowania się Logger32 , przy współpracy z kilku programami jednocześnie , wywoływanych automatycznie po uruchomieniu Logger32 ,  wynika iż programy te są wywoływane prawie jednoczesnie , bez jakiekolwiek zwłoki czasowej .
Dobrze by było , by następny program zewnętrzny , rozpoczął nawiązywanie sesji dopiero wtedy , gdy poprzedni zakończył nawiązanie sesji połączeniowej i sesja ta jest stabilna .
Niestety brak jest tu takich mechanizmów kontrolnych  i dlatego musimy użyć innej metody
Taką metodą przy nawiązywaniu sesji może okażać się metoda wprowadzenia czasu opóżnienia uruchomienia nastepnej sesji połączeniowej ., tak by wszystkie procesy połączeniowe  w poprzedniej sesji zakończyły się i ustabilizowały .
Programy  N2AMG przypuszczalnie nie zakładają takiego czasu zwłoki uruchomienia , gdyż brak jest takiego parametru w zbiorze konfiguracyjnym .
Ja w moim programie BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe dopuszczam taką zwłokę uruchomienia . Do tego służy zbiór delay_time.txt , w którym czas ten jest podawany w msec . Ta wartość nie jest do ustawienia w oknie konfiguracyjnym . Należy parametr ten zmienić w dowonym edytorze tekstowym .
Czas ten jest odmierzany przez program Sleep_Exec_Bureau_all_qrz_com_fi.exe , który dopiero po tym czasie zwłoki uruchamia właściwy program BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe ..
Jeśli Logger32 współpracuje tylko z jednym programem zewnętrznym tj z BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe to polecana tu wartość wynosi 3000 msec . Pozwala to na ustabilizowania się okien Logger32.
W przypadku gdy współpracuje z innymi programami zewnętrznymi np autorstwa N2AMG jak L32_FldigiGateway.exe i Fldigi to polecana tu wartość wynosi około 15000 msec .tj 15 sec Ten czas był wypróbowany na Windows XP . Co prawda mnie na Windows XP udało się już osiągnąć dobrą współprace juz przy czasie = 8 sec . Zależy to jednak silnie od obciązenia procesora w danym momencie .
Typowymi objawami iż ten czas jest jeszcze za mały ,  jest  pojawienie się zjawiska , iż klikając w okno Fldigi lub Logger32 powoduje się schowanie okna BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe . Także klikanie  w okno BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe może powodować zniknięcie okna Fldigi . Także może pojawić się błąd dzielenia przez zero . Spowodowane jest to tym iż jeśli jeden program zewnętrzny próbuje wyświetlić jakiś komunikat dla użytkownika , na którym nalezy naciśnąć button OK , to Windows ma tę przykrą cechę , iż w tym czasie blokuje możliwość klikania w innym oknie . Jeśli drugi program zewnetrzny nawiązał już w tym czasie połączenie z Logger32 i wyświetli także jakiś komunikat przed naciśnieciem OK w  komunikacie  w 1-szym programie , to nastepuje wzajemna blokada , i  wyswietlenie błędu . Dlatego najlepiej poczekać aż 1-szy program zewnętrzny ustabilizuje połączenie i wyświetli wszystkie komunikaty dla użytkownika i użytkownik je zatwierdzi .    Dopiero wtedy jest sens uruchamiać 2-gi zewnętrzny program .    BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe powinien uruchomić się jako ostatni , tj z numerem sesji 2 lub 3 . Takie zachowanie sie Windows nie wystąpi nigdy w Linux , gdyż Linux jest systemem  z rzeczywistym podziałem czasu dla programu z wywłaszczeniem tego programu po przekroczeniu przydzielonego czasu . Windows nigdy nie był prawdziwym systemem wielozadaniowym  z rzeczywistym podziałem  czasu .
Użytkownik musi sam experymentalnie dobrać ten czas , gdyż potrzebna tutaj wartość silnie zalezy od szybkości jego komputera i czy jego Firewall nauczy się że ma przepuszczać pakiety bez ciągłego pytania się użytkownika o jego zgodę . Na początku aż firewall się nauczy (dla firewall nalezy wybrać , by zapamiętał wybraną opcję zezwolenia ) ,  mozna dać tutaj większą wartość np . 30 sec = 30000 msec. Można też najpierw uruchamiać każdy program zewnętrzny recznie z menu głównego Logger32.

 

Uruchamianie reczne programu zewnętrznego

Uruchamianie reczne programu zewnętrznego

 

Poniżej przedstawię raporty z testowania różnego zestawu programów na różnych komputerach . Bedą  to w zasadzie screeny  z opisem . Raporty te są opracowane dla najważniejszego okresu startu programów . W tym miejscu proszę użytkowników o raporty z okresu eksploatacji pozytywne lub negatywne . Jesli wystapią jakieś problemy proszę o ich zgłaszanie do mnie e-mailem na

sp9auv@wp.pl

Raport z testowania wspólpracy z Logger32 programów L32-DigiGateway / Fldidigi i programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe w środowisku Windows XP 32 bit

Do współpracy wybrano dwa programy

Okno do deklarowania  programów
zewnętrznych i sposobu ich
automatycznego uruchamiania
wraz z Logger32
W tym przypadku z Logger32
współpracuja 2 programy
zewnetrzne

Time_delay tj czas opoznienia uruchomienia mojego programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe był ustawiony na 15000 msec - 15 sec, ale na Twoim komputerze moze być zupełnie inny . Muszisz to dobrać eksperymentalnie - tak by program BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe wystartował jako ostatni.

Wygląd ekranu przy wspołpracy z Logger32 dwóch programów
zewnetrznych - tj L32-FldigiGatewa/Fldigi oraz BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI
w srodowisku Windows XP 32 bit

Ikona programu L32-FldigiGateway po połączeniu  Fldigi z Logger32 chowa się i przechodzi do paska sytemowego tray . Wtedy można go wywołać na pulpit używająć prawego przycisku myszy na ikonie i wybierając Show :

 

Warto jest jeszcze sprawdzić zakładkę Main w oknie L32-FldigiGateaway - gdzie muszą byc wykazane polączenia oraz częstotliwość .

 

 

 

Raport z testowania wspólpracy z Logger32 3-ch programów: 1- L32-DigiGateway / Fldidigi 2-LOTW_Eqsl_Utility 3- programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe w srodowisku Windows 7 64 bit

Do współpracy wybrano trzy  programy

 

Okno do deklarowania  programów
zewnętrznych i sposobu ich
automatycznego uruchamiania
wraz z Logger32
W tym przypadku z Logger32
współpracuja 3 programy
zewnetrzne

Time_delay tj czas opoznienia uruchomienia mojego programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe był ustawiony na 5000 msec = 5 sec, ale na Twoim komputerze moze być zupełnie inny .

Muszisz to dobrać eksperymentalnie .

Wygląd ekranu przy wspołpracy z Logger32 trzech  programów zewnetrznych - tj L32-FldigiGatewa/Fldigi ,
LOTW-eQSL-Utility oraz BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI w srodowisku Windows 7 64 bit
Inne opisy na tym ekranie są takie same jak na obrazku wyżej

Raport z testowania wspólpracy z Logger32 programów LOTW-eQSL Utility i programu BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe w srodowisku Windows XP 32 bit

Program LOTW-eQSL Utility autorstwa  N2AMG służy do pobierania danych z Logger32 i przesyłania ich na serwer LOTW lub e-QSL . Może także pobierać dane z tych stron i synchronizować je z Logger32 . Oprócz tego moze współpracować z serwerami CLUB-LOG lub HRD-NET .Także ma możliwość przesyłania danych tych do serwera FTP i tam można udostepnić swoj log w trybie ON-LINE na swojej stronie www , tzn kazde zrobione QSO będzie natychmiast widoczne na stronie www stacji . By móc korzystać z tego oprogramowania należy najpierw zainstalować na komputerze to oprogramowanie . Po puszczeniu programu instalacyjnego setup.exe w wersji  1.4.98 może się nam pojawić komunikat jak niżej .

 

 

W tym punkcie program instalacyjny melduje nam że nasze zbiory systemowe są nieaktualne , i proponuje ich aktualizację po naciśnięciu OK . W tym miejscu nalezy natychmiast wybrac Anuluj , gdyż wyrażenie tutaj zgody na zmiane spowoduje iż nasz Windows XP nie będzie już pracował nigdy poprawnie .Ja spróbowałem dac OK , ale było to na wirtualnym komputerze Windows XP i miałem świeżą kopię tego wirtualnego komputera , więc po prostu skasowałem wirtualną maszyne i przywróciłem ją z kopii . Co spowodowało taki komunikat , nie jestem w stanie dociec - ale na pewno nie należy tego na XP instalować . W tym punkcie zostaną po prostu zmienione systemowe dll .  Po zainstalowaniu możemy dostać np komunikat - brak wejscia do procedury . Zresztą sam autor potwierdza, ze program PrivateKeyControl.exe w tym pakiecie może zostać rozpoznany jako zawierający wirus i ( jest to tylko tzw . false-positive )  przez niektóre antywirusy   . Ale dlaczego program próbuje zmienić systemowe dll-ki w systemie , który był systematycznie aktualizowany .Jesli chcemy komiecznie dokonać próby instalacji na rzeczywistym komputerze Windows XP to zalecam przed instalacją LOTW-eQSL_Utility  utworzenie w Windows punktu odtwarzania

Rozpoznawanie w moim programie BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe uruchomienia innych programów typu QRZ Lookup

Program BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI.exe jest w stanie rozpoznać uruchomienie innych programów zewnętrznych typu Lookup QRZ . Do takich programów należą programu autorstwa N2AMG i JA1NLX  o nazwach :

1.QRZLookup.exe
2.QRZ Subscriber Lookup.exe
3.QRZHTTPLookup.exe
4.QRZSubscriberXMLLookup.exe
5.QRZXMLLookup.exe
6.Lookup_HamQTH_ADIF.exe
7.Lookup_HamQTH_XML.exe
8.Lookup_QRZ_XML.exe

Konfiguracja przy jednoczesnym
uruchamianiu innego
programu typu QRZLookup

W wypadku uruchomienia innego programu na ekranie mojego programu pojawi sie ekran w postaci

 

Komunikat o uruchomieniu innego
programu typu QRZLookup

Jednoczesna praca dwóch programów nie jest polecana , ponieważ dwa razy liczy się nam ilość pobrań z QRZ.COM , a także przy wyswietlaniu komunikatów przez te programy może  się pojawić błędne działanie programów , ponieważ Windows ma przykrą ceche opisaną tutaj . Jeśli wystąpi taki komunikat powinieneś wykonać odpowiednie czynności konfiguracyjne opisane w rozdziale Instalacja i konfiguracja . Przypuszczalnie nie wykonałeś tych czynności w czasie instalacji programu

 

Nawigacja:  Programy współpracujące z Logger32 > Programy wspólpracujące z Logger32 i QRZ_COM >

Współpraca z Logger32 gdy współpracuje on jeszcze z innymi programami zewnętrznymi

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy