Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Tematy dla projektujacych programy krótkofalarskie i profesjonalne > Instalacja bazy danych MYSQL dla informatyków > Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.1 >

Konfiguracja polaczenia dla ODBC w wersji serwera 5  1

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Aby  skonfigurować  połączenie dla ODBC  postepujemy następująco :

Dane jakie musimy podać w tym punkcie zostały opisane wyżej. Noszą one nazwę DSN

Wybieramy z  menu START- USTAWIENIA - PANEL STEROWANIA- NARZĘDZIA ADMINISTRACYJNE- ZRÓDLA DANYCH ODBC .

Rozważania na temat wersji Administratora Zrodła Danych ODBC dla wersji 32 bitowej i 64 bitowej przestawiono w rozdziale niżej

Dodawanie nowego DSN - połączenia
ODBC do bazy danych MYSQL

Wybranie drivera MYSQL Driver 5.1
dla połaczenia z bazą danych

Konfiguracja dla Connector ODBC
Pola zawierają dane DSN opisane wyżej
Pole Database jest do wyboru z menu
i tam powinno sie pojawic już załozona
baza danych AWARDS_BASE

Gdyby baza danych awards_base nie pojawiała się do wyboru w polu Databes oznacza to iż dokonaliśmy deinstalacji serwera MYSQL 5.1 i kazaliśmy skasować także dane . W takim przypadku musimy powrócić do czynności administracyjnych opisanych opisanych tutaj dla wersji 5.1lub dla wersji 5.5 serwera do punktu

Pamiętajmy by nie zrobić tutaj błędu w nazwie AWARDS_BASE_MY_SQL dla pola Data Source Name oraz Descrition , które musi mieć tę samą nazwę  Musi byc dokładnie to ta nazwa  ponieważ nazwa żródła bazy danych jest zaszyta w programie AWARD_SECRETARY . Zrobienie błędu spowoduje po uruchomieniu programu AWARD_SECRETARY zgłoszenie się następującego ekranu . Najlepiej będzie gdy skopiujemy tę nazwę AWARDS_BASE_MY_SQL przez schowek windows-ów i wkleimy przy konfiguracji tego połączenia przy konfiguracji połączenia dla ODBC .

 

Ekran błedu - brak sterownika ODBC
w przypadku  podania błednej nazwy
żródla danych ODBC  
AWARDS_BASE_MY_SQL

Nowe połączenie ODBC pojawiło sie w
spisie połaczen

.