Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Drukowanie kart QSL,kopert,zakładek metodą koresp.seryjnej >

Metoda korespondencji seryjnej w MS Word

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

Wyobrażmy sobie że w pewnym przedsiębiorstwie należy wysłać do wielu przedsiębiorstw wysłac 500 listów  o tej samej treści . Każdy list będzie się rożnił tylko sekcją adresową i danymi adresata do którego należy wysłać ten list np.

Zakłady  Produkcji Odzieży                                                                                                                               Gliwice. 19.02.2008 r      

     Ul . Generała Okulickiego 38

     38-100 Bytom

             POLAND

Adresat : Przedsiębiorstwo Produkcji wyrobów wełnianych

ul . Fabryczna 11

24-234   Łódż

POLAND

 

dot. wystawy i sprzedaży wyrobów fabrycznych

 

Uprzejmie informujemy iż w dniach 15.03-22-03.2008 nasz zakład organizuje wystawę i wyprzedaż wyrobów odzieżowych po obniżonych cenach . Wystawa i wyprzedaż odbędzie sie w sali nr. 10 na parterze w naszym budynku Bytomskich Zakładów odzieżowych

 

  Z poważaniem Prezes zakładu

 

         Jan Kowalski

 

 

Dużym utrudnieniem było by kopiowanie treści każdego listu z poprzedniego i wstawianie reczne danych adresowych ręcznie lub poprzez schowek windowsowy (clipboard) z jakiejś bazy danych , zapisanie kazdego listu a potem wydrukowywanie każdego listu osobno. Do tych celów w Microsoft Word-zie  wynaleziono metodę korespondencji seryjnej .

W przedstwionym powyżej liscie czcionką czarną zaznaczono powtarzającą się treść każdego listu . Natomiast  niebieską czcionka zaznaczono pola zmienne dla każdego  listu pobierane z odpowiednich baz danych o przedsiębiorstwach . Jako metody transportu i wymiany danych są stosowane : SQL Server, ODBC , XML(najnowsza metoda wymiany  danych) , .CSV , zbiory tekstowe . Dla potrzeb krótkofalowców jest stosowana metoda .CSV opisana wyżej i tylko ta metodą będziemy się tutaj zajmować.

W celu zastosowania metody korespondencji seryjnej należy przygotowac odpowiedni Wzorzec Formularzowy korespondencji seryjnej . W przypaku naszego listu wzorzec mogłby wyglądać jak niżej

Zakłady  Produkcji Odzieży                                                                                                                               Gliwice. 19.02.2008 r      

     Ul . Generała Okulickiego 38

     38-100 Bytom

             POLAND

Adresat :  <<Nazwa_zakladu>>

<<ulica>>  <<nrDomu>>

<<KodPocztowy>>  <<Miejscowosc>>

<<Kraj>>

 

dot. wystawy i sprzedaży wyrobów fabrycznych

 

Uprzejmie informujemy iż w dniach 15.03-22-03.2008 nasz zakład organizuje wystawę i wyprzedaż wyrobów odzieżowych po obniżonych cenach . Wystawa i wyprzedaż odbędzie sie w sali nr. 10 na parterze w naszym budynku Bytomskich Zakładów odzieżowych

 

  Z poważaniem Prezes zakładu

 

         Jan Kowalski

 

 

W miejsca adresowe wstawione są dane z bazy danych w formacie .csv . Tutaj będą one wyglądały :

"Nazwa_zakladu","ulica","nrDomu","KodPocztowy","Miejscowosc","Kraj"

"Przedsiębiorstwo Produkcji wyrobów wełnianych","ul . Fabryczna","11","24-234","Łódż","POLAND"

 

Należy podkreślić iz czcionka, wielkość i kolor z jakimi zostaną wypisane dane adresowe są dokładnie takie same jakie zostały użyte w powyższym wzorcu formularzowym

 

Skoro już wiemy jak jest stosowana metoda korespondencji dla zakładów czas na pokazanie jak należy stosowac tę metode dla celów druku kart QSL .

 

 

 

 

 

Nawigacja:  Drukowanie kart QSL,kopert,zakładek metodą koresp.seryjnej >

Metoda korespondencji seryjnej w MS Word

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona