Polski Związek Krótkofalowców

 

Polski Klub Radiovideografii

;

Nawigacja:  Program Looking HAM DATA i cel jego opracowania >

Pobieranie programu Looking_HAM_DATA i historia wersji

Print this Topic Poprzednia strona Powrót to początku rozdzału Następna strona

Program Looking_HAM_DATA mozna sciagnąc po nacisnięciu  buttonu

Pobranie  programu Looking_HAM_DATA.zip

 

Button

Zbiór pobrano

2407

razy

 

Osoby które pobrały ten program proszone są o wpisanie sie do poniższego formularza . chociaż nie jest to warunkiem koniecznym do pobrania programu..

Prosze podac swój znak - oraz prawidłowy e-mail :

Please enter you callsign and correct e-mail :

callsign:
e_mail:

 

Zmiany w kolejnych wersjach programu Looking_HAM_DATA
 

Looking_HAM_DATA version 2.1.0  at  22.12.2023 year

W tej wersji wprowadzono nastepujące zmiany

dla modułu bibliotecznego QRZ_COM.dll poprawiono rozpoznawalność imienia i nazwiska dla stacji , które posiadają wiele imion i stosują dla tych znaków swoje specjalne znaki narodowe jak np dla Hiszpanów . Pamietaj jesli chcesz otrzymac poczta DIRECT kartę QSL - to stosuj tylko znaki w standardzie ANSI. 

 

Looking_HAM_DATA version 2.0.7  at  04.05.

2015 year

W tej wersji wprowadzono nastepujące zmiany

Usunięto zapisywanie pliku WebSite.txt przez program jako całkowicie zbędnego
Poprawiono logowanie do serwera  QRZ.COM - gdyż w poprzedniej wersji mimo iż poprawnie wykonano logowanie do QRZ.COM program twierdził iż nie jest zalogowany do QRZ.COM. Powodem były zmany na QRZ.COM
Poprawiono wskazywanie logowanie do serwera  HAM_CALL.NET , gdyż na wskutek zmian na serwerze nie było ono wskazywane poprawnie
Poprawiono pobieranie danych dla przypadku , gdy wiersz jest pusty . Dla serwera QRZ.COM pobierał on jakieś przypadkowe dane , które potem mogły zostać zapisane do zbioru wyjściowego .

Looking_HAM_DATA version 2.0.6  at  03.03.2015 year

W tej wersji wprowadzono nastepujące zmiany

W związku z całkowitymi zmianami na serwerze HAM_QTH.COM przerobiono całkowicie moduł .dll- dla obsługi i pobierania danych z tego serwera .
Niektóre komponenty w programie zastąpiono nowymi obiektami bardziej bezpiecznymi .

Looking_HAM_DATA version 2.0.5  at  12.09.2014 year

W tej wersji wprowadzono nastepujące zmiany:

1.Poprawiono błąd jaki był obecny przy logowaniu się do serwera QRZ.COM .
2.Ze względu iż teraz potrzebne jest zalogowanie się do serwera HAMQTH.COM wprowadzono potrzebne zmiany w tym zakresie dla programu jak i dla dll-a obsługującego ten serwer.
3.Wprowadzono zmiany dla serwera HAM_CALL.NET ze wzgledu na to iz serwer ten znacznie ograniczył siąganie do paru znaków , preferując zakup bazy adresów na płycie DVD .Nie poprawiło  to w sposób istotny sciagania danych . Serwer ten należy traktowac jako pomocniczy .
4.Wprowadzono zapis pola ZIPP do zbioru wyjściowego adi , chociaż jest to pole nie występujące w standardzie ADIF .

Looking_HAM_DATA version 2.0.3  at  06.06.2014 year

Ze względu na kolejne zmiany na QRZ.COM dokonano zmian w module dll dotyczacym współpracy z  QRZ.COM

Looking_HAM_DATA version 2.0.2  at  29.04.2014 year

Nie wiem co jeszcze wymyślą "nasi dzielni chłopcy webmasterzy z QRZ_COM" by zmusić użytkowników do płacenia za dane nie będące  własnością QRZ_COM  a tylko będące wspólną własnościa wszystkich krótkofalowców . Ostatecznie gdyby krótkofalowcy nie powierzyli im tych danych w dobrej wierze - to działalność QRZ_COM nie miałaby sensu .Ostatnio wprowadzili oprócz warunku 150 QSOs /1 dzień , warunek iż dopuszczalna ilość QSO  w ciagu dość krótkiego czasu ( 2 do 3 min) wynosi nie więcej niż niz kilka QSO . To zmusza twórców oprogramowania do dość karkołomnych i pracochłonych  sztuczek w swoich  programach . Program LOOKING_HAM_DATA sciąga dane personalne stacji  z QRZ_COM . Jesli masz tam np 15 stacji to po ściągnięciu danych  dla około 8 stacji QRZ_COM przerywa sciąganie . Dopiero po paru minutach (około 5 minut ) będziesz mógl sciągnąć dane z QRZ_COM  dla nastepnych stacji .Dlatego trzeba najpierw sciągnąć dane z innych serwerów a dopiero potem z QRZ_COM .  Autorzy QRZ_COM nie robią nic w celu kontroli poprawnośći wprowadzanych danych , a szczególnie pola QSL_Via ., w zamian za to serwując reklamy . Tylko patrzeć , jak za sciągnięcie danych  stacji trzeba będzie wszystkim płacić . Czy to jest ham-spirit ??
W module dll do sciągania danych personalnych  wprowadzono zmiany , gdyż poprzednia wersja 2.0.1  ze wzgledu na kolejno wprowadzone zmiany na QRZ_COM teraz nie będzie poprawnie pracować

 

Looking_HAM_DATA version 2.0.1  at  07.05.2013 year

Poprawiono w modułach na sciaganie danych z serwerów wydobywanie pól State i County tj usunieto błedy dla tych pól

Zmiany w liscie dxcc

 

Looking_HAM_DATA version 2.0.0.0  at  05.04.2013 year

W tej wersji wprowadzono bardzo istotne zmiany zwiekszające komfort współpracy z uzytkownikem .
Zrezygnowano z przełączania modu edycji ON - OFF . W zamian za to po dwukrotnym kliknieciu lewym przyciskiem myszy w dowolnym polu uzyskujemy mozliwość edycji pola w dodatkowym małym okienku edycji .
Wprowadzono trzy buttony do wywoływania sciągania danych z czterech serwerów danych . Po przesunieciu myszą nad tymi buttonami pojawia się krótki tekst kontekstowy z opisem co robi dany button .
Przed rozpoczeciem ściągania są zaznaczane (selektowane kolorem ) wiersze do ściagnięcia i w miarę ściągania ta selekcja zostaje zdejmowana ( jeśli dane dla tej stacji istnieją na serwerze) pozostawiająć zaznaczenie tylko dla tych wierszy które trzeba ściągnąć z lepszego innego serwera . Tak iż pozostaje tylko przełączyć sie na inny serwer .

 

W tym miejscu chciałbym podziekować mojemu koledze Darkowi - SQ9KEJ z naszego klubu SP9KAG za pomoc w tłumaczeniu na angielski i wszelkie uwagi - które uczyniły interfejs programu bardzo przyjaznym dla użytkownika .  Chciałbym także podziekować Darkowi za opracowanie filmu instruktażowego , który jest dostepny na YouTube pod adresem ;

http://youtu.be/6hTo8X4lzHo

Takze Danielowi F6FLU dziekuje za testowanie programu i przesłanie konstruktywnych uwag

 

Looking_HAM_DATA version 1.0.5.0  at  24.02.2013 year

W tej wersji dodano czwarty sewer DXWATCH.COM do listy serwerów z których można sciągać dane o krótkofalowcach .Jest to serwer nielimitowany co do ilości pobrań dziennie
W tej wersji jest wydobywana miejscowość - QTH w postaci wielowyrazowej jeśli takie posiada stacja - np Piekary Slaskie . Poprzednio QTH było wydobywane tylko jako jednowyrazowe
Wydobywany jest także  kod pocztowy ZIP - jeśli podała go stacja .Jest to  bardzo ważne pole - które potem może służyć do jednoznacznej identyfikacji stacji polskiej co do przynależności do gminy , powiatu , województwa . Dla innych stacji zagranicznych może służyć do znalezienia danych dla pól Primary Administration Subdivision - STATE lub Secondary Admin Subdivision COUNTY lub CNTY
Wprowadzono poprawkę kodu dla serwera HAMQTH.com ze względu na wprowadzone zmiany w kodzie html dla tego serwera .  Poza tym na tym serwerze  niektórzy użytkownicy nie wpisują danej QSL_Via w boxie do tego przeznaczonym tj QSL Info ale w części opisowej - czego autor strony nie bada i dopuszcza takie wpisy . Teraz mój program potrafi to pole wydobyć daną QSL_Via z części opisowej . Jest to tylko  dla serwera HAMQTH.com.

 

Looking_HAM_DATA version 1.0.4.0  at  30.07.2012 year

W tej wesji wprowadzono zmiany dotyczace zgłoszonego problemu z polem IOTA po zawodach IOTA. Pole to pozostawało puste - jesli na serwerze danych brak było danych dla pola IOTA - mimo iż program contestowy wytwarzał to pole w zbiorze wejsciowym  adi. Teraz wprowadzono zasadę iż jesli z jakichkolwiek powodów jest podana wartość dla dowolnego pola w zbiorze wejsciowym adi , to to pole już nie jest przepisywane pobraną daną z serwera danych QRZ.COM lub HAMQTH.com lob HAMCALL.net .
Looking_HAM_DATA version 1.0.3,0  at  28.04.2012 year

w wersji 1.0.3.0  wprowadzono następujące zmiany

Poprawiono pojawiające się gdzieniegdzie wyrazy w języku angielskim na polski w wersji polskiej
Zlikwidowano błąd jaki pojawiał sie przy próbie zapisu i odwołaniu zapisu w tym momencie
Teraz pasek postępu przy odczytywaniu pokazuje dokładniej --zliczany jest kazdy bajt odczytany a nie ilość wierszy rekordów .adi
Przy odczycie zbioru tablica z rekordami odczytanymi jest zasłaniana na czas odczytu a w zamian pojawia się napis Proszę czekać , co znacznie przyspiesza czas odczytu zbioru
Do tablicy po odczycie danych z serwera w pole adresu nie wchodzą teraz żadne komunikaty typu braku danych - wiersz i pole adresu po prostu zostaje puste .To zabezpiecza przed wprowadzeniem takich komunikatów do loggera
Teraz przy wprowadzaniu znaku w okienku znaku stacji Callsign można nacisnąć ENTER lub po prostu zamknąć okienko krzyżykiem i też zostanie wprowadzony znak. Oczywiście button OK też można używać .

 

Looking_HAM_DATA version 1.0.2,0  at  27.04.2012 year

 

w wersji 1.0.2.0  wprowadzono następujące zmiany

usunięto błąd powodujący że program wczytywał tylko 255 wierszy
slowo rządki zastąpiono slowem wiersz - wersji polskiej
zwiekszono "pilnowanie  " użytkownika by podał swój znak - gdyż praktycznie  stwierdzono iż wiekszość klopotów z logowaniem sie do serwera wynikała z tego iż użytkownicy używali mojego znaku SP9AUV . - mimo iż w górnym prawym rogu bylo wyrażnie napisane iż należy tu wpisać swój Callsign . Otrzymywali w oknie browsera co prawda że są zalogowani ale program musi  z czymś sprawdzić czy To jest Twoj Callsign . Teraz przy pierwszym uruchomieniu prorogram pyta się o Twój callsign .
Teraz przed kazdym zalogowaniem sie do QRZ.COM jest zerowany cache i cookie , co zabezpiecza przed niejednoznacznością zalogowania sie do QRZ.com ponieważ stwierdzono praktycznie iż niekiedy było wykazywane zalogowanie - chociaż własciwe nie było zalogowania . Strona ta po prostu była brana z cache .
W tej wersji zrezygnowano z resisingu formy tj przeskalowania dowolnie intefejsu - bo po silnie zmniejszonym intefejsie i potem powrocie do poprzedniej wielkości nie były zachowane proporcje elementów wewnątrz intefejsu. Tylko przy uruchomieniu jest robiony resizing automatycznie do rozdzielczości ekranu, ale potem już użytkownicy mogą tylko zmieniać  granice intefejsu - ale nie wpływa to na wielkość elementów składowych .

Looking_HAM_DATA version 1.0.1,0  at  24.04.2012 year

Start  z publikacją programu z wersją 1.0.1.0

Nawigacja:  Program Looking HAM DATA i cel jego opracowania >

Pobieranie programu Looking_HAM_DATA i historia wersji

Print this Topic Poprzednia strona Powrót do początku rozdzału Następna strona