Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Tę nową funkcję programu AWARD_SECRETARY tj zgłoszenia w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym prośby o wydanie jednoczesne kilku dyplomów opracowałem  ponieważ ARRL zmienił znacznie na  dzień obecny  (2016.08,02) strukturę opłat za wydawanie dyplomów . Poprzednie opłaty w roku 2012 pokazano tutaj .W chwili obecnej za  przesłanie dyplomów opłata znacznie wzrosła z 4,5 $ do 15 $ - w jednej przesyłce do 4 dyplomów . Obecne opłaty są wykazane tutaj .Stało się jasnym iż ARRL preferuje otrzymanie kilku dyplomów jednoczesnie . Chociaż kłóci sie z zasadą optymalizacji dyplomów to jednak  policzmy :

- gdy chcemy uzyskac kazdy dyplom oddzielnie by zachować zasadę optymalizacji to za  samą przesyłkę zaplacimy 4 dyplomy x 15 $ = 60 $

 

- gdy jednak zrobimy to w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym to za przesył 4-ch dyplomów zaplacimy 15 $ + ewentualny dodatkowy koszt za sprawdzenie  jakiś dodatkowych nieoptymalnych QSO = 200 QSO - 101 QSO = 99 X 0,0.8 = 7,92  $ .= razem 22,92 $ Z tego wynika iż opłaca się polączyć w jednym zgloszeniu wiecej dyplomów.

 

- poza tym za zgłoszenie 4 - ch aplikacji ,gdy dokonujemy osobnych zgłoszeń aplikacyjnych opłata wynosla by 4 x 15 = 60 $ . Gdy w jednym zgloszeniu dokonamy zgłoszenia kilku dyplomów opłata wyniesie tez = 15 $

 

Oto jakie dyplomy uzyskałem korzystając z tej metody połączenia w jednym zgłoszeniu 4-ch dyplomów metodą ON_LINE

Dyplom DXCC_MIXED ARRL ze stanem 200 podmiotów

Dyplom DXCC_PHONE ARRL ze stanem 150 podmiotów

Dyplom DXCC_DIGITAL ARRL ze stanem 150 podmiotów

Dyplom DXCC_20M   ARRL ze stanem 200 podmiotów

 

 

By wykonać w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym połaczenia kilku dyplomów ARRL postepujemy nastepująco :

 

1.Najpierw wykonujemy obliczenia dla dyplomu DXCC_5_BANDS (jesli poprzednio nie dokonaliśmy jeszcze tego ) , który jest podstawą do dalszych obliczeń zgodnie z regułą optymalizacji dla dyplomów ARLL . Szerzej opisano to w punkcie .

 

Obliczenie najpierw dla dyplomu DXCC_5_BANDS oraz zapis dyplomu

 

Po wybraniu z menu WYBIERZ DYPLOM - DXCC_5_BANDS.dll pojawi się jeszcze okno jak wyżej z o nieistnieniu dyplomu - musimy tu wybrać uatktualnienie dyplomu

Zwróćmy uwagę tutaj na kolumnę NO_QSL_CARD , w której powinn się pojawić numery kart QSL wg przyjetego systemu numerowania kart QSL , Jeśli w tym polu nie pojawiają się w tej kolumnie , oznacza to iż nie dokonaliśmy jescze ponumerowania kart QSL . Wtedy należy najpierw wykonać czynności opisane w tym rozdziale . Jest to perwsza czynność jaką powinniśmy wykonać po pierwszym importowaniu danych w formacie .adif .Inaczej zostaniemy pozbawieni możliwości szybkiego znalezienia kart do dyplomu.

 

2. Nastepnie musimy dokonać obliczeń dla każdego poszczególnego dyplomu ,  dla których chcemy wykonać scalone (merged)  zgłoszenie aplikacyjne . Dla kazdego takiego dyplomu musimy spełnić początkowe wymaganie . tj co namniej 100 podmiotów potwierdzonych . W moim przypadku spełniłem warunki dla dyplomów

DXCC_MIXED
DXCC_PHONE
DXCC_DIGITAL
DXCC_20M

Obliczenie dla dyplomu DXCC_MIXED , zapis dyplomu
Czynność powtarzmy dla każdego zgłaszanego dyplomu
w ramach jednego zgłoszenia aplikacyjnego

Jesli dla jakiegoś dyplomu nie spełnimy warunków jego uzyskania tj 100 podmiotów potwierdzonych to program AWARD_SECRETARY nie pozwoli zapisać tego dyplomu

 

3. Teraz należy wybrac z menu dla dyplomów pseudo - dyplom MergeSeveralARRLAwards.   Pojawi sie nam okno jak niżej :

Okno wstepne dla polaczenia kilku dyplomów w jednym
zgłoszeniu aplikacyjnym - MergeSeveralARLLAwards

Wybranie - selekcja dyplomów dla jednego
zgłoszenia aplikacyjnego  - MergeSeveralARLLAwards

Okno końcowe po wykonaniu połączenia dla
zgłoszenia aplikacyjnego  - MergeSeveralARLLAwards

Jak wspomniano w obrazku program numeruje karty QSL i potem wskazuje jakie karty QSL wyciągnąć z domowego archiwum kart QSL .Metoda numerowania kart QSL jest opisana tutaj . Prócz tego program wyszukuje wspólne karty QSL i potem na wydruku lub w zbiorze adif dla metody ON-LINEsą one wykazywane na końcu, Podaje także w tym oknie ilość wspólnych kart QSL . .

Okno prawe po przewinięciu w góre.<br>
Pokazuje ilości QSO zaliczonych <br>
dla kazdego dyplomu i ilość QSO jakie muszą <br>
być wysłane . Np dla DXCC_PHONE<br>
zaliczonych jest 184 QSO ale musi<br>
być sprawdzonych tylko 65 QSO <br>
ponieważ w DXCC_MIXED są QSOs <br>
które się także nadają i zostaną <br>
zaliczone

Okno prawe po przewinięciu w góre.
Pokazuje ilości QSO zaliczonych
dla kazdego dyplomu i ilość QSO jakie muszą
być wysłane . Np dla DXCC_PHONE
zaliczonych jest 184 QSO ale musi
być sprawdzonych tylko 65 QSO
ponieważ w DXCC_MIXED są QSOs
które się także nadają i zostaną
zaliczone

4. Teraz możemy przystapić do wyprodukowania właściwego zgłoszenia aplikacyjnego dla połączonych dyplomów.

W tym celu przechodzimy do zakładki Arkusz aplikacji do wydruku .

Wywołanie wypełnienia właściwej aplikacji dla
zgloszenia kilku dyplomów w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym

Otrzymamy

Wypełniona srtrona 1-sza aplikacji dla zgłoszenia
kilku dyplomów w jednm zgłoszeniu aplikacyjnym

Wypełniona strona 2-ga dla aplikacji dla zgłoszenia
kilku dyplomów w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym

Teraz należało by wyprodukować jakiś dokument papierowy lub dokument elektroniczny celem wykonania zgłoszenia metodą eletroniczną . Wydruk papierowy został opisany wcześniej . Ja jednak obecnie preferuję metodę elektoniczną przesyłu zgłoszenia opisaną tutaj .

Zapis dyplomu w formacie ADIF dla wysłania do
do ARRL metodą zgłoszenia ON_LINE , dającej
mniejsze koszty

Po zapisie otrzymamy komunikat

Komunikat o zapisie zbioru i jego położeniu

W zbiorze ADIF będzie wskazany NO_QSL_CARD jaki należy poszukać w domowym archiwum kart QSL

Metoda zgłoszeń ON_LINE jest opisana tutaj .

Po otrzymaniu z ARRL dyplomów powinniśmy dla otrzymanych dyplomów przypisać DATE_GRANTED tj date zatwierdzenia co zostało opisane w punkcie .Wtedy taki dyplom nie będzie już wykazywany w kolumnie lewej dla 1-szego zgloszenia dla łączonych dyplomów , ale  będzie już wykazywany w kolumnie prawej dla uzupełnień .Przebieg zgloszenia uzupełnien dla większej liczby dyplomów przebiega identycznie jak opisano to wyżej .Należy tylko tutaj wybrać opcję Nowe QSO - uzupełnienie .

O uzupełnienie endorsement zazwyczaj można się starac po przekroczeniu o 50 potwierdzen ( tj  150 ,następnie 200 , nastepnie 250 )  W końcowym stadium to przekroczenie może wynieść 25 nowych podmiotów . Pewną pomocą może tutaj slużyć ekran uzyskany po naciśnieciu zakładki nr 2

Ekran z zakładki nr 2 Podsumowanie ARRL awards

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Połączenie kilku dyplomów ARRL w jednym zgłoszeniu aplikacyjnym

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy