Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Do połaczenia kiku dyplomów ARRL-u w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym służy pseudo dyplom MergeSeveralARRLAwards . By uzytkownik dobrze zrozumiał to pojecie podkreslę , iz wybranie z menu dyplomów MergeSeveralARRLAwards nie spowduje iż program sam obliczy i wybierze dyplomy które nadawały by się do zgłoszenia . Najpierw użytkownik musi sam obliczyć i zapisać kilka dyplomów , dla których nastąpi spełnienie warunku użyskania dyplomu .Dopiero wtedy może te dyplomy zgłosić w 1 -szym  zgłoszeniu apikacyjnym , na jednym frmularzu . wyprodukowanym przez ten program metoda ON-LINE opisaną tutaj oraz tutaj.Nabardziej optymalnym jest połączenie dla 4-ch dyplomów . W miarę uzyskiwania nowych potwierdzeń można wyprodukowac nowe zgłoszenie aplikacyjne , które będzie zawierało prośbe o wydanie nowych dyplomów i ewentualne uzupełnienia - endorsement dla już poprzednio zgłoszonych dyplomów , co zostało opisane tutaj

Tę nową funkcję programu AWARD_SECRETARY tj zgłoszenia w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym prośby o wydanie jednoczesne kilku dyplomów opracowałem  ponieważ ARRL zmienił znacznie na  dzień obecny  (2016.08,02) strukturę opłat za wydawanie dyplomów . Poprzednie opłaty w roku 2012 pokazano tutaj .W chwili obecnej za  przesłanie dyplomów opłata znacznie wzrosła z ,5 $ do 15 $ - w jednej przesyłce do 4 dyplomów . Obecne opłaty są wykazane tutaj .Stało się jasnym iż ARRL preferuje otrzymanie kilku dyplomów jednoczesnie . Chociaż kłóci sie z zasadą optymalizacji dyplomów to jednak  policzmy :

- gdy chcemy uzyskac kazdy dyplom oddzielnie by zachować zasadę optymalizacji to za  samą przesyłkę zaplacimy 4 dyplomy x 15 $ = 60 $

 

- gdy jednak zrobimy to w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym to za przesył 4-ch dyplomów zaplacimy 15 $ + ewentualny dodatkowy koszt za sprawdzenie  jakiś dodatkowych nieoptymalnych QSO = 200 QSO - 101 QSO = 99 X 0,0.8 = 7,92  $ .= razem 22,92 $ Z tego wynika iż opłaca się polączyć w jednym zgloszeniu wiecej dyplomów.

 

- poza tym za zgłoszenie 4 - ch aplikacji ,gdy dokonujemy osobnych zgłoszeń aplikacyjnych opłata wynosla by 4 x 15 = 60 $ . Gdy w jednym zgloszeniu dokonamy zgłoszenia kilku dyplomów opłata wyniesie tez = 15 $

 

- Jesli jeszcze nie ponumerowaliśmy kart QSL , to zalecam dokonanie numrowania kart QSL opisane tutaj

 

Oto jakie dyplomy uzyskałem korzystając z tej metody połączenia w jednym zgłoszeniu 4-ch dyplomów metodą ON_LINE

Dyplom DXCC_MIXED ARRL ze stanem 200 podmiotów

Dyplom DXCC_PHONE ARRL ze stanem 150 podmiotów

Dyplom DXCC_DIGITAL ARRL ze stanem 150 podmiotów

Dyplom DXCC_20M   ARRL ze stanem 200 podmiotów

 

 

By wykonać w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym połaczenia kilku dyplomów ARRL postepujemy nastepująco :

 

1.Najpierw wykonujemy obliczenia dla dyplomu DXCC_5_BANDS (jesli poprzednio nie dokonaliśmy jeszcze tego ) , który jest podstawą do dalszych obliczeń zgodnie z regułą optymalizacji dla dyplomów ARLL . Szerzej opisano to w punkcie .

 

Obliczenie najpierw dla dyplomu DXCC_5_BANDS oraz zapis dyplomu

 

Po wybraniu z menu WYBIERZ DYPLOM - DXCC_5_BANDS.dll pojawi się jeszcze okno jak wyżej z o nieistnieniu dyplomu - musimy tu wybrać uatktualnienie dyplomu

Zwróćmy uwagę tutaj na kolumnę NO_QSL_CARD , w której powinn się pojawić numery kart QSL wg przyjetego systemu numerowania kart QSL , Jeśli w tym polu nie pojawiają się w tej kolumnie , oznacza to iż nie dokonaliśmy jescze ponumerowania kart QSL . Wtedy należy najpierw wykonać czynności opisane w tym rozdziale . Jest to perwsza czynność jaką powinniśmy wykonać po pierwszym importowaniu danych w formacie .adif .Inaczej zostaniemy pozbawieni możliwości szybkiego znalezienia kart do dyplomu.

 

2. Nastepnie musimy dokonać obliczeń dla każdego poszczególnego dyplomu ,  dla których chcemy wykonać scalone (merged)  zgłoszenie aplikacyjne . Dla kazdego takiego dyplomu musimy spełnić początkowe wymaganie . tj co namniej 100 podmiotów potwierdzonych . W moim przypadku spełniłem warunki dla dyplomów

DXCC_MIXED
DXCC_PHONE
DXCC_DIGITAL
DXCC_20M

Obliczenie dla dyplomu DXCC_MIXED , zapis dyplomu
Czynność powtarzmy dla każdego zgłaszanego dyplomu
w ramach jednego zgłoszenia aplikacyjnego

Jesli dla jakiegoś dyplomu nie spełnimy warunków jego uzyskania tj 100 podmiotów potwierdzonych to program AWARD_SECRETARY nie pozwoli zapisać tego dyplomu

 

3. Teraz należy wybrac z menu dla dyplomów pseudo - dyplom MergeSeveralARRLAwards.   Pojawi sie nam okno jak niżej :

Wywołanie pseduo dyplomu
MergeSeveralARRR_awards
w  celu połączenia dyplomów

 

Wywołanie połączenia dyplomów

a następnie

Okno wstepne dla polaczenia kilku dyplomów w jednym
zgłoszeniu aplikacyjnym - MergeSeveralARLLAwards

Obok nazwy dyplomu w powyższym ekranie pojawi się literka N lub Y:

N oznacza  iż nie istnieje potrzeba aktualizacji dyplomu
Y oznacza  iż istnieje potrzeba aktualizacji dyplomu

Wybranie - selekcja dyplomów dla 1-szego
zgłoszenia aplikacyjnego  - MergeSeveralARLLAwards

Okno końcowe po wykonaniu połączenia dla
zgłoszenia aplikacyjnego  - MergeSeveralARLLAwards

Jak wspomniano w obrazku program numeruje karty QSL i potem wskazuje jakie karty QSL wyciągnąć z domowego archiwum kart QSL .Metoda numerowania kart QSL jest opisana tutaj . Prócz tego program wyszukuje wspólne karty QSL i potem na wydruku lub w zbiorze adif dla metody ON-LINEsą one wykazywane na końcu, Podaje także w tym oknie ilość wspólnych kart QSL . .

Okno prawe.Pokazuje ilości QSO <br>
zaliczonych dla kazdego dyplomu <br>
i ilość QSO jakie muszą być wysłane .

Okno prawe.Pokazuje ilości QSO
zaliczonych dla kazdego dyplomu
i ilość QSO jakie muszą być wysłane .

4. Teraz możemy przystapić do wyprodukowania właściwego zgłoszenia aplikacyjnego dla połączonych dyplomów.

W tym celu przechodzimy do zakładki Arkusz aplikacji do wydruku .

Wywołanie wypełnienia właściwej aplikacji dla
zgloszenia kilku dyplomów w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym

Otrzymamy

Wypełniona srtrona 1-sza aplikacji dla zgłoszenia
kilku dyplomów w jednm zgłoszeniu aplikacyjnym

Wypełniona strona 2-ga dla aplikacji dla zgłoszenia
kilku dyplomów w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym

Teraz należało by wyprodukować jakiś dokument papierowy lub dokument elektroniczny celem wykonania zgłoszenia metodą eletroniczną . Wydruk papierowy został opisany wcześniej . Ja jednak obecnie preferuję metodę elektoniczną przesyłu zgłoszenia opisaną tutaj .

Zapis dyplomu w formacie ADIF dla wysłania do
do ARRL metodą zgłoszenia ON_LINE , dającej
mniejsze koszty

Po zapisie otrzymamy komunikat

Komunikat o zapisie zbioru i jego położeniu

W zbiorze ADIF będzie wskazany NO_QSL_CARD jaki należy poszukać w domowym archiwum kart QSL

Metoda zgłoszeń ON_LINE jest opisana tutaj .

Po otrzymaniu z ARRL dyplomów powinniśmy dla otrzymanych dyplomów przypisać DATE_GRANTED tj date zatwierdzenia co zostało opisane w punkcie .Wtedy taki dyplom nie będzie już wykazywany w kolumnie lewej dla 1-szego zgloszenia dla łączonych dyplomów , ale  będzie już wykazywany w kolumnie prawej dla uzupełnień .Przebieg zgloszenia uzupełnien dla większej liczby dyplomów przebiega identycznie jak opisano to wyżej .Należy tylko tutaj wybrać opcję Nowe QSO - uzupełnienie .

O uzupełnienie endorsement zazwyczaj można się starac po przekroczeniu o 50 potwierdzen ( tj  150 ,następnie 200 , nastepnie 250 )  W końcowym stadium to przekroczenie może wynieść 25 nowych podmiotów . Dużą pomocą może tutaj slużyć ekran uzyskany po naciśnieciu zakładki nr 2 tj Podsumowanie ARRL AWARDS.

Ekran z zakładki nr 2 Podsumowanie ARRL awards

==================================================================================

W  tym miejscu uważny czytelnik może zadać nastepujące pytanie

Czy można wielokrotnie dokonywać scalenia dyplomów dla 1- szego zgłoszenia aplikacyjnego ????

Odpwieź brzmi - TAK .

Wyobaźmy sobie nstepująca sytuację :

obliczylismy dla kilku dyplomów składowych  stan i zapisaliśmy te stany  na dysku
dokonalismy scalenia tych dyplomów w jedno zgłoszenie apikacyjne MergeSeveralAward .i zapisaliśmy na dysku to zgłoszenie
po wynikach widzimy jednak iż jeszcze nie opłaca się sie wysyłać tego zgłoszenia do ARRL - poczekamy aż osiągniemy wieksze stany karajów DXCC
więc robimy nowe QSO i eksportuemy z loggera nowy zbiór ADIF., który wczytujemy przez import ze zbiou ADIF do AWARD_SECRETARY Obliczamy tj uaktualniamy dyplomy sklądowe i zapujemy je nadając nową datę zatwierdzenia  tj DATE_SUBMITTED 
W skrócie  więc powtarzamy wszystkie czynności opisane w tym rozdziale
A więc nasuwa się pytanie ???--->  do kiedy mozemy powtarzać te obliczenia dla zgloszenia aplikacyjnego ..Odpowiedź brzmi - do wtedy gdy nadamy buttonem Wstaw date  zatwierdzenia DATE_GRANTED_ datę zatwierdzenia dyplomów przez ARLL tj otrzymania papierowych dyplomów z ARRL  . Jeśl teraz byśmy wywołali proces zlączenia dyplomów , to przy kazdym dyplomie pojawi sie literka Y , co oznacza istnieje potrzeba aktualizacji dyplomu .Lepej obrazuje to komunikat w nastepnym rozdziałe

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy