Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Raport o wynikach scanowania na wirusy na virustotal

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Raport scanowania AWARD_SECRETARY.exe

Raport ze skanownia AWARD_SECRETARY.exe na
https://virustotal,com

Raport ze skanownia install_upgrade_AWARD.exe  na
https://virustotal,com

Raport ze skanownia  Browser_chrome.exe na
https://virustotal,com

Raport ze skanowania UNIINSTAL.exe na
stronie http://virustotal.com

Raport ze skanowania zbioru helpowego
AWARD_SECRETARY_pl,ch  na
stronie http://virustotal.com

Raport ze skanowania zbioru helpowego angielskiego
AWARD_SECRETARY_EN,ch  na
stronie http://virustotal.com

Nawigacja:  Projekt AWARD_SECRETARY i jego przeznaczenie >

Raport o wynikach scanowania na wirusy na virustotal

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy