Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  MODEM_PODWOJNIE_IZOLOWANY_CAT_DIGITAL >

Schemat modemu .sch i płytki drukowanej .brd

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy

Schemat układu i płytki przedstawiaja  rysunki

Schemat modemu 2 izolowany  magnetycznie i optoizolatorami

 

Schemat płytki drukowanej  modemu 2 izolowany
magnetycznie i optoizolatorami

Płytka drukowana widok z góry

Płytka drukowana widok z dołu

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji co do płytki możesz napisać do mnie na adres

e-mail  sp9auv@wp.pl 

Nawigacja:  MODEM_PODWOJNIE_IZOLOWANY_CAT_DIGITAL >

Schemat modemu .sch i płytki drukowanej .brd

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona
Rozszerz wszystkie elementy   Zwiń wszystkie elementy