web statistics
FORUM dla wymiany doświadczen uzytkowników programów SP9AUV i innych problemów w krótkofalarstwie: HAM_SECRETARY PL » Historia wersji programu HAM_SECRETARY

 
FORUM dla wymiany doświadczen uzytkowników programów SP9AUV i innych problemów w krótkofalarstwie
Szybkie forum pomocy dla programow tworzonych przez SP9AUV i innych problemów w krótkofalarstwie

Fast forum for programs by SP9AUV and others problems in a HAM-Radio sport.

Home » Public Forums » HAM_SECRETARY PL » Historia wersji programu HAM_SECRETARY (Historia wersji programu HAM_SECRETARY)
Historia wersji programu HAM_SECRETARY [message #78] czw, 19 marca 2015 13:01 Go to next message
admin is currently offline  admin
Messages: 178
Registered: marca 2015
Location: Gliwice
Senior Member

Historia wersji programu HAM_SECRETARY jest w całości opisana na mojej stronie

Tutaj opisano dwie ostatnie wersje

HAM_SECRETARY version 3.3.4 at 16.03.2015 year
W tej wersji wprowadzono nastepujące zmiany
•W związku z całkowitymi zmianami na serwerze HAM_QTH.COM przerobiono całkowicie
moduł .dll- dla obsługi i pobierania danych z tego serwera .
•Niektóre komponenty w programie zastąpiono nowymi obiektami bardziej bezpiecznymi .
•Ponieważ stwierdzono iż niektórzy użytkownicy nie potrafią poprawnie utworzyć skrótu
do programu na pulpicie - mimo komunikatu iż utworzyli taki skrót niepoprawnie - pisząc do mnie
e-maile . Teraz komunikat ten został został poprawiony i zawiera
link (jak ponizej ) po kliknięciu w niego użytkownik zostaje skierowany
do strony www opisującej jak poprawnie stworzyć taki skrót tj do strony . Bardziej "łopatologicznie" już się nie da

W helpie .chm został także dodany rozdział Tworzenie_skrotu_do_programu_na_pulpicie.php

HAM_SECRETARY version 3.3.3 at 22.09.2014 year
W tej wersji wprowadzono nastepujące zmiany:
1. Poprawiono interfejs współpracy z użytkownikiem przy tworzeniu nowego wzorca .
Dodano napisy , że użytkownik nie może używać klawisza Delete lub Backspace do kasowania
pól typu ADIF . Także napis przypominający o używaniu buttonów NastepnePole lub
PoprzedniePole do sprawdzania integralności wzorca .
2.Teraz przy przesuwaniu arkusza do wydruku względem obszaru dozwolonego do wydruku
następuje zapis tego przesunięcia od razu po dokonaniu przesunięcia w zakładce NR. 2 ,
a nie jak poprzednio dopiero po wydruku .
3.W poprzedniej wersji jeśli wybrano sortowanie kolejności wydruku wg znaku stacji ,
nie wypełniała się tablica w zakładce NR 3 , znakami dla których wysyłano kartę DIRECT .
Obecnie usunięto ten błąd .
Vy 73 de Jurek SP9AUVPozdrawiam - Best regards Vy 73 de Jerzy SP9AUV - admin FUDFORUM

[Updated on: pi, 20 marca 2015 23:12]

Report message to a moderator

Odp: Historia wersji programu HAM_SECRETARY [message #144 is a reply to message #78] pon, 19 padziernika 2015 14:15 Go to previous messageGo to next message
admin is currently offline  admin
Messages: 178
Registered: marca 2015
Location: Gliwice
Senior Member


HAM_SECRETARY version 3.3.5 at 17.10.2015 year
W tej wersji wprowadzono nastepujące zmiany
- Usunieto bład jaki się pojawiał , gdy myszą klikneto się na obszarze wzorca .
Błąd ten pojawił się na wskutek poprzednich update żródeł .
- Poprawiono komunikat jaki się pojawia na wskutek pojawienia się
nowej wersji programu , Teraz ten komunikat zawiera link po
kliknięciu w który zostaniemu od razu skierowani na stronę downladingu zbiorów

Vy 73 de Jurek SP9AUV


Pozdrawiam - Best regards Vy 73 de Jerzy SP9AUV - admin FUDFORUM
Odp: Historia wersji programu HAM_SECRETARY [message #152 is a reply to message #144] pi, 06 listopada 2015 11:34 Go to previous messageGo to next message
admin is currently offline  admin
Messages: 178
Registered: marca 2015
Location: Gliwice
Senior Member

Na mojej stronie można już pobrac nową wersje
HAM SECRETARY v 3.3.6 z nastepującymi zmianami
- dla pola NOTES jest możliwość wczytywania do 255 znaków . Większe
opisy są obcinane ,( gdyż inaczej jak na razie nie da się zrobić) ,
do tej wartości (zdarzyły sie tutaj opisy do 387 znaków dotyczące zatwierdzenia
stacji W DXCC }. Program już się nie wysypuje na tym polu

- wszystkie moduły DLL dla 4-ch serwerów danych personalnych zostały zmodyfikowane
tak iż teraz zamiana do znaków ASCII dla pola QTH jest dokonywana także dla polskich
znaków w starym systemie Mazovia , gdyż i takie wpisy na QRZ-tach zdarzały się
z przeszłości . Polskie znaki w w systemach
- Windows page 1250 , ISO-8859-2 , UTF-8 , Mazovia są konwertowane do znaków ASCII
- została skorygowana błędna wartość ilości dopuszczalnych QSOs do wydruku.
Dopuszczalna ilość kart QSL do wydruku za jednym przebiegiem wynosi 6000 QSL
a w przypadku gdy są nalepki wynosi 6000 x 3 = 18000 nalepek
W przypadku przekroczenia tych wartości odpowiedni komunikat pojawia się na ekranie

vy 73 de Jurek SP9AUV


Pozdrawiam - Best regards Vy 73 de Jerzy SP9AUV - admin FUDFORUM

[Updated on: pi, 06 listopada 2015 11:36]

Report message to a moderator

Odp: Historia wersji programu HAM_SECRETARY [message #162 is a reply to message #152] nie, 29 listopada 2015 10:12 Go to previous messageGo to next message
admin is currently offline  admin
Messages: 178
Registered: marca 2015
Location: Gliwice
Senior Member

Witam wszystkich uzytkowników moich programów :
Informuję iż opracowałem nową wersję programu HAM_SECRETARY do druku kart QSL , kopert, translacji

HAM_SECRETARY version 3.3.7 at 28.11.2015 year
W tej wersji wprowadzono nastepujące zmiany
- Po wprowadzeniu w wzorcu Tylko Pola jakis liter i kliknieciu na nich pojawial się błąd . Błąd usunieto.
- Ponieważ dla wzorca Tylko Pola nie można używać w ogóle spacji celem zapewnienia wyrównania kolumn ,
to teraz przy projektowaniu wzorca Tylko Pola pojawia się napis
Nie mozesz uzywac w ogóle spacji przy projektowaniu wzorca Tylko Pola
oraz
Zamiast spacji muszisz używać znaku TAB co zapewni prawidłowe wyrównanie kolum

oraz w komunikacie wyswietlanym po naciśnięciu spacji Teraz skasuj ostatnio wprowadzoną spację klawiszem Backspace
- Poprawiono wysokości okien i zlikwidowano denerwującą potrzebę wyrównywania przez
podciąganie okna gdy przechodzi się pomiędzy zakladkami .
- Poprawiono sciąganie adresów dla kopert ponieważ od czasu ostatniej edycji wersji
HAM_SECRETARY na serwerach nastąpiły zmiany .
- Poprawiono na ekranie informację , czy jest się zalogowanym do serwera
- teraz przy wyjsciu z programu i ponownym uruchomieniu są zapamietane zalogowanie w cookies .
Muszą być tylko cookies odpowiednio ustawione w Internet Explorer 11 lub ostatnio zainstalowanym,
gdyż HAM_SECRETARY korzysta z Internet Explorer nawet jełli masz ustawioną jako domyślną przegladarkę
Firefox Wtedy w Internet Explorer wystarczy że masz ustawione na
NARZEDZIA - Opcje Inernetowe - Prywatność - Wybierz ustawienia dla strefy internetowej na SREDNI .

- Teraz program po uruchomieniu od razu wskazuje czy się jest zalogowanym do serwera i podaje do
jakiego - by uniknąć niejednoznaczności . Przy zmianie serwera od razu najpierw jest sprawdzane zalogowanie

- Poprawiono translację polskich znaków w polu QTH na znaki ASCII, gdyż HAM_SECRETARY ma miedzynarodowe zastosowanie .

Program można ściągnąć z mojej strony
http://sp9auv.com/index.html?downloading_sciaganie_programu.php
Vy 73 de Jurek SP9AUV


Pozdrawiam - Best regards Vy 73 de Jerzy SP9AUV - admin FUDFORUM
Odp: Historia wersji programu HAM_SECRETARY [message #170 is a reply to message #162] pon, 28 grudnia 2015 15:02 Go to previous messageGo to next message
admin is currently offline  admin
Messages: 178
Registered: marca 2015
Location: Gliwice
Senior Member

Informuję użytkowników iż opracowałem nową wersję programu
służącego do druku kart QSL , nalepek , kopert adresowych , pobieraniem adresów z QRZ-ów
oraz translacji z dowolnego formatu na dowolny inny .

HAM_SECRETARY version 3.4.0 at 27.12.2015 year

W tej wersji wprowadzono nastepujące zmiany
- Niektóre zagraniczne stacje meldowały , by na kopertach dla QSL wysyłanych
DIRECT nie drukować znaków stacji , gdyż jest to tylko powodem iż na
regionalnych pocztach takie przesyłki są otwierane w poszukiwaniu
dolarów a sam list jest wyrzucany
. W związku z tym program wyposazono w
małe pole wyboru (CheckBox) . które standardowo jest ustawione na to iż na kopertach
nie są drukowane znaki stacji a także QSL Mangera . Jednakże w zbiorze
adress_with_remarks.csv znaki te są umieszczane , by uzytkownik
wiedział do jakiej koperty wsadzić QSL kę.

- Program wyposażono w nową opcję translacji i sortowania zbiorów z nowym
typem pola .TXTconstant Columns , CSV , pseduo CSV . Jest to bardzo użyteczny
typ danych . Jest możliwy bardzo uniwersalny i efektywny format danych
wejsciowych , gdyż pola mogą być przedzielane dowolnym separatorem danych ,
jak przecinek , srednik ; dwukropek : pionowa mala linijka ! spacja ' ' jak i dowolnym
znakiem wybranym przez użytkownika . Szczególnie cenne jest możliwe
przyjmowanie danych kolumnowych , w kórych po prostu umieszcza się
pionowe linie rozdzielające dane . Wygląd tych danych najlepiej zobrazuje zrzut ekranowy

http://sp9auv.com/Pliki/kolumn_wprow_danych_HS.jpg

Wtedy np takie dane jak Gliwice miasto ,lub Kędzierzyn kożle po prostu umieszcza się w
jednej kolumnie . Dane te wchodzą do tablicy , na której po kliknięciu
prawym przyciskiem myszy możemy wykonać wiele cennych funkcji które zobaczysz w tym oknie

http://sp9auv.com/Pliki/mozlwosci_w_kolumnie_HS.jpg

takie jak
usunięcie wiersza lub wielu zaselekcjonowanych wierszy
usunięcie kolumny
zamiana wszyskich polskich znaków na znaki ASCII
Zamiana zawartości wszystkich wierszy dla kolumny z jednej wartości na inną , np mamy w kolumnach mamy takie wpisy Gliwice (miasto) . Trzeba usunąć te nawiasy . Wtedy dajemy w kolumnie zamień znak ( na spację ' '

- Możliwe jest edytowanie kazdego pola przez dwukrotne kliknięcie . Daje to mozliwość
zdefiniowania własnego nagłówka danych . Wszystkie te możliwości szczególnie
są przydatne dla przygotowania danych startowych dla programu AWARD_SECRETARY służącego
do robienia zgłoszeń na dyplomy .Zazwyczaj dane te były kiedyś tworzone w rozmaity
sposób w przeszłości . Ta opcja translacji dla .TXTconstant Columns , CSV , pseduo CSV zapewni
utworzenie poprawnego zbioru startowego dla jakiegoś dyplomu i potem dalszą
kontynuację obliczeń w oparciu o AWARD_SECRETARY
.

Program można pobrać z mojej strony
http://sp9auv.com/index.html?downloading_sciaganie_programu.php


Vy 73 de Jurek SP9AUV


Pozdrawiam - Best regards Vy 73 de Jerzy SP9AUV - admin FUDFORUM
Odp: Historia wersji programu HAM_SECRETARY [message #174 is a reply to message #170] ro, 06 stycznia 2016 14:41 Go to previous messageGo to next message
admin is currently offline  admin
Messages: 178
Registered: marca 2015
Location: Gliwice
Senior Member

Nowa wersja 3.4.1 HAM_SECRETARY uwzględniającą poprawkę do wielkośći czcionek jest już na moim serwerze
http://sp9auv.com/index.html?downloading_sciaganie_programu.php
Jak na razie brak jeszcze opisu zmiany na stronie , ale
użytkownicy starej wersji otrzymają komunikat o pojawieniu się nowej wersji
Vy 73 deJurek SP9AUV


Pozdrawiam - Best regards Vy 73 de Jerzy SP9AUV - admin FUDFORUM
Odp: Historia wersji programu HAM_SECRETARY [message #192 is a reply to message #174] nie, 24 stycznia 2016 19:03 Go to previous messageGo to next message
admin is currently offline  admin
Messages: 178
Registered: marca 2015
Location: Gliwice
Senior Member

HAM_SECRETARY version 3.4.2 at 23.01.2016 year
W tej wersji wprowadzono nastepujące zmiany
Dla polskich stacji jest teraz dopuszczalne łamanie znaku przez /P /M /QRP . W polu QSL_Via jest wtedy wpisywany OT i Nr Oddziałowego biura QSL . Poprzednio jeśli występował np . SP7XXX/P , to wtedy program wypisywał w raporcie iż stacja nie jest obsługiwania przez polskie biuro QSL .
Dla znaków łamane przez /LH (LighHouse) /FF (Flora Fauna) /MM i innych kombinacji łamania nie jest automatycznie wpisywany OT i Nr . LH - to prefiks Norwegia /MM nie jest uznawany przez ARRL .W ogóle te kombinacje lamanych znaków są zazwyczaj wymyślane samodzielnie przez krótkofalowca i nie są zgodne z wymogami regulaminu Radiokomunikacyjnego ,
Jeśli już koniecznie chcesz przesłać takiej stacji kartę QSL to możesz postąpić jak niiżej jedną z metod ;
-dla stacji SP4XXX/LH w pole QSL_VIA wpisz SP4XXX . Jeśli stacja jest obsługiwana przez polskie biuro QSL wtedy zostanie wpisane w pole QS_Via na karcie OT i NR biura QSL
- w wykazie stacji specjalnych prowadzonych przez SP7DQR na stronie
http://sp7dqr.pl/downloads/stacje_specjalne.csv
wpisać tą stację specjalną : tj SP4XXX/LH ma QSL Managera SP4XXX . Link do wpisywania stacji specjalnej
http://sp7dqr.pl/nowa_stacja.php
Vy 73 de Jurek SP9AUV


Pozdrawiam - Best regards Vy 73 de Jerzy SP9AUV - admin FUDFORUM

[Updated on: nie, 24 stycznia 2016 20:16]

Report message to a moderator

Odp: Historia wersji programu HAM_SECRETARY [message #213 is a reply to message #192] wto, 05 kwietnia 2016 14:29 Go to previous message
admin is currently offline  admin
Messages: 178
Registered: marca 2015
Location: Gliwice
Senior Member

Chciałbym poinformować użytkowników programu HAM_SECRETARY i AWARD_SECRETARY
że opracowałem nową wersję programu:
HAM_SECRETARY version 3.4.3 at 04.04.2016 year
- Nowa wersja obejmuje przede wszystkim zmiany umożliwiające przygotowanie
zbiorów startowych dla AWARD_SECRETARY
, Zbiory te przeznaczone są dla krótkofalowców
którzy posiadają już zatwierdzone dyplomy , a dalsze uzupełnienia dla dyplomów (endorsement}
mogą powierzyć już programowi AWARD_SECRETARY . Takie dane w postaci zbiorów dowolnego formatu (txt,csv } zazwyczaj
zawierają wiele zbędnych danych .
By ten zbiór mógłby być zastosowany jako zbiór startowy zbiór startowy dla dyplomu trzeba zazwyczaj by program HAM_SECRETARY
wykonywał następujące czynności :
- wprowadzanie danych z postaci kolumnowej o stałej szerokości
- usuwanie zbędnych linii opisowych .
- usuwanie zbędnych kolumn
- wprowadzanie własnego opisu znaczenia kolumn
- zamiana niektórych słów ( np (miasto) na miasto } lub m. na M
-zamiana pojedynczych znaków na inny znak np ( na pusty znak .
- zamiana polskich znaków na ich odpowiedniki ASCII .ze względu na międzynarodowe zastosowanie programu HAM_SECRETARY i AWARD_SECRETARY .
- trzeba zapewnić możliwość wprowadzania danych , dla których separatorem pól danych jest nie tylko przecinek , ale każdy dowolny znak
jako separator danych jak np ; . | \ / itp
- łączenie dwóch sąsiednich kolumn w jedną kolumnę
- edytowanie dowolnego pola w tablicy , w tym także i pól opisowych nagłówkowych tablicy

By tego dokonać program wyposażono w nową opcję translacji i sortowania zbiorów z nowym
typem pola .TXTconstant Columns , CSV , pseduo CSV . Jest to bardzo użyteczny typ danych .

W nowej wersji v 3.4.3 wprowadzono następujące zmiany :
- możliwość zamiany tylko jednego znaku w kolumnie
- wprowadzono mozliwość łączenia kolumny z jedną kolumną po prawej
- QSO_DATE może być także w postaci z np 21/08/2016 lub 21\08\2016 . Znak / lub \ zostanie zastąpiony standardowo
znakiem - o czym jest informacja na ekranie wyboru typu daty wejsciowej .
- teraz dla typu pola .TXTconstant Columns , CSV , pseduo CSV jest mozliwość szukania wiersza w tablicy poprzez podanie znaku stacji
- teraz dla typu pola .TXTconstant Columns , CSV , pseduo CSV jest mozlwość wczytywania danych w postaci
CSV (Comma separated value } tj nie kolumnowej . Trzeba tylko wybrac :
-zlikiwidowac wybór stała szerokość pola
-wybrac typ automatyczny lub Custom (klienta) oraz jako separator pola podać przecinek tj ,
Teraz można dokonać edycji dowolnego pola przed właściwą translacją .

Program można pobrać z mojej strony
http://sp9auv.com/index.html?downloading_sciaganie_programu. php
Zapraszam wszystkie osoby do korzystania z mojego forum dyskusyjnego
http://sp9auv.com/fudforum/
gdzie znajdziesz wiele odpowiedzi na problemy ogólne dotyczące krótkofalarstwa
jaki i problemy związane z moimi programami . Użytkownicy niezarejestrowani mogą przeglądać
forum , natomiast po zarejestrowaniu się na stronie

http://sp9auv.com/fudforum/index.php?t=pre_reg&
można zadawać pytania jaki i tworzyć nowe tematy

Vy 73 de Jurek SP9AUV


Pozdrawiam - Best regards Vy 73 de Jerzy SP9AUV - admin FUDFORUM

[Updated on: wto, 05 kwietnia 2016 14:32]

Report message to a moderator

Previous Topic: Do czego służy program HAM_SECRETARY
Next Topic: Pole wydruku jest znacznie większe niż we wzorze
Goto Forum:
  


Current Time: wto lut 07 06:29:38 CET 2023

Total time taken to generate the page: 0.04977 seconds