Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Tematy dla projektujacych programy krótkofalarskie i profesjonalne > Instalacja bazy danych MYSQL dla informatyków >

Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

 

Do poprawnej pracy i obsługi programu AWARD_SECRETARY w chwili obecnej tj na dzień 14.04.2012 r potrzeba zainstalować  wszystkie pakiety dla MYSQL  w wersji 32 bitowej. Istnieją co prawda wersje MYSQL serwera  i MYSQL ODBC Connector w wersji 64 bitowej ale komponenty dla zaprojektowania samej aplikacji używającej architektury 64 bitowej są absolutną nowością i są płatne z wysokim kosztem .. Poza tym sam program w wersji 64 bitowej wymaga  przy projektowaniu biblioteki komponentów w wersji 64 bitowej .

1.MySQL Community Server jest w  postaci pliku mysql-5.5.24-win32.msi . Jest to podstawowy i główny motor obsługujący bazę danych MYSQL . Najnowszą wersję tego pakietu można ściagnąć ze strony www

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/

 

 

Na dzień pisania tej instrukcji występuja tam pakiety w wersji v 5.5.24

 

2. MySQL Workbench w wersji 5.2.39 w postaci pliku mysql-workbench-gpl-5.2.39-win32.msi . Jest to nowy pakiet i zawiera w sobie pakiet. MySQL Workbench w wersji 5.2.39 dostarcza administratorom i programistom zintegrowane środowisko w postaci narzędzi umożliwiających wykonanie :

Projektowanie bazy danych i modelowanie tworząc model ERR relacyjnej bazy danych . Prosże się nie przerażać tym że musimy zaprojektować model ERR . Z tego punktu interesuje nas tylko to , iż rozpoczynając tworzenie modelu musimy na początku utworzyć bazę danych - inaczej nazywanej Schema i na utworzeniu bazy danych o tytule AWARDS_BASE zakończymy pracę z modelem ERR .
Administracja bazą danych (zamiast MySQL Administrator) . W tym punkcie możemy załozyć użytkownika bazy danych oraz nadać mu uprawnienia do wykonywania poleceń SQL-owych oraz stworzyć backup bazy danych i jej restore z poprzednio zapisanego pliku .
Utworzenie  połączeń do bazy danych .

Najnowsza wersja tego pakietu jest  dostępna na stronie

http://dev.mysql.com/downloads/workbench/  

3. MYSQL Connector/ODBC w postaci pliku mysql-workbench-gpl-5.2.39-win32.msi .

Pakiet ten oferuje dla programu połączenie (sterownik) do bazy danych MySQL w standardzie wymiany danych ODBC lub JDBC . . Jest on wykorzystywany tutaj przez program AWARD_SECRETARY Można go pobrac ze strony

http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/

Oferowany jest tam on w czterech wersjach . Nas interesuje tylko 1- sza wersja 32 bitowa z instalatorem typu MSI. .

Instalacja MySQL Workbench w wersji 5.2.39 dla  MYSQL w wersji 5.5 a wymaga zainstalowania dodatkowo następujących pakietów

Net Framework w wersji 4.0
Microsoft Visuall C ++ redistuable runtime package .

Obydwa pakiety są dołączone do ściągnietego zbioru MYSQL_INSTAL.ZIP . Najpierw należy zobaczyć w Panelu Sterowania czy są zainstalowane te pakiety , a  jeśli jest ich brak , to należy je najpierw zainstalować wg dwóch poniższych punktów