Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie > Przygotowanie zbiorów dla druku metodą koresp.seryjnej >

Sortowanie wg numeru ADIF

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

Dla tego typu sortowania w parametrach konfiguracyjnych dla sortowania i translacji musi byc wybrana opcja jak niżej na zrzucie ekranowym .- Sortowanie wg. numerów standardu  ADIF

Dalszy proces sortowania jak i wyswietlane okna i komunikaty są identyczne jak w rozdziale Sortowanie wg listy DXCC.lst Uwagi co do przestawiania QSL-ki z polem QSL_Via są identyczne jak w poprzednim rozdziale.