Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Tematy dla projektujacych programy krótkofalarskie i profesjonalne > Instalacja bazy danych MYSQL dla informatyków > Instalacja bazy danych MYSQL w wersji 5.5 >

Instalacja MYSQL Serwer 5.5

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

W sciągnietym z mojej strony pakiecie MYSQL_INSTAL.ZIP w katalogu  V 5.5\MYSQL_v5_5_and_Tools\MySQL Community Server\v 32 bit    istnieje pakiet instalacyjny  mysql-5.5.24-win32.msi , który  instaluje serwer MYSQL w wersji 5,5.24

By zainstalować pakiet    należy uruchomić mysql-5.5.24-win32.msi . z Total Commandera lub z Explorera Windows

Uruchomienie instalacji MYSQL server 5.5
i produktów narzedziowych

Ekran powitalny instalacji serwera MYSQL v 5.5

Zatwierdzenie licencji

Wybranie typu instalacji  - TYPICAL

Rozpoczecie instalacji serwera MYSQL v .5.5

Informacja że zostanie zainstalowany serwer
w wersji Enerprise 5_5

Informacja że zostanie zainstalowany serwer
monitor dla wersji Enerprise 5_5

Informacja że zostanie uruchomiony wizard dla
przeprowadzenia konfiguracji serwera

Wizard  konfiguracyjny

Ekran konfiguracyjny 1-szy dla serwera MYSQL v 5.5

Wybieramy Developed Machine
Ponieważ tylko ta aplikacja jest na komputerze

Wybieramy Multifunctional

Miejsce przechowywania tablic InnoDB
Pozostawiamy jak proponuje wizard

Zatwierdzamy opcję 1-szą jak proponuje wizard
Decission Support dss/OLAP

Zatwierdzamy opcję jak na obrazku dla TCP/IP

Zatwierdzamy standard znaków latin 1

Zatwierdzamy 1-szy wybóór oraz zaznaczamy pole
Include Bin directory in Windows PATH
co umożliwi wywoływanie programu klienckiego
z dowolnej pozycji

Podanie hasła dla root dla serwera MYSQL v 5.5

Wykonanie właściwego procesu konfiguracji
serwera MYSQL v 5.5

Zakończenie procesu konfiguracji
serwera MYSQL v 5.5

Po zakończeniu instalacji serwera sprawdzić działanie samego MYSQL poprzez uruchomienie programu Klienta MYSQL w sposób jak niżej

START - PROGRAMY - MYSQL .

Zainstalowane programy

Dla Windows 7 uruchamiamy program kliencki jak niżej

Uruchomienie programu klienckiego w Windows 7

Pamiętajmy że zainstalowaliśmy MYSQL serwer. Sam MYSQL serwer nie jest programem który tworzy jakiś interfejs z użytkownikiem . Taki intefejs tworzą dopiero programy użytkowe  - takie jak MYSQL Client lub AWARD_SECRETARY . By sprawdzić że MYSQL Serwer działa możemy uruchomić MYSQL Client i podaniu hasła root-a możemy przekonac sie że serwer MYSQL pracuje

Otrzymamy ekran

Po podaniu hasła dla root-a otrzymamy
linie komend tekstowych dla MYSQL
i wpisaniu help otrzymamy odpowiedź