Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program HAM_SECRETARY i jego przeznaczenie > Przygotowanie zbiorów dla druku metodą koresp.seryjnej >

Sortowanie wg listy DXCC_lst

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Dla tego typu sortowania w parametrach konfiguracyjnych dla sortowania i translacji musi byc wybrana opcja jak niżej na zrzucie ekranowym - Sortowanie wg.listy  DXCC - DXCC.lst

Przy tym typie sortowania program przestawia QSO's z wypełnionym polem VIA_QSL Manager (znakiem QSL Managera) i  wstawia je do kraju  QSL managera w posortowanym zbiorze . QSO's które muszą zostać wyslane DIRECT-em tzn. w polu VIA_QSL  maja wstawione na pierwszym miejscu słowo DIRECT bedą miały   wstawione w w odpowiednie pole numer  Kraju wg   DXCC i ADIF = 999 co spowoduje że QSL-ki te  zostaną umiesczone na końcu posortowanego zbioru a    więc zostaną  wydrukowane na końcu.  Oprócz tego sortowania program robi także drugie sortowanie wg. pola   CALLSIGN stacji ( tj w zakresie jednego kraju QSL-ki zotaną posortowane wg znaku stacji).. Oczywiście pierwsze sortowanie zostanie zachowane

Natomiast sama inicjacja procesu sortowania następuje po wybraniu z menu głównego Sortowanie zbioru .

Wybranie z menu głównego sortowania zbioru

lub po naciśnieciu ikonki szybkiego wybierania

Przed wybraniem tego sortowania powinny być wybrane i ustawine parametry takie jak

Typ zbioru wejsciowego
Typ zbioru wyjściowego
Format Daty Wejsciowej - zalecanym jest tutaj ustawienie formatu wejściowego na Nie Wiem jak opisano to w p-kcie
Format Daty  wyjściowej
Separatory dla daty i czasu
Typ sortowania
Opcje dla wydruku kart QSL

Wszystkie te parametry opisano wcześniej w rozdziale Konfiguracja dla sortowania i translacji

Po uruchomieniu sortowania zglosi sie nam najpierw plansza ze odczytano zbior listy DXCC.lst z informacją ile zawiera krajów aktualnych i skreslonych oraz ile linii danych zostało użyte .

Okno z informacją o odczytanej liście  dxcc

Należy zatwierdzić okno OK. Zgłosi  sie nam następnie plansza gdzie nalezy wybrać katalog oraz zbiór wejściowy do sortowania

Otwieranie zbioru wejściowego który ma byc
posortowany lub translowany

Próćz tego jeśli jako format daty wejściowej wybrano Nie Wiem zgłosi się nam okno gdzie zostaną przedstawione dane 1-szego QSO wraz datą QSO.

Należy wybrac i podac format wejściowy daty jak opisano to w punkcie .

Rozpocznie się proces odczytu zbioru wejsciowego którego postęp zobaczymy w oknie

Postęp odczytu zbioru wejściowego

Następnie pojawi się okno gdzie należy podac nazwę zbioru wyjściowego

wybranie katalogu i podanie nazwy zbiou wyjściowego

Rozpocznie się proces sortowania i zapisu zbioru posortowanego na wyjściu którego postęp zobaczymy w oknie

Postęp sortowania i zapisu zbioru posortowanego na wyjściu

Pokaże się plansza z Raportem sortowania tj. jak przebiegł proces sortowania . Raport ten zostaje także zapisany w zbiorze Report.txt w katalogu ze zbiorem wyjściowym.

Raport z sortowania

W raporcie jest odnotowane między innymi że zapisano zbiór COUNTRY.csv , który jest podstawą do wydrukowania zakładek pomiedzy wysyłane kraje w  przesyłanej paczce kart QSL bezpośrednio w programie HAM SECRETARY lub  metodą korespondencji seryjnej